Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială

 

prezentare

Misiunea catedrei rezidă în organizarea procesul de învăţământ în conformitate cu cerinţele studiilor universitare, înaintate la etapa actuala. Catedra urmăreşte finalitatea formarii unei noi mentalităţi la studenţi în concordanţă cu procesele reformatoare, democratice care au loc în societatea moldoveneasca orientată spre integrarea europeană, precum şi de a le oferi condiţii optime celor care studiază în procesul asimilării cunoştinţelor socio-umanistice, necesare pentru realizarea cu succes a activităţii în structurile instituţionale publice şi private.

Direcţii de cercetare:

Domenii: istoria modernă și contemporană, construcția europeană, teoria și relațiile politice, teoria și practica vieții sociale, sociologia, culturologia, fenomenele integrării sociale, grupurile sociale, vulnerabilitatea socială.