Acte emise

Regulament de organizare şi funcţionare a consiliului științific al universităţii de stat „Alecu Russo” din Bălți

Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat în cadrul universităţii de stat „Alecu Russo” din Bălți

Regulament de acordare a concediilor de lungă durată de creație personalului didactic și de cercetare a universităţii de stat „Alecu Russo” din Bălți

Metodologia instituțională de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat

Metodologia de desemnare a membrilor consiliului științific