Activităţi sportive

Cei mai buni sportivi ai anului 2017 

1.Igor Paic, gr. DR 41z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, participant la  Cupa Europei (kikcboxing), locul I –  la Campionatul R. Moldova; 2.Ghenadie Gîtlan, gr. DR 12 r, Facultatea de Drept şi St.Sociale, locul I –  la Campionatul R. Moldova (kikcboxing); 3.Aurel Steţenco, absolvent al Facultăţii de Litere,  locul I –  la Campionatul Republicii Moldova la lupta „Voievod”; 4.Dumitru Machidon, absolvent al Facultăţii de Litere, locul I –  la Campionatul Republicii Moldova la lupta „Voievod”; 5.Irina – Aliona Ceban, gr. AS. 31z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, locul I –  la Campionatul Republicii Moldova la  lupta „Voievod”; 6.Dumitru Tamazlîcaru, gr. MI 21r, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului,  locul II – la Campionatul R. Moldova (kikcboxing); 7.Nicolai Piruţchi, gr. DR 22z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale,  locul II –  la Campionatul R. Moldova (kikcboxing); 8.Ion Ungureanu, gr. DR 31z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, locul II – la Cupa Republicii Moldova la kickboxing; 9.Stanislav Ştîrba, gr. ES 43z, Facultatea de Litere, locul II– la Cupa Republicii Moldova la kickboxing; 10. Iulian Fosa, gr. TR 21z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, locul II – la Cupa Republicii Moldova la kickboxing; 11.Ecaterina Arvinte, gr. PP 31z, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte,   participantă la Cupa Republicii Moldova la volei;  
 
Catedra de educaţie fizică aduce mulţumiri studenţilor, care au obţinut locuri premiante la Campionatul Republicii Moldova la kickboxing, desfăşurat în m. Chişinău pe data 23-26 noiembrie 2017 
 1. Paic Igor, gr. DR 41z, Facultatea de Drept şi St.Sociale – locul I;
 1. Gîtlan Ghenadie, gr. DR 12 r, Facultatea de Drept şi St.Sociale – locul I;
 2. Tamazlîcaru Dumitru, gr. MI 21r, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului –locul II;
 3. Fosa Iulian, gr. TR 21z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului –locul III;
Antrenor Roman Butnaru lector universitar la Catedra de educaţie fizică  

 

Participarea la Lupta Voievod

Pe data de 8 aprilie în Republica Moldova (m.Chişinău) s - a desfăşurat Festivalul European la lupta Voievod. Au participat luptători din 12 ţări ale Europei. Ca reprezentanţi ai Moldovei, bineînţeles şi reprezentanţi ai Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi au evaluat 3 studenţi:    Aurel Steţenco, Facultatea de Litere; Slavinschii Vlad, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale; Fosa Lilian, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului. O prestaţie excelentă au avut studenţii Aurel Steţenco – locul I şi Slavinschii Vlad – locul II. FELICITĂRI! La mai mult şi la mai mare!  

CUPA Republicii Moldova la Kickboxing 2017

Pe data de 23-26 martie 2017 în sălile de sport a Universităţii de Stat de Educaţie şi Sport s-au desfăşurat competiţii republicane la lupta „Kickboxing” din cadrul Cupei Republicii Moldova. La aceste competiţii şi-au dat concursul peste 500 sportivi din toată ţara. Printre ei au concurat şi 3 studenţi ai Universităţii bălţene. Toţi trei au evaluat foarte bine şi ş-au învrednicit de medalii:
 1. Fosa Iulian, gr. TR 11z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului – locul II;
 2. Piruţchi Nicolae, gr. Dr. 12z, Facultatea de Drept şi St.Sociale – locul II;
 3. Ştârba Stanislav, gr. ES 34z, Facultatea de Litere – locul III;
Felicitări la toţi. De asemenea  felicitări şi antrenorului Roman Butnaru, lector la Catedra de educaţie fizică.   Şeful Catedrei de educaţie fizică Alexandru Morari  

Competiţii universitare la tenis de masă

În timpul vacanţei de iarnă unii lectori şi colaboratori, au avut posibilitatea de-a practica sportul. S-au  promovat antrenamente  la volei, şah, joc de dame, tenis de masă. Pe data de 25-26 ianuarie au avut loc competiţii universitare la tenis de masă. Deţinătorii locurilor I-III au fost premiaţi cu diplome şi premii băneşti de către Catedra de educaţie fizică şi de către Comitetul Sindical al lectorilor şi colaboratorilor. Un joc destul de bun au demonstrat:
 1.  Ion Ceban – lector la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;
 2. Roman Butnaru  – lector la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;
 3. Anatol Moraru – lector la Facultatea de Litere
 4. Usatîi Ruslan – administrator de rețea la Departamentul Tehnologii Informaţionale.
La mai mult şi la mai mare!  Pentru mai multe detalii accesați  aici.

