Activitatea didactică

Ciclul II

Tendințe actuale în predarea limbii engleze, titularul cursului: dr., lector univ. Victoria Mascaliuc

Teoria și practica discursului, titularul cursului: dr., lector univ. Victoria Mascaliuc

Metodologia și etica cercetării, titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Condrat

Probleme actuale de morfologie a limbii engleze, titularul cursului: dr., conf. univ. Iulia Ignatiuc

Tipologia limbilor, titularul cursului: dr., conf. univ. Iulia Ignatiuc

Limba engleză (C1), titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Cebotaroș

Limba engleză (C1), titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Condrat

Pragmatica lingvistică, titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Cebotaroș

Probleme actuale de sintaxă a limbii engleze, titularul cursului: dr., conf. univ. Iulia Ignatiuc

Proiectarea procesului de educație lingvistică, titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Condrat

Predarea integrată a limbii engleze ca limbă străină, titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Condrat

Limba engleză (C2), titularul cursului, titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Condrat

Traductulogie, titularul cursului, titularul cursului: dr., conf. univ. Micaela Țaulean

Limbajul mass-media în traducere, dr., titularul cursului: lector univ. Victoria Mascaliuc

Limba engleză contemporană, titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Condrat

Traducere consecutivă I, titularul cursului: dr., lector univ. Victoria Mascaliuc

Traducere aplicată, titularul cursului: dr., lector univ. Victoria Mascaliuc

Traducerea consecutivă II, titularul cursului: dr., lector univ. Victoria Mascaliuc