Activitatea didactică

Ciclul I (Licența)

Lingvistica textului german titularul cursului: Oxana Chira, conf. univ., dr. 

Arta oratorică titularul cursului: Oxana Chira, conf. univ., dr. 

Comunicarea interculturală titularul cursului: Oxana Chira, conf. univ., dr. 

Limbajul mass-media titularul cursului: Oxana Chira, conf. univ., dr. 

Comunicarea interculturală titularul cursului: Micaela Țaulean, conf. univ., dr.

Didactica limbii engleze (limba B) titularul cursului: Micaela Țaulean, conf. univ., dr.

Didactica limbii engleze (limba B) titularul cursului: Micaela Țaulean, conf. univ., dr.

Analiza lexico-gramaticală titularul cursului: Micaela Țaulean, conf. univ., dr.

Didactica limbii și literaturii germane titularul cursului: Tatiana Kononova, lect. univ., dr. 

Introducere în pragmatică titularul cursului: Tatiana Kononova, lect. univ., dr. 

Audiere și conversație în limba germană titularul cursului: Tatiana Kononova, lect. univ., dr. 

Limba germană III titularul cursului: Tatiana Kononova,  lect. univ., dr. 

Literatura germană I titularul cursului: Tatiana Kononova, lect. univ., dr. 

Introducere în cercetare titularul cursului: Viorica Cebotaroș, conf. univ., dr.

Elemente de cultură britanică și americană titularul cursului: Viorica Cebotaroș, conf. univ., dr.

Introducere în pragmatică titularul cursului: Viorica Cebotaroș, conf. univ., dr.

Fonetica limbii engleze (laborator) titularul cursului:Elena Varzari asist. univ.

Semiotica textului englez titularul cursului:Elena Varzari asist. univ.

Limbajul Mass-Media Englez (limba A) titularul cursului:Elena Varzari asist. univ.

Limba engleză 1 titularul cursului: Elena Varzari asist. univ.

Gramatica limbii germane II titularul cursului: Elvira Guranda lect. univ., dr. 

Gramatica limbii germane I titularul cursului: Elvira Guranda lect. univ., dr. 

Limba germană I titularul cursului: Elvira Guranda lect. univ., dr. 

Lexicologia limbii germane titularul cursului: Elvira Guranda lect. univ., dr. 

Analiza lexico-gramaticală a textului englez (laborator) titularul cursului: Călăraș Angela asist. univ.

Limba engleză I (laborator) titularul cursului: Călăraș Angela asist. univ.

Limba engleză II (laborator) titularul cursului: Călăraș Angela asist. univ.

Limba engleză IV (laborator) titularul cursului: Călăraș Angela asist. univ.

Limba engleza III (laborator) titularul cursului: Călăraș Angela asist. univ.

Audiere si conversatie, sem V (laborator) titularul cursului: Călăraș Angela asist. univ.

Fonetica limbii engleze titularul cursului: Viorica Condrat, conf. univ., dr.

Literatura engleză a secolului 19 titularul cursului: Viorica Condrat, conf. univ., dr.

Literatura engleză I titularul cursului: Viorica Condrat, conf. univ., dr.

Stulistica functionala a limbii engleze titularul cursului: Viorica Condrat, conf. univ., dr.

Literatura engleză II titularul cursului: Viorica Condrat, conf. univ., dr.

Literatura engleză a secolului 20 titularul cursului: Viorica Condrat, conf. univ., dr.

Didactica limbii engleze titularul cursului: Viorica Condrat, conf. univ., dr.

Analiza discursului englez titularul cursului: Viorica Condrat, conf. univ., dr.

Lingvistica textului englez  titularul cursului: Viorica Condrat, conf. univ., dr.

Istoria Limbii titularul cursului: Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr.

Introducere în filologia germanică titularul cursului: Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr.

Lexicologia limbii engleze titularul cursului: Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr.

Traducerea consecutivă și simultană în limba engleză   titularul cursului: Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr.

Teoria și practica traducerii titularul cursului: Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr.

Arta oratorica  titularul cursului: Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr.

Teoria și practica traducerii titularii cursului: Elvira Guranda lect. univ., dr. Lina Cabac, asist. univ.

Limba germană I titularul cursului: Lina Cabac, asist. univ. 

Analiza lexico-gramaticală a textului german titularul cursului: Lina Cabac, asist. univ.

Limba germană pentru ingineri titularul cursului: Lina Cabac, asist. univ.

Ciclul II (Master)

Tendințe actuale în predarea limbii engleze, titularul cursului: dr., lector univ. Victoria Mascaliuc

Teoria și practica discursului, titularul cursului: dr., lector univ. Victoria Mascaliuc

Metodologia și etica cercetării, titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Condrat

Probleme actuale de morfologie a limbii engleze, titularul cursului: dr., conf. univ. Iulia Ignatiuc

Tipologia limbilor, titularul cursului: dr., conf. univ. Iulia Ignatiuc

Limba engleză (C1), titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Cebotaroș

Limba engleză (C1), titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Condrat

Pragmatica lingvistică, titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Cebotaroș

Probleme actuale de sintaxă a limbii engleze, titularul cursului: dr., conf. univ. Iulia Ignatiuc

Proiectarea procesului de educație lingvistică, titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Condrat

Predarea integrată a limbii engleze ca limbă străină, titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Condrat

Limba engleză (C2), titularul cursului, titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Condrat

Traductulogie, titularul cursului, titularul cursului: dr., conf. univ. Micaela Țaulean

Limbajul mass-media în traducere, dr., titularul cursului: lector univ. Victoria Mascaliuc

Limba engleză contemporană, titularul cursului: dr., conf. univ. Viorica Condrat

Traducere consecutivă I, titularul cursului: dr., lector univ. Victoria Mascaliuc

Traducere aplicată, titularul cursului: dr., lector univ. Victoria Mascaliuc

Traducerea consecutivă II, titularul cursului: dr., lector univ. Victoria Mascaliuc