Catedra de Drept Privat

 

Planul Strategic al catedrei pentru perioada 2013-2018 

Regulamentul Catedrei de drept privat 

Direcţiile generale de activitate a Catedrei de drept privat sunt:

  1. proiectarea, organizarea şi realizarea procesului didactic;
  2. organizarea și efectuarea cercetărilor ştiinţifice;
  3. evaluarea activităţilor didactice, metodice şi de cercetare;
  4. asigurarea metodică a procesului didactic;
  5. asigurarea calităţii studiilor;
  6. pregătirea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;
  7. organizarea și coordonarea activităţilor educaționale curriculare și extra-curriculare a studenţilor.
  8. implementarea strategiilor și tehnologiilor didactice moderne