07.12.2016 Ziua Sportului

Pe 6 decembrie 2016, în cadrul sărbătorii „Ziua Sportului”, Rectoratul Universităţii şi  Catedra de educaţie fizică au premiat pe cei mai buni sportivi, antrenori şi activişti ai sportului în mase pentru anul 2016. Au fost premiate şi echipele de băieţi şi fete ale facultăţilor, care au participat la competiţiile sportive din cadrul Spartachiadei LXIII universitare.  I. Cei mai buni sportivi ai anului 2016
 1. Igor Paic, gr. DR 31z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, locul II la  Cupa Europei (kikcboxing), locul I  la Campionatul R. Moldova;
 2. Aurel Steţenco gr. GE 47z, Facultatea de Litere,  locul I   la Festivalul European de luptă „Voievod”;
 3. Dumitru Machidon – gr. EG 45z, Facultatea de Litere,  locul I  la Festivalul European de lupta „Voievod”;
 4. Aliona-Irina Ceban, gr. Dr. 21z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, locul I  la Festivalul European de lupta „Voievod”;
 5. Ion Ungureanu, gr.21z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale,  locul II  la Campionatul R. Moldova (kikcboxing);
 6. Nicolai Peruţchi, gr.12z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale,  locul III  la Campionatul R. Moldova (kikcboxing);
 7. Claudio Croitoru gr. IMTA 31z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului,    locul III la Campionatul Republican universitar la şah;
 8. Svetlana Popov, gr. CT 21z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului,   locul III  la Campionatul Republican universitar la şah;
 9. Alexandru Carasiov, gr. PP 22z, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte locul III  la Campionatul Republican universitar la şah;
 10. Dmitrii Slabari, gr. GET 31z, Facultatea de Litere,  locul III  la Campionatul Republican universitar la şah;
  II. Cei mai buni antrenori ai anului 2016
 1. Roman Butnaru, lector la Catedra de educaţie fizică;
 2. Ion Focşa, asistent universitar la Catedra de educaţie fizică;
 3. Aurel Steţenco, student la anul IV, Facultatea de Litere.
  III. Clasamentul general a Spartachiadei LXIII (anul de studii 2015-2016) Fete 1.Facultatea de Litere – locul I; 2. Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului – locul II; 3. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – locul III; 4. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte – locul IV. Băieţi
 1. Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului – locul I;
 2. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – locul II;
 3. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte – locul III;
 4. Facultatea de Litere – locul IV.
  IV. Cei mai buni activişti ai sportului în mase de la facultăţi 1.Cucuruzac Ana gr. RE 21z, Facultatea de Litere; 2. Dogotari Gheorghe gr. MZ 21 z, Facultatea de Ştiinţe Educaţiei, Psihologie şi Arte; 3. Nelipovschi Mihail gr. DR 42z, Facultatea de Drept şi Şt. Sociale; 4. Negura Ana, gr. DVI 21z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului. V. În cadrul acestei sărbători, au fost menţionaţi cu diplome de merit din partea Departamentul Tineret şi Sport al m. Bălţi pentru susţinerea şi promovarea sportului în rîndul studenţilor bălţeni, rectorul Universităţii                                                                                         prof.univ., dr.hab.  Ion Gagim, colectivul Catedrei de educaţie fizică  şi studentul   Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale  Igor Paic                                                                        VI. Rectoratul şi toată comunitatea universitară  aduc mulţumiri următorilor studenţi:
 1. Ion Ungureanu gr.DR 21z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - locul II;
 2. Iulian Fosa gr.TR 11z,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului – locul III pentru participare meritorie la Campionatul Republicii Moldova la  Kickboxing.
 
