Catedra de psihologie

,
 
 
 

Şefa de catedră conf. univ., dr., Silvia BRICEAG

tel: 0231 52 455

e-mail: silviabriceag@mail.ru

str. Puşkin 38, blocul de studii nr. VI

SCURT ISTORIC

Catedra de Psihologie ca subdiviziune structurală a Universităţii de Stat „A.Russo” a fost creată în 2013 (ord. Nr.02-57 din 04.10.2013). Cele mai reprezentative momente de evoluţie / restructurare care pun în evidenţă specificul şi rolul catedrei în activitatea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi sunt:

  • 1960 – ca rezultat al comasării Institutului Pedagogic din Chişinău cu Universitatea de Stat, facultatea “Învăţământ primar” a fost transferată la Institutul Pedagogic din Bălţi.
  • 1966 – prin decretul Sovietului de miniştri al RSSM N.1207/546 din 27 mai 1966 şi ordinul Ministerului Învăţământului RSSM N.212 din 28.06.1966 facultatea “Învăţământ primar” a fost reorganizată în facultatea  “Pedagogie” care avea ca elemente structurale catedrele “Pedagogie, psihologie şi metodica învăţământului primar”, “Muzica şi cântul”.
  • 1970 – în corespundere cu ordinul Ministerului Învăţământului RSSM N.141 din 29.04.1970, în scopul perfecţionării lucrului catedrelor, departamentul “Pedagogia, psihologia învăţământului  primar şi educaţiei preşcolare” a fost restructurat în departamentul “Pedagogie, psihologie şi metodica învăţământului primar”. Catedra “Metodica învăţământului primar şi educaţiei preşcolară” este reorganizată în catedra “Pedagogie, psihologie şi metodica educaţiei preşcolare”.
  • 1976 – prin ordinul Institutului Pedagogic de Stat din Bălţi N.65-0 din 26.04.76 Facultatea “Pedagogie” a fost divizată în facultăţile “Pedagogia şi metodica învăţământului primar”, ”Pedagogie şi psihologie preşcolară”. În cadrul facultăţii “Pedagogie şi psihologie preşcolară” a fost creată catedra “Psihologie generală  şi a copilului”, care a funcţionat cu genericul nominalizat până în 1986.
  • 1986 – în corespundere cu “Regulamentul catedrelor “Pedagogie şi psihologie” din instituţiile pedagogice întărit de Direcţia instituţiilor de învăţământ din URSS din 09.02.84 N.0-96-132/14 catedra “Psihologie generală şi a copilului” a fost reorganizată în catedra “Psihologie” care avea statut  de catedră generală ce asigura predarea psihologiei la toate facultăţile.
  • 1992 – catedra “Psihologie” devine departament al facultăţii “Pedagogie şi Psihologie”, eveniment condiţionat de comasarea facultăţilor “Pedagogie şi metodica învăţământului primar” şi “Pedagogie şi Psihologie  preşcolară”. Ca rezultat al comasării s-a creat facultatea “Pedagogie şi Psihologie “ prin ordinul Rectoratului Universităţii “A. Russo” N.5-153 din 10.06.92.
  • 1995 –   prin ordinul rectoratului Universităţii de Stat din Bălţi N.1-23 din 14.07.95 a fost creată catedra “Pedagogie şi Psihologie” ca rezultat al comasării catedrelor “Pedagogie şi Psihologie”.
  • 1998 – în legătură cu sporirea numărului de studenţi şi cadre didactice la specialitatea “Asistenţă socială” şi în conformitate cu condiţiile prevăzute în proiectul internaţional “Tempus – Tacis” s-a creat în baza catedrei “Pedagogie şi psihologie” departamentul “Pedagogie şi Psihologie socială şi generală”, conform ordinului N.95-208 din 17.07.98.         Indicii 08.04 atribuiţi noii subdiviziuni universitare – catedrei “Pedagogie şi Psihologie socială şi generală” au fost confirmaţi prin ordinul N.1-47 din 22.09.98.
  • În baza Hotărârii Senatului Universităţii de Stat “A. Russo”, Bălţi din 19.09.2003, proces verbal nr. 1 a fost modificată denumirea veche a catedrei, conferindu-se denumirea de catedra “Psihologie şi Asistenţă socială” prin ordinul nr. 05-520 din 08.10. 2003.
  • În baza Hotărârii Senatului nr.1 din 26.08.2013 și nr.3 din 02.10.2013 a fost transferată specialitatea Psihologie (ciclul I) și specializările Psihologie judiciară și Consilierea psihologică (ciclul II) din cadrul Facultății de Psihologie și Asistență Socială în cadrul Facultății de Științe ale Educației și Arte și a constituit Facultatea de Științe ale Educației , Psihologie și Arte.