Acte normative

Manualul programului de studii pentru studenţii ciclului I – studii superioare de licenţă:

Manualul programului de studii pentru studenţii ciclului II, studii superioare de master:

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE A CATEDREI DE ȘTIINȚE SOCIOUMANE ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ  PENTRU ANII 2014-2018

Raport de activitate al Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială pentru anul de studii 2016-2017

Raport cu privire la realizarea și evaluarea stagiilor de practică la ciclul I, la specialitatea Asistență socială pentru anul de studii 2017-2018

Raport cu privire la realizarea și evaluarea stagiilor de practica de specializare la ciclul II, a studenţilor gr. PF21M, ciclul II, studii superioare de masterat, specializarea, Politici și servicii sociale pentru familie și copil, pentru anul de studii 2017-2018 și a studenţilor gr. SAS 21M, ciclul II, studii superioare de masterat, specializarea, Supervizarea în asistența socială.

Raport cu privire la realizarea și evaluarea stagiilor de practică la ciclul I, la specialitatea Asistență socială pentru anul de studii 2016-2017

Raport cu privire la realizarea și evaluarea stagiilor de practica de specializare la ciclul II, a studenţilor gr. PF21M, ciclul II, studii superioare de masterat, specializarea, Politici și servicii sociale pentru familie și copil, pentru anul de studii 2016-2017

Raport cu privire la realizarea și evaluarea stagiilor de practică la ciclul II, studii superioare de masterat pentru anul de studii 2014-2015