21.10.2016  Competiţii republicane universitare Pe data de 17-19 octombrie 2016 în m. Chişinău s-a desfăşurat Campionatul universitar la ş a h. O participare meritorie a avut selecţionata Universităţii noastre. La o diferenţă de jumătate de punct, studenţii noştri s-au clasat pe locul onorabil III. Aducem mulţumiri membrilor echipei.
 1. Croitoru  Clavdio – IMTA31Z, FŞREM
 2. Popova Svetlana – CT21Z, FŞREM
 3. Slabari Dmitri – GET31Z, FL
 4. Carasiov Alexandru – PP22Z, FŞEPA
Responsabil şi antrenor – Ion Focşa, asistent universitar la Catedra de educaţie fizică Şeful Catedrei de educaţie fizică Alexandru Morari  
21.10.2016 Meciuri amicale internaţionale La începutul lunii octombrie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” a găzduit formaţiile  la minifotbal a lectorilor şi colaboratorilor Universităţii  „Ştefan cel Mare” din Suceava, România şi Universităţii Naţionale „Iurie Fedkovici” din Cernăuţi, Ukraina. Întîlnirile amicale îşi au începutul odată cu constituirea Acordării Consorţiului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, R.Moldova, Universităţii  „Ştefan cel Mare” din Suceava, România şi Universităţii Naţionale „Iurie Fedkovici” din Cernăuţi, Ukraina. Aceste competiţii se organizează anual la una din Universităţi. Organizatori: Rectoratul Universităţii de Stat „Alecu Russo”(responsabilă dr. conf. Valentina Priţcan), Catedra de educaţie fizică (responsabil Şeful Catedrei de educaţie fizică Alexandru Morari)
17.10.2016 Felicitări studentului anului II PAIC IGOR şi lectorului – antrenor Butnaru Roman Catedra de educaţie fizică şi toată comunitatea universitară  F e l i c i t ă participarea destoinică a studentului anului II, Facultatea de Drept şi Şt.Sociale  PAIC IGOR, care în perioada de 12-15 mai 2016 a fost destins cu medalie de argint la competiţiile din cadrul Cupei Europa la  Kickboxing (Budapest, Ungaria),                            Felicitări şi lectorului –antrenor Butnaru Roman! La mai mult şi la mai mare! Felicitări Felicitări
  Pe data de 27 aprilie 2016, tradiţional, Catedra de educaţie fizică a organizat Conferinţa metodico-ştiinţifică a studenţilor cu genericul „Realizări 2015”. Tema Conferinţei:”Perfecţionarea procesului de instruire la educaţia fizică în grupele special-medicale”. Moderator şi conducător ştiinţific Alexandru Morari. Peste 120 de studenţi au ascultat cu mare atenţie şi interes comunicările  a 11 studenţi, care, îndeosebi, au vorbit despre tratarea unor maladii cu ajutorul exerciţiilor fizice. O informaţie amplă despre situaţia sanitaro - epidemiologică la Universitate a prezentat medicul universitar Felicia Josan. Cu Diplome de onoare au fost menţionaţi studenţii Oxana Postolachi, Natalia Ciumacenco, Mihaela Jumiga, Adriana Ceapă – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale; Natalia Zamuravschi – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte; Corina Raţă, Anastasia Gurduza, Cristina Ghinda – Facultatea de Litere; Ion Scripliuc, Oleg Şapira, Anton Baiurca – Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului .  

Campionatul Republicii Moldova WACX-1F la kickboxing

  Rectoratul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi toată comunitatea universitară aduce felicitări şi mulţumiri participanţilor  la Campionatul Republicii Moldova WACX-1F la kickboxing, care s-a desfăşurat în m. Chişinău pe data de  21-24 aprilie 2016. O prestaţie meritorie a avut studentul anului II a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale Igor Paic, care s-a clasat pe locul II. Locul III la deţinut studentul Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”  Nicolae Peruţchi. La mai mult şi la mai mare!

Participare la festivalul European

Rectoratul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi toată comunitatea universitară aduce felicitări şi mulţumiri studenţilor pentru participare meritorie la competiţiile Europene de lupta „Voievod”, care s-au desfăşurat în m. Chişinău pe data de 9-10 aprilie 2016. Trei studenţi ai Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi s-au clasat pe Locul I : - Aureliu Steţenco, gr. GE 37z , Facultatea de Litere; - Dumitru Machidon, gr.EG 35 z, Facultatea de Litere; - Irina-Aliona Ceban, gr. Dr.11z, Facultatea de Drept şi Şt.Sociale.   Locul II: - Nicolae Cirimpei, gr 404, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”   La mai mult şi la mai mare!

Cei mai buni sportivi

  CAMPIONATUL m. Bălţi, martie 2016 VOLEI (băieţi) – locul I, antrenor Roman Butnaru VOLEI (fete) – locul I, antrenor Roman Butnaru BASCHET (băieţi) – locul I, antrenor Ion Ceban   CUPA REPUBLICII MOLDOVA LA KICKBOXING 24-26 martie – 3 participanţi Locul I– Paic Igor, Facultatea de Drept şi Şt. Sociale, gr. DR 21z, antrenor Roman Butnaru Locul II – Ungureanu Ion,  Facultatea de Drept şi Şt. Sociale, gr. DR 11z, antrenor Roman Butnaru   Premianţii locurilor întâi după categorii de greutate au fost incluşi în componenţa selecționatei Republicii Moldova,  pentru a participa la competiţii internaţionale.

