Ofertă academică

Ciclul I – studii superioare de licență

Studii cu frecvenţa

Pedagogie în învăţămîntul primar şi Pedagogie preşcolară – 4 ani (240 ECTS)

Pedagogie în învăţămîntul primar şi Limba engleza – 4 ani (240 ECTS)

Psihologie – 3 ani (180 ECTS)

Muzica – 3 ani (180 ECTS)

Studii cu frecvenţa redusă

Pedagogie în învăţămîntul primar şi Pedagogie preşcolară – 5 ani (240 ECTS)

Pedagogie în învăţămîntul primar- 4 ani (180 ECTS)

Pedagogie – 4 ani (180 ECTS)

Muzica – 4 ani (240 ECTS)

Ciclul II – studii superioare de masterat

Management educaţional – 1,5 ani (90 ECTS) / 2 ani (120 ECTS)

Managementul educaţiei incluzive – 1,5 ani (90 ECTS) / 2 ani (120 ECTS)

Managementul educaţiei timpurii – 1,5 ani (90 ECTS) / 2 ani (120 ECTS)

Consiliere în instituţii şi organizaţii – 2 ani (120 ECTS)

Didactica disciplinelor muzicale – 2 ani (120 ECTS)

Psihologie judiciară – 2 ani (120 ECTS)