Acte normative

Plan de dezvoltare strategică a Catedrei de științe ale educației pentru perioada 2022-2026

Plan de dezvoltare strategică a Catedrei de științe ale educației pentru anii 2016-2021

Regulament de organizare și funcționare a Catedreri de științe ale educației

Regulament de organizare şi funcționare a Centrului Didactic de Resurse în Educația Interculturală

Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă

Regulament de organizare și funcționare a Laboratorului Științific „Tehnologii Educaționale Inovaționale”