Activităţi sportive

Spartachiada Universitară
La 14 octombrie 2015 a demarat Spartachiada tradiţională universitară – a LXIII la număr. Crosul atletic a fost proba de debut . Au participat selecţionatele de fete şi selecţionatele de băieţi de la toate facultăţile. Rezultatele finale la fete:   Locul I – Facultatea de Litere Locul II – Facultatea de Şt. ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. Locul III – Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului Locul IV – Facultatea de Drept şi Şt.Sociale Rezultatele finale la băieţi: Locul I – Facultatea de Litere Locul II – Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului Locul III –    Facultatea de Drept şi Şt.Sociale Locul IV – Facultatea de Şt. ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. Învingătorii la individual au fost premiaţi cu Diplome şi maiouri cu inscripţia „USARB”. Următoarele probe din cadrul Spartachiadei LXIII în acest semestru sunt: joc de dame şi volei (fete). Meci amical Pe data de 27 octombrie în incinta USARB s-a organizat un meci amical la baschet (băieţi). Echipa USARB a învins echipa Colegiului Politehnic cu scorul de 76 – 36. Turneu internaţional La Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România în perioada de 30.X.-1.XI.2015 s-a desfăşurat un Turneu Internaţional la mini fotbal, la care au participat profesori de la 3 Universităţi : „Ştefan cel Mare” din Suceava, „I.Fedcovici” din Cernăuţi, „Alecu Russo” din Bălţi. Acest Turneu face parte din Programul Acordului de constituire a Consorţiului Universităţilor din Republica Moldova, România, Ucraina. Bravii noştri lectori şi colaboratori (10 persoane) s-au situat pe locul II, după formaţia din Suceava. Următorul Turneu va fi găzduit de Universitatea din Bălţi  la începutul lunii iunie 2016. Universiada Republicană a studenţilor - 2015
 1. Joc de dame – sportivii noştri (3 băieţi, 1 fată) s-au clasat pe locul VI. Antrenor  - asistent universitar Ion Focşa; Competiţiile s-au desfăşurat în m. Chişinău, pe data de 19-21 octombrie 2015.
 2. Baschet (băieţi) -  competiţiile au avut loc pe data de 2-6 noiembrie 2015 în sala de sport a  ASEM-lui, m. Chişinău. Băieţii noştri au evaluat la un nivel destul de bun. Cu unele echipe au jucat de la egal la egal, dar în final s-au clasat pe locul V. Antrenor – lector universitar Ion Ceban.
Cei mai buni sportivi ai anului 2015   Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale:
 1. Igor Paic, gr. DR 21z(kickboxing), locul III la Campionatul R.Moldova;
 2. Vadim Dabija, gr. AP 21z (baschet);
 3. Vitalie Grijuc, gr.Dr 32z. (atletism).
Facultatea de Litere:
 1. Aurel Steţenco, gr.GE 37 z (voievod) Campion european;
 2. Stanislav Ştirba, gr.ES 24 z (atletism);
 3. Alina Rotari, gr.EFT 28 z (atletism);
Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului:
 1. Maria Poperecinîi, gr. DVI 21 z (joc de dame);
 2. Cristi Vaxaru, gr.SI 41z (volei);
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte:       9. Ion Groza, gr. MZ 31z (atletism);       10. Nicolae Ciumac, gr. MZ31z (volei).   Catedra de educaţie fizică aduce sincere felicitări studenţilor USARB – participanţi la Campionatul R.Moldova la lupta Voievod”care s-a desfăşurat la finele anului 2015:
 1. Aureliu Steţenco, locul I, Facultatea de Litere;
 2. Irina-Aliona Ceban, locul I, Facultatea de Drept;
 3. Victor Prisacari, locul II, Colegiul Ion Creangă”;
 4. Nicolae Cirimpei, locul I, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului;
 5. Ciprian Ţurcanu, loul II, Colegiul Ion Creangă”.
În  luna decembrie 2015 la Chişinău s-au desfăşurat competiţiile Republicane din cadrul Cupei Republicii Moldova la kikcboxing. De un rezultat meritoriu s-a învrednicit studentul Facultatăţii de Drept,  Igori Paic, care s-a clasat pe locul III.                                                   FELICITĂRI !

