Despre

Catedra de Drept Public este o subdiviziune structurală fundamentală din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, care funcţionează în baza Statutului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Regulamentului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale şi altor acte normative în vigoare.

Catedra Drept Public își are originea în Catedra Drept și Catedra Discipline socio-umane, constituite în anul 1997.

Catedra de Drept Public are drept scop organizarea
şi realizarea la un nivel înalt a activităţilor didactice,
ştiinţifice, metodice şi consultative pe disciplinele
juridice fundamentale şi de specialitate.

Direcţiile generale de activitate a Catedrei de Drept Public:

proiectarea, organizarea şi realizarea procesului didactic;
organizarea cercetărilor ştiinţifice;
evaluarea activităţilor didactice, metodice şi de cercetare;
asigurarea metodică a procesului didactic;
asigurarea calităţii studiilor;
pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin doctorat şi postdoctorat;
asigurarea activităţilor educative cu studenţii.