Publicații USARB

PUBLICAȚII ALE COLABORATORILOR ȘI STUDENȚILOR USARB

Regulamentul privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice

Nr./o. Publicații/produse științifice
1. Pagina USARB în IBN
2. Volume ale manifestărilor științifice ale USARB (indexate în IBN)
3. Dinamica manifestărilor științifice
4.  Materialele Colocviului Ştiinţific Studențesc ,,Interuniversitaria”
5.  Arhiva instituţională digitală: Home (usarb.md)
6. Biblioteca Digitală USARB: Home
7. Registrul revistelor acreditate
8. Produse științifice ale Universităților