Medalişti cu argint şi bronz la Campionatul Republicii Moldova la Kickboxing 2015

       La 19-22 februarie în m. Chişinău s-au disputat competiţii la kickboxing din cadrul Campionatului OPEN al Republicii Moldova. De un succes meritoriu s-au învrednicit trei din 4 studenţi participanţi la aceste competiţii:
 • Velenciuc Alexandru +94 kg, locul II, Universitatea Ioan Cuza, Iaşi (extensiunea Bălţi);
 • Paic Igor  - 81 kg, locul III, Facultatea de Drept gr. Dr. 11z ;
 • Croitoru Claudiu – 89 kg, locul III, Facultatea Ştiințe Reale, Economice și ale Mediului gr. IMTA 11z.
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi – premiantă cu argint la Universiada republicană a cadrelor didactice şi colaboratorilor de la instituţiile de învățământ superior, din Moldova   La 26-28 ianuarie 2015 în m. Chişinău s-au desfăşurat competiţii republicane la joc de dame din cadrul Universiadei  cadrelor didactice, ediţia 2015. De un succes meritoriu s-a învrednicit echipa universitară, care după 3 zile de competiţii foarte aprige a acumulat 21,5 puncte, rămânând doar cu 0,5 puncte faţă de campioană – Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Universitatea noastră a lăsat în urmă aşa lideri ai sportului universitar, ca USM, ASEM, USMF, UTM,USEFS şi altele. Felicităm cu acest succes membrii formaţiei noastre: ION VRABIE , DUMITRU STOIAN, TATIANA POPOVICI  (F.Şt. Reale, Economice şi ale Mediului),   ALEXANDRU MORARI (F.Şt. Educaţiei, Psihologie şi Arte). La Mulţi ani şi la mai mare!  

Cei mai buni sportivi ai Universităţii de Stat "A.Russo" în anul 2011

1. Cozlov Victor, gr. MI 31z, Facultatea de Ştiinţe reale ─ locul I la Campionatul R.Moldova  la  canotaj; deţinător al Cupei R.Moldova;  maestru în sport (2011); 2. Polivenco Victor, gr. DR  23z, Facultatea de Drept ─ locul II la Campionatul R. Moldova la canotaj; deţinător al Cupei R.Moldova; candidat în maestru (2011); 3. Chişcă Valeriu, gr. JR 37z, Facultatea de Filologie ─ locul I la Campionatul R.Moldova  la lupta judo; participant la Universiada Mondială a studenţilor; 4. Cravciuc Irina, gr. PS 11z, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă socială ─ locul I la Campionatul R.Moldova  la canotaj; deţinătoare a Cupei R.Moldova; maestru în sport (2011); 5. Şevciuc Vladlen, gr. PE 12z, Facultatea de  Psihologie şi Asistenţă socială ─ locul II la Campionatul R.Moldova la şah; participant la Campionatul Mondial; 6. Repeşco Eugen, gr. IE 41z, Facultatea de Ştiinţe reale – locul III la Campionatul R.Moldova  la tenis de cîmp. CEI MAI BUNI ACTIVIŞTI AI SPORTULUI ÎN MASĂ ai Universităţii de Stat “A.Russo”  în anul 2011 1Cerneavscaia Nadejda, gr. RE 33z, Facultatea de Filologie; 2. Botnari Tatiana, gr. PP 21z,  Facultatea de  Ştiinţe ale Educaţiei şi arte; 3. Lopotenco Vadim, gr. FB 22z, Facultatea de Economie; 4. Timoşchin Serghei, gr. DR 21z, Facultatea de Drept; 5. Olimid Irina, gr. EF 31z, Facultatea de Limbi şi Literaturi străine; 6. Balan Viorica, gr.12z, Facultatea de  Psihologie şi Asistenţă socială; 7. Gariuc Alexandru, gr. MI 21z, Facultatea de Ştiinţe reale; 8. Begenari Elena, gr CB 21 z, Facultatea de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie. TOTALURILE  DESFĂŞURĂRII  SPARTACHIADEI 59 a USB Anul de studii  2011-2012 Fete:
Facul tatea Joc de dame Tenis Şah Volei Baschet Ştafeta Cros Nr. total de pun cte Lo cul
LOCUL PUN CTE

LOCUL

PUN CTE LOCUL PUN CTE LOCUL PUNCTE LOCUL PUNCTE LOCUL PUN CTE LOCUL PUN CTE
FF VII 2 II 7 - - IV 5

VI

3 I 8 III 6 31 III
FLS II 7 I 8 - - I 7 III 6 VI 3 I 8 39 I
FŞR III 6 III 6     VII 2 II 7 IV 5 VI 3 29 V
FPAS V 4 VIII 1     VIII 1 VII 2 VII 2 VIII 1 11 VIII
FŞEA I 8 VII 2 - - V 4 II 3 III 5 V 4 30 VII
FD VI 3 V 4

