Publicații

Edițiile anuale COLLOQUIA PROFESSORUM, ORIENTĂRI ACTUALE ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ și INTERUNIVERSITARIA sunt publicații ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, realizate în baza materialelor Conferințelor organizate, toate având aceleași generice, destinate în primul rând specialiștilor, dar și tuturor celor preocupați de performanțele editoriale  academice.

Lucrările apar în formatul print, cu un anumit număr de exemplare pentru fiecare autor, precum și pentru instituțiile cu fonduri considerabile de carte și celor de diseminare a tipăriturilor.

Propunem, în scopul asigurării unității textelor publicate, un ghid cu norme de redactare pe care autorii sunt rugați să le respecte.

Norme de redactare