Componența

Lista membrilor Consiliului Facultății de Litere

2021-2022

Lilia Trinca, conf. univ., dr., decan al Facultății de Litere

Elvira Guranda, lect. univ., dr., prodecan al Facultății de Litere

Diana Ignatenco, lect. univ., dr., prodecan al Facultății de Litere

Elena Lacusta, conf. univ., dr., șefa Catedrei de limba română și filologie romanică

Oxana Chira, conf. univ., dr., șefa Catedrei de filologie engleză și germană

Nicolae Leahu, conf. univ., dr., șeful Catedrei de literatură română și universală

Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., șeful Catedrei de slavistică

Gheorghe Popa, prof. univ., dr. hab.

Viorica Popa, conf. univ., dr.,

Diana Vrabie, conf. univ., dr.

Valentina Enciu, conf. univ., dr.

Iulia Ignatiuc, conf. univ., dr.

Ana Pomelnicova, conf., univ., dr.

Viorica Cebotaroş, conf. univ., dr.

Micaela Țaulean, conf. univ., dr.

Tatiana Suzanskaia, conf. univ., dr.

Veaceslav Dolgov, conf. univ., dr.

Natalia Hariton, lect. univ., dr.

Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr.

Elena Varzari, lect. univ.

Silvia Bogdan, asist. univ.

Lucia Balanici, asist. univ.

Tatiana Gorea, asist. univ.

Daniela Baciu, asist. univ.

Virginia Guțu, studentă

Alexandr Golovco, student

Iuliana Rogojină, studentă

Iulia Motrea, studentă

Maria Rotaru, studentă

Mihaela Ilescu, studentă

Mihaela Albot, studentă