Cadre didactice

Gheorghe POPA, profesor universitar, doctor habilitat  CV  Lista publicațiilor

Ala SAINENCO, conferențiar universitar, doctor CV  Lista publicațiilor

Lilia TRINCA, conferențiar universitar, doctor  CV  Lista publicațiilor

Angela COŞCIUG, conferențiar universitar, doctor CV

Elena LACUSTA, conferențiar universitar, doctor CV  Lista publicațiilor

Adela NOVAC, conferențiar universitar, doctor CV  Lista publicațiilor

Viorica POPA, conferențiar universitar, doctor, șefa Catedrei de limba română şi filologie romanică  CV  Lista publicațiilor

Lilia RACIULA, conferențiar universitar, doctor CV  Lista publicațiilor

 Mariana CHIRIȚA, lector universitar CV  Lista publicațiilor

Aurelia CODREANU lector universitar CV  Lista publicațiilor

Tamara PANAGUȚA, lector superior CV

Liubovi RAZMERIŢA, lector superior universitar CV  Lista publicațiilor

Svetlana STANŢIERU, lector superior CV  Lista publicațiilor

Lucia BĂLĂNICI, asistent universitar CV  Lista publicațiilor

Iraida COSTIN, asistent universitar CV  Lista publicațiilor

Lucia COVALCIUC, asistent universitar CV

Tatiana GOREA, asistent universitar CV