Cadre didactice

Cadre didactice titulare

Gheorghe POPA, profesor universitar, doctor habilitat  CV  Lista publicațiilor

Lilia TRINCA, conferențiar universitar, doctor  CV  Lista publicațiilor

Elena LACUSTA, conferențiar universitar, doctor, șefa Catedrei de limba română şi filologie romanică CV  Lista publicațiilor

Viorica POPA, conferențiar universitar, doctor  CV  Lista publicațiilor

Lilia RACIULA, conferențiar universitar, doctor CV  Lista publicațiilor

Angela COŞCIUG, conferențiar universitar, doctor CV

Lucia BĂLĂNICI, asistent universitar CV  Lista publicațiilor

Iraida COSTIN, asistent universitar CV  Lista publicațiilor

Oxana CIBOTARU, asistent universitar CV

Mariana CHIRIȚA, asistent universitar CV  Lista publicațiilor

Tatiana GOREA, asistent universitar CV

Profesori invitați

Ala SAINENCO, conferențiar universitar, doctor CV  Lista publicațiilor

Ludmila BRANIȘTE, conferențiar universitar, doctor