-

- VI 3 IV 5 III 6 VII 2 23 VI
FE VIII I IV 5     I 8 V 4 V 4 II 7 29 IV
SNA IV 5 VI   32

-

- III 6 I 8 II 7 IV 5 34 II
Băieţi:
FŞR

I

8

III

6

-

-

I

8

IV

5

I

8 I 8 43 I
FE III 6 IV 5 - - II 7 III 6 - - III 6 30 IV
FD II 7 II 7 - - III 6

II

7 II 7 II 7 41 II
FSNA IV 5 I 8 - - IV 5 I 8 - - IV 5 31 III
 

Programul desfăşurării competiţiilor la VOLEI (fete) din cadrul Spartachiadei LX

DESFĂŞURĂRII   COMPETIŢIILOR  LA V O L E I (fete)
DIN CADRUL  SPARTACHIADEI UNIVERSITARE  (LX) MARŢI,   27  NOIEMBRIE 15.00. Facultatea de Economie - Facultatea de Psihologie şi Asistenţă socială 15.30 Facultatea de Filologie - Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei şi Arte 16.00 Facultatea de Drept - Facultatea de Ştiinţe reale 16.30 Facul. Limbi Literaturi străine - Facul. de Ştiinţe ale naturii şi Agroec MIERCURI, 28 NOIEMBRIE 15.00 F.ECONOMIE- F. FILOLOGIE 15.30 F. ŞT.EDUCAŢIEI ARTE - F.DREPT 16.00 F.ŞT.REALE- F. LLS 16.30 F. PAS - F. ŞT. NATURII ŞI AGROEC JOI, 29 NOIEMBRIE 15.00 F. DREPT- F.ECONOMIE 15.30 F. LLS. - F. ŞT.EFUCAŢIEI ARTE 16.00 F. ŞT. NATURII ŞI AGROEC - F.ŞT.REALE 16.30 F.FILOLOGIE - F. PPAS LUNI, 3 DECEMBRIE 15.00 F. ECONOMIE -  F.LLS 15.30 F.DREPT – F.FILOLOGIE 16.00 F.ŞT.ED.ARTE – F.ŞT.NATURI ŞI AGROEC 16.30 F.ŞT.REALE- F. PAS MARŢI, 4 DECEMBRIE 14.30 F. ŞT. NATURII ŞI AGROEC.- F. ECONOMIE 15.00 Bilanţul Spartachiadei LIX; Inaugurarea Spartachiadei LX; 16.00 FLLS- F.FILOLOGIE 16.30 F. DREPT - F. PAS 17.00 F.ŞTIINŢE REALE- F ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI ARTE MIERCURI, 5 DECEMBRIE 15.00 F. ECONOMIE- F.ŞTIINŢE REALE 15.30 F.FILOLOGIE - F. ŞT. NATURII ŞI AGROEC 16.00 F.DREPT- F.LLS 16.30 F. PAS - F ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI ARTE JOI, 6 DECEMBRIE 15.00 F ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI ARTE - F. ECONOMIE 15.30. F.ŞT.REALE-  F.FILOLOGIE 16.00 F.ŞT.NATURI ŞI AGROEC - F.DREPT 16.30 F.LLS- F. PAS  

CEi MAI BUNI SPORTIVI AI ANULUI 2012

1. Victor Cozlov, gr. MI 41z, Facultatea de Ştiinţe reale ─ locul VI la Campionatul mondial al studenţilor  la  canoe; participant la Campionatul European; campion şi deţinător al Cupei R. Moldova la caiac-canoe; 2. Anastasia Schiba, gr. FB 11z, Facultatea de Economie ─ locul III la Campionatul Mondial la carate; locul III la Campionatul European la (carate), Campioană a R. Moldova la carate ; 3. Valeriu Chişcă, gr. JR 47z, Facultatea de Filologie ─ locul III la Campionatul mondial al studenţilor la judo, participant la Campionatul European la judo; locul II la Campionatul R. Moldova  la lupta judo; 4. Irina Cravciuc, gr. PS 21z, Facultatea de Psihologie şi Asistenţa socială ─ locul I la competiţiile naţionale din cadrul Cupei R. Moldova; locul I la Campionatul R. Moldova  la caiac-canoe; 5. Victor Polivenco, gr. DR 33z, Facultatea de Drept ─ locul I la competiţiile republicane din cadrul Cupei R. Moldova; locul III la Campionatul R. Moldova la caiac-canoe; 6. Alexandru Surdu, gr. IMTA 01z, Facultatea de Ştiinţe reale  ─ locul I la competiţiile naţionale din cadrul Cupei R. Moldova; locul III la Campionatul R. Moldova la caiac-canoe; 7. Leonid Cîşlaru, gr. IE 11z, Facultatea de Ştiinţe reale  ─ locul I la competiţiile naţionale din cadrul Cupei R. Moldova; locul III la Campionatul R. Moldova la caiac-canoe; 8. Olga Morari, gr. IE 11z, Facultatea de Ştiinţe reale  ─ locul I la Campionatul R. Moldova la atletism dintre juniori (săritura triplu-salt); 9. Alexandru Voloşciuc, gr. MI 41z, Facultatea de Ştiinţe reale ─ locul I la Universiada R. Moldova la atletism (alergări la 800 m);  

