EURAXESS

Ce este EURAXESS?

EURAXESS – Researchers in Motion reprezintă o cale către cariere atractive în cercetare în Europa şi către un rezervor de talente de talie mondială din domeniul cercetării. Sprijinind mobilitatea cercetătorilor, EURAXESS ajută la stabilirea Europei ca o arie de excelenţă în domeniul cercetării ştiinţifice.
EURAXESS Jobs este un instrument de recrutare prin care cercetătorii pot beneficia de informaţii actualizate în mod constant privind locurile de muncă vacante, oportunităţi de finanţare şi burse din Europa. Cercetatorii pot posta on-line CV-ul lor. Companiile / instituţiile de cercetare-dezvoltare, pot plasa gratuit locurile de muncă vacante şi pot căuta CV-urile cercetătorilor internaţionali de talie mondială. Beneficiaţi, de asemenea, de acces direct la portalurile naţionale privind locuri de munca vacante din cele 40 de state partenere, oportunităţile de finanţare şi servciile personalizate din fiece ţară. Toate serviciile EURAXESS Jobs sunt gratuite.
EURAXESS Services este o reţea ce conţine peste două sute de centre situate în 40 de ţări Europene. Acest serviciu personalizat, oferit în mod gratuit, vă ajută în abordarea unor chestiuni precum cazarea, viza şi permisele de muncă, cursuri de limbi străine, şcoli pentru copiii dvs., asigurările sociale şi ingrijirea medicală. Aceste centre vă oferă asistenţă atât dumneavoastră, cât şi familiei dvs. în a vă planifica şi organiza şederea într-o ţară străină.
EURAXESS Rights oferă toate informaţiile legate de Carta Europeană a Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor. Carta stipulează drepturile şi obligaţiile cercetătorilor, precum şi a instituţiilor de cercetare-dezvoltare şi oportunităţi de finanţare. Codul vizează asigurarea unui tratament egal pentru toţi cercetătorii din Europa şi sporeşte transparenţa în cadrul procesului de recrutare a acestora.

EURAXESS Links oferă cercetătorilor europeni care lucrează în străinătate servicii web interactive pentru ai menţine uniţi atât între ei, cât şi cu Europa. EURAXESS Links oferă informaţii cu privire la oportunităţi de dezvoltare a carierei în Europa, colaborări transnaţionale în domeniul cercetării şi politicii europene de cercetare. Serviciul funcţionează în Statele Unite, Japonia, India, Brazilia şi China. Afilierea este gratuită.