Cadrele didactice

 1. Oxana Chira, șefa catedrei, doctor în filologie, conferențiar universitar, titular la disciplinele: Introducere în filologie germanică, Introducere în cercetare, Comunicarea interculturală, Limba germană
 2. Ana Pomelnicova, doctor în filologie, conferențiar universitar, titular la disciplinele: Istoria limbii germane, Gramatica teoretică a limbii germane, Stilistica funcțională, Fonetica limbii germane
 3. Micaela Țaulean, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, titular la disciplinele: Comunicarea interculturală, Comunicarea și corespondența de afaceri în limba engleză
 4. Viorica Cebotaroș, doctor în filologie, conferențiar universitar, titular la disciplinele: Elemente de cultură engleză, Introducere în cercetare, Introducere în pragmatică, Pragmatica lingvistică
 5. Viorica Condrat, doctor în filologie, conferențiar universitar, titular la disciplinele: Analiza discursului, Metodologia și etica cercetării, Didactica textului literar, Limba engleză contemporană, Didactica limbii engleze
 6. Elvira Guranda, doctor în filologie, conferențiar universitar, titular la disciplinele: Morfologia limbii germane, Tipologia limbilor, Limba germană, Audiere și conversație în limba germană
 7. Tatiana Kononova, doctor în pedagogie, lector universitar, titular la disciplinele: Didactica limbii germane, Introducere în pragmatică, Bazele comunicării scrise în limba germană, Limba germană
 8. Victoria Mascaliuc, doctor în filologie, lector universitar, titular la disciplinele: Introducere în filologie germanică, Traducerea aplicată, Lexicologia limbii engleze, Traducerea documentelor de afaceri, Teoria și practica discursului
 9. Ana Muntean, asistent universitar, titular la disciplinele: Literatura engleză a sec. 19, Literatura engleză a sec. 20, Interpretarea și traducerea textului literar, Limba engleză
 10. Angela Călăraș, asistent universitar, titular la disciplinele: Audiere și conversație în limba engleză, Limba engleză, Analiza textului literar cu elemente de traducere
 11. Elena Varzari, asistent universitar, titular la disciplinele: Didactica limbii engleze, Audiere și conversație în limba engleză, Limba engleză
 12. Lina Cabac, asistent universitar, titular la disciplinele: Introducere în teoria lecturii. Nivelul lexical, Traducerea și redactarea textelor specializate în limba germană, Traducere consecutivă și simultană din limba germană în limba maternă, Curs inițial de teorie a traducerii
 13. Liliana Coșulean, asistent universitar, titular la disciplina: Limba engleză
 14. Nicoleta Baghici, asistent universitar, titular la disciplina: Limba engleză
 15. Oxana Ceh, asistent universitar, titular la disciplinele: Analiza textului literar englez, Limba engleză, Conversație în limba engleză
 16. Oxana Stanțieru, asistent universitar, titular la disciplinele: Analiza lexico-gramaticală a textului englez, Limba engleză, Analiza textului literar cu elemente de traducere
 17. Silvia Bogdan, asistent universitar, titular la disciplinele: Stilistica limbii engleze, Curs inițial de teorie a traducerii, Limba engleză
 18. Svetlana Dzechiș, asistent universitar, titular la disciplinele: Didactica limbii germane, Limba germană, Analiza textului literar german
 19. Ludmila Răciula, asistent universitar, titular la disciplinele: Teoria și practica traducerii, Traducerea consecutivă din limba maternă în limba engleză, Etica și cultura profesională, Limba engleză
 20. Irina Bulgacova, asistent universitar, titular la disciplinele: Elemente de cultură germană, Lexicologia limbii germane, Teoria și practica traducerii, Limba germană