Componența

Lista membrilor Consiliului Facultății de Litere
2023-2024

1. Lilia Trinca, conf. univ., dr., decanul Facultății de Litere
2. Lucia Balanici, asist. univ., prodecanul Facultăţii de Litere
3. Elena Lacusta, conf. univ., dr., șefa Catedrei de limba română și filologie romanică
4. Nicolae Leahu, conf. univ., dr., șeful Catedrei de literatură română și universală
5. Oxana Chira, conf. univ., dr., șefa Catedrei de filologie engleză și germană
6. Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., șeful Catedrei de slavistică
7. Elvira Guranda, conf. univ., dr., preşedintele comitetului sindical al Facultății de Litere
8. Diana Ignatenco, lect. univ., dr., secretarul ştiinţific al Consiliului Facultății de Litere
9. Gheorghe Popa, prof. univ., dr. hab.
10. Viorica Popa, conf. univ., dr.,
11. Ana Pomelnicova, conf., univ., dr.
12. Viorica Cebotaroş, conf. univ., dr.
13. Micaela Țaulean, conf. univ., dr.
14. Tatiana Suzanskaia, conf. univ., dr.
15. Veaceslav Dolgov, lect. univ., dr.
16. Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr.
17. Ludmila Cabac, asist. univ.
18. Elena Varzari, asist. univ.
19. Silvia Bogdan, asist. univ.
20. Lina Cabac, asist. univ.
21. Tatiana Gorea, asist. univ.
22. Daniela Baciu, asist. univ.
23. Oxana Stanţieru, asist. univ.
24. Georgeta Porcescu, