Catedre

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului reuneşte 4 catedre:

  • Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti – şef al catedrei: Vitalie Beșliu, conf. univ., dr. 
  • Catedra de matematică și informatică – şef al catedrei: Eugeniu Plohotniuc, conf. univ., dr. 
  • Catedra de științe economice – şef al catedrei: Carolina Tcaci, conf.univ., dr. 
  • Catedra de științe ale naturii și agroecologie – șef al catedrei: Stanislav Stadnic, dr., conf. univ.