Activităţi de cercetare

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti îşi propune pentru acest an de studii, realizarea urmatoarelor activităţi:

 • Activarea în proiecte de cercetare
 • Publicarea  articolelor ştiinţifice.
 • Elaborarea şi propunerea la concurs a noi proiecte de cercetare.
 • Organizarea conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor.
 • Organizarea conferinţei internaţionale a cadrelor didactice.
 • Pregătirea prin doctorat la specialitatea 242.05 Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare.
 • Conlucrarea cu întreprinderi din Republica Moldova în vederea implementării  rezultatelor ştiinţifice
 • Publicarea monografiilor sau capitolelor în monografii.

Scientific seminar “Physics and technology of the formation of oxide films” was held on 27th of May, 2014 at the University of Aveiro, Department of Physics, organized by the framework of FP7 MOLD-NANONET Project # 294953“Enhancing the capacities of the ELIRI Institute in applied research to enable the integration of Moldova in the European Research Area on the basis of scientific excellence”. Reporters of the seminar Univ.Prof., Doctor HabilitatPavel Topala and PhD Student Alexandr Ojegov.

List of participants at the seminar from The University of Aveiro:

 1. Armando Lourenco
 2. Fabio Rodrigues
 3. Joao Vidal
 4. Carlos Rosario
 5. Andrey Timopheev
 6. Antonio Ferreira
 7. Manuel Barroso
 8. Ricardo Dias
 9. Luis Costa
 10. Armando Neves
 11. Sushil Mendiratta
 12. Joao Pinto
 13. Nicolai Sobolev (on-line)

The next didactical staff from the Alecu Russo Balti State University was also participated at the seminar on-line:

 1. Vitalie Besliu
 2. Arefa Hirbu
 3. Vladislav Rusnac
 4. Pavel Pereteatcu
 5. Valeriu Abramciuc
 6. Elena Rotari
 7. Eugeniu Plohotniuc
 8. Vasile Saragov
 9. Mihail Popa
 10. Cornel Cracan

At the seminary the PhD thesis “Formation thin oxide pellicles on metal surfaces of iron, copper, aluminum and titanium alloys, by applying electrical discharges in impulse” elaborated by PhD student Alexandr Ojegov under the scientific advising Univ. Prof., Doctor Habilitat Pavel Topala and Univ. Prof., Doctor Habilitat Petru Stoicev was also presented. The head of Department of Physics, Univ. Prof. Antonio Ferreira made the positive review on the thesis.

The presenters of the seminar topic were also assisted at scientific laboratories and made the analysis of morphology (SEM) and chemical content (EDS) of the oxide and graphite pellicles formed on metal surface processed by applying electrical discharges in impulse.

În perioada 21-23 februarie Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti a participat la       EXPO-TÎRGURILE SPECIALIZATE, ediţia a XVIII-a ,organizat de Filiala Bălţi a Camerei de Comerţ şi Industrie a Moldovei, care a avut loc în incinta Palatului municipal de cultură. Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti a participat cu colecţia de vestimente „Vis rece” şi lucrările individuale ale studenţilor de la specialitatea Design vestimentar industrial. De asemenea Catedra a reprezentat atât specialităţile Facultăţii şi Catedrei cât şi produsele, tehnologiile inovatoare realizate în cadrul laboratoarelor de cercetare acreditate – „Utilaje şi tehnologii neconvenţionale” şi „Fizica plasmei”.