Grafice

Graficul stagiilor de practică Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă pentru anul de studii 2022-2023

Graficul stagiilor de practică Ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență pentru anul de studii 2022-2023

Graficul stagiilor de practică Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă pentru anul de studii 2021-2022

Graficul stagiilor de practică Ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență pentru anul de studii 2021-2022

Orarul susținerii tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență pentru anul de studii 2019 – 2020

Orarul susținerii tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă pentru anul de studii 2019 – 2020

Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II  studii superioare de master, învățământ cu frecvență (120 credite )pentru anul de studii 2019 – 2020

Orarul susținerii prealabile a tezelor Facultatea de Drept și Științe Sociale ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență anul de studii 2019-2020

Orarul susținerii prealabile a tezelor Facultatea de Drept și Științe Sociale ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă  anul de studii 2019-2020

Orarul susținerii prealabile a tezelor Facultatea de Drept și Științe Sociale ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Orarul examenelor sesiunii de vară ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii finale a tezelor ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2018-2019

Programul de master anul universitar 2018-2019

Orarul examenelor sesiunii absolvenților Facultatea de Drept și Științe Sociale pentru anul universitar 2018-2019

Orarul susținerii prealabile a tezelor Facultatea de Drept și Științe Sociale ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă  anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii prealabile a tezelor Facultatea de Drept și Științe Sociale ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență anul de studii 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare pentru studenții Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, ciclul I, studii superioare de licență pentru anul universitar 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare Facultatea de Drept și Științe Sociale ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii prealabile a tezelor Facultatea de Drept și Științe Sociale ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență anul de studii 2018-2019

Graficul cosultațiilor Catedra de Drept Secția Drept Public

Graficul consultațiilor Catedra de Drept Secția Drept Privat

Graficul consultatiilor Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială

Orarul examenelor sesiunii de iarnă, licență 2019

Orarul examenelor sesiunii de iarnă, licență 2018

Orarul examenelor sesiunii de iarnă, master 2018

Orarul susținerii finale a tezelor de master de 90 de credite pentru anul universitar 2017-2018

Susținerea prealabilă a tezelor de master de 90 credite pentru anul universitar 2018-2019

GRAFICUL STAGIILOR DE PRACTICĂ ciclul I – licența, ciclul II – master, studii cu frecvență redusa la Facultatea de Drept şi Știinţe Sociale pentru anul universitar 2018-2019

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2018-2019, ciclul I, II și III, (studii superioare de licență, master, doctorat), studii cu frecvență la zi (termeni generali)

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2018-2019, ciclul I și III, (studii superioare de licență, doctorat). Studii cu frecvență redusa

Orarul sesiunii de vară, licență 2017- 2018

Orarul sesiunii de vară, master 2017- 2018

Graficul de înregistrare și eliberare a diplomelor absolvenților (ciclul I – licența, ciclul II – master 120 credite), promoția 2018

Orarul susținerii finale a tezelor de licență pentru anul universitar 2017-2018

Orarul susținerii finale a tezelor de master de 120 de credite pentru anul universitar 2017-2018

Susținerea prealabilă a tezelor de licență pentru anul universitar 2017-2018

Susținerea prealabilă a tezelor de master de 120 de credite pentru anul universitar 2017-2018

Graficul eliberării diplomelor de master 90 credite 2018

Graficul prezentării listelor absolvenților cu date pentru diplome

Orarul sesiunii de iarnă, licență 2017- 2018

Orarul sesiunii de iarnă, master 2017- 2018

Orarul susținerii finale a tezelor de master pentru anul universitar 2017-2018 (programe de studii de 90 de credite ECTS)

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master pentru anul universitar 2017-2018 (programe de studii de 90 de credite ECTS)

Graficul stagiilor de practica pentru anul universitar 2017-2018, ciclul I, licență

Graficul stagiilor de practica pentru anul universitar 2017-2018, master

Programul procesului de învățămînt pentru anul universitar 2017-2018, ciclul I, II și III

Graficul procesului de studii la secția învățământ cu frecvența redusă anul universitar 2017-2018