CEI MAI BUNI ACTIVIŞTI AI SPORTULUI ÎN MASE AL ANULUI 2012

1.  Diana Cernei, gr. RG 22z Facultatea de Filologie; 2.  Alina Zalevscaia, gr. PS 12z, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă socială; 3.  Olga Gînju, gr. DR 31z, Facultatea de Drept; 4.  Elena Bejenari, GB 31z, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie; 5.  Victoria Lomachina, gr. TSE 11z, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine; 6.  Alexandra Voloşenco, gr. PE 32z, Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei şi Arte; 7. Vadim Lopotenco, gr. FB 32z, Facultatea de Economie; 8.  Alexandru Goriuc, gr.   MI, Facultatea de Ştiinţe reale. TOTALURILE  DESFĂŞURĂRII  SPARTACHIADEI 59 a USB Anul de studii  2011-2012 Fete:
Facul tatea Joc de dame Tenis Şah Volei Baschet Ştafeta Cros Nr. total de pun cte Locul
LOCUL PUN CTE

LOCUL

PUN CTE LOCUL PUN CTE LOCUL PUNCTE LOCUL PUNCTE LOCUL PUN CTE LOCUL PUN CTE
FF VII 2 II 7 - - IV 5

VI

3 I 8 III 6 31 III
FLS II 7 I 8 - - I 7 III 6 VI 3 I 8 39 I
FŞR III 6 III 6     VII 2 II 7 IV 5 VI 3 29 V
FPAS V 4 VIII 1     VIII 1 VII 2 VII 2 VIII 1 11 VIII
FŞEA I 8 VII 2 - - V 4 II 3 III 5 V 4 30 VII
FD VI 3 V 4

-

- VI 3 IV 5 III 6 VII 2 23 VI
FE VIII I IV 5     I 8 V 4 V 4 II 7 29 IV
SNA IV 5 VI 32

-

- III 6 I 8 II 7 IV 5 34 II
Băieţi:
FŞR

I

8

III

6

-

-

I

8

IV

5

I

8 I 8 43 I
FE III 6 IV 5 - - II 7 III 6 - - III 6 30 IV
FD II 7 II 7 - - III 6

II

7 II 7 II 7 41 II
FSNA IV 5 I 8 - - IV 5 I 8 - - IV 5 31 III
 

Cei mai buni sportivi ai anului 2013

Cei mai buni sportivi ai anului 2013 1. Victor Cozlov, gr. PW 11M, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului ─  participant la Campionatul European  (caiac) ─  locul XII; la Campionatul R. Moldova ( caiac)  ─ locul I; Cupa R. Moldova  (caiac) ─ locul II ─ 300 de lei; 2. Irina Cravciuc, gr. PS 31z, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte ─ Campionatul R. Moldova   (caiac)  ─ locul I;  Cupa R. Moldova (caiac-canoie) ─ locul II ─ 300 de lei; 3. Anastasia Schiba, gr. FB 21z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului ─ Campionatul Europei   (carate-şotocan) ─  locul II şi III; Campionatul R.Moldova (carate-şotocan) – locul I ─ 300 de lei; 4. Olga Morari – gr. IE 21z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului ─  Campionatul R. Moldova la atletism dintre juniori (săritura triplu-salt) ─ locul I ; dintre seniori ─ locul III  ─  300 de lei; 5. Artur Cornescu – gr. ET 31z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului Cupa R. Moldova  (kickboxing) – locul II ─ 200 de lei; 6. Leonid Cîşlaru, gr. IE 21z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului ─ Competiţii naţionale din cadrul Cupei R. Moldova  (caiac-canoe) ─ locul II ─ 200 de lei; 7. Alexandru Surdu, gr. 02z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economie şi ale Mediului  ─ Competiţiile naţionale din cadrul Cupei R. Moldova (caiac-canoe) ─ locul II─ 200 de lei; 8. Victor Polivenco, gr. DR 43z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale ─ Competiţii naţionale din cadrul Cupei R. Moldova (caiac – canoie) ─  locul II  ─ 200 de lei; 9. Steţenco Aureliu, gr. GE 11z, Facultatea de Litere ─ Festivalul Euro-Asiatic  (thăcvando) ─  locul I  ─ 200 de lei;   TOTALURILE  DESFĂŞURĂRII  SPARTACHIADEI LX a Universităţii de Stat „Alecu Russo” Bălţi (Anul de studii  2012-2013) Fete:
Facul tatea Joc de dame Tenis Volei Baschet Ştafeta Cros Nr. total de pun cte Lo cul
LOCUL PUN CTE

