Unităţi de curs

Ciclul I, Studii superioare de licență anul de studii 2022-2023  

Fișele unităților de curs la specialitatea „Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie preșcolară”

Fișele unităților de curs la specialitatea „Pedagogie în învățământul primar și Limba engleză”

Ciclul II, Studii superioare de master anul de studii 2022-2023  

Fișele unităților de curs la programul de master Management educațional, 90 ECTS

Fișele unităților de curs la programul de master Management educațional, 120 ECTS

Fișele unităților de curs la programul de master Management educației incluzive, 90 ECTS

Fișele unităților de curs la programul de master Management educației incluzive, 120 ECTS

Fișele unităților de curs la programul de master Management educației timpurii, 90 ECTS

Fișele unităților de curs la programul de master Management educației timpurii, 120 ECTS

MODULUL PEDAGOGIC în planurile de studii la specialitățile din domeniul Științe ale educației

 • Obligatorii
  • Pedagogia. Practica de iniţiere Fișa disciplinei
  • Educația incluzivă Fișa disciplinei
 • La alegere
  • Managementul activităților extracurriculare Fișa disciplinei
  • Rezistența la educație Fișa disciplinei
  • Evaluarea în învățămînt Fișa disciplinei
  • Managementul clasei de elevi Fişa disciplinei
  • Dirigenţie Fişa disciplinei
  • Educaţia centrată pe cel ce învaţă Fişa disciplinei