Laboratoare și centre

a) Laboratorul ştiinţific „Radiofizică şi electronică” (subordonat Catedrei de matematică şi informatică) care are drept obiectiv principal promovarea cercetărilor ştiinţifice în propagarea undelor de radio în ionosferă în condiţii normale şi la perturbarea acesteia sub acţiunea diferitor surse de energie, inclusiv sub acţiunea seismelor din scoarţa terestră şi dezvoltarea potenţialului ştiinţific şi profesional al cadrelor didactice în domeniul dezvoltării;

b) Laboratorul ştiinţific „Electronică cuantică și tehnologii laser” (subordonat Catedrei de matematică şi informatică) care are drept obiectiv principal promovarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul micro şi nano-tehnologiilor sub acţiunea radiaţiei laser, precum şi proiectarea şi elaborarea de noi tipuri de lasere;

c) Laboratorul ştiinţific „ Micro- și nanotehnologii” (subordonat Catedrei de ştiinţe fizice şi inginereşti) care are drept obiectiv principal promovarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul micro şi nano-tehnologiilor, precum şi realizarea studiilor de doctorat la specialitatea 242.05. „Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare”;

d) Laboratorul ştiinţific „Fizica mediilor materiale” (subordonat Catedrei de ştiinţe fizice şi inginereşti) care are drept obiectiv principal realizarea cercetărilor privind determinarea proprietăţilor fizice ale materialelor metalice într-un spectru larg de temperaturi;

e) Laboratorul ştiinţific „Chimie fizică şi ecologică” (subordonat Catedrei de ştiinţe ale naturii şi agricologie) care are drept obiectiv principal promovarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul chimiei şi tehnologiei sticlei, precum şi realizarea studiilor de doctorat la specialitatea 02.00.04 „Chimie fizică”;

f) Laboratorul de cercetări ştiinţifico-metodice în economie (subordonat Catedrei de ştiinţe economice) care are drept obiectiv principal promovarea cercetărilor ştiinţifice şi dezvoltarea potenţialului profesional al cadrelor didactice în domeniul dezvoltării social-economice.