LOCUL

PUN CTE LOCUL PUNCTE LOCUL PUNCTE LOCUL PUN CTE LOCUL PUN CTE
FF IV 5 II 7 VI 3

III

6 V 4 II 7 32 III
FLLS II 7 I 8 II 7 VI 3 0 0 I 8 33 II
FŞR III 6 IV 5 VII 2 II 7 I 8 VI 3 31 IV
FPAS VI 3 VII 2 VIII 1 VII 2 III 6 VIII 1 15 VIII
FŞEA VII 2 VIII 1 III 6 VIII 1 0 0 IV 5 15 VII
FD VIII 1 VI 3 V 4 V 4 VI 3 VII 2 17 VI
FE V 4 III 6 IV 5 IV 5 II 7 V 4 31 V
SNA I 8 V 4 I 8 I 8 IV 5 III 6 39 I
Băieţi:
FŞR

I

8

II

7

I

8

I

8

I

8 I 8 47 I
FE II 7 III 6 III 6 III 6 II 7 III 6 38 II
FD IV 5 I 8 IV 5

II

7 - - II 7 32 III
FSNA III 6 IV 5 II 7 IV 5 - - IV 5 28 IV
   
Cei mai buni sportivi ai anului 2014 1. Anastasia Schiba, gr. FB 31z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului ─ participant la Campionatul Mondial   (carate-şotocan) ─  locul II; participant la Campionatul R.Moldova (carate-şotocan) – locul I ; 2. Victor Cozlov, gr. PW 21M, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului ─  participant la Campionatul Mondial dintre studenţi (caiac) ─  locul VIII; la Campionatul R. Moldova ( caiac)  ─ locul I la Cupa R. Moldova  (caiac) ─ locul I; 3. Olga Morari – gr. IE 31z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului ─  participant la Campionatul R. Moldova la atletism (săritura în lungime) ─ locul I la Cupa R.Moldova la triplu-salt ─ locul I; 4. Alexandru Surdu, gr. 12z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economie şi ale Mediului  ─ participant la  Cupa R. Moldova (caiac-canoe) ─ locul II; 5.Victor Polivenco, gr. DA 11M, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale ─ participant la  Cupa R. Moldova (caiac – canoie) ─  locul II; 6. Igor Paic, gr. DR 11z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, participant la  Cupa R. Moldova (kickboxing) - locul III.  

CEI MAI BUNI ACTIVIŞTI AI SPORTULUI ÎN MASE

ÎN ANUL 2014

1.  Verginia Tacuş, gr. EF 44z Facultatea de Litere; 2.  Alina Pâslari, gr. IS 31z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului; 3.  Vitalie Grijuc, gr. DR 21z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale; 4.  Andrei Rudei, gr. PE 21z, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;   TOTALURILE  DESFĂŞURĂRII  SPARTACHIADEI LXI a Universităţii de Stat „Alecu Russo” Bălţi (Anul de studii  2014) Fete:
Facul tatea Joc de dame Tenis Volei Baschet Ştafeta Cros Nr. total de pun cte Lo cul
LOCUL PUN CTE

LOCUL

PUN CTE LOCUL PUN CTE LOCUL PUNCTE LOCUL PUN CTE LOCUL PUN CTE
FŞREM I 4 III 2 III 2

-

- I 4 II 3 15 II
FL II 3 I 8 I 4 - - IV 1 I 4 16 I
FD III 2 II 3 II 3 - - III 2 IV 1 11 III
FŞEPA IV 1 - - I 1   - II 3 III 2 7 IV
    Băieţi:
FŞREM

I

4

II

3

I

4

I

4

I

8 I 4 23 I
FL - - - - - - III 2 - - - - 2 IV
FD II 3 I 4 II 3

II

3 II 3 II 3 19 II
FŞEPA - - III 2 III 2 - - III 2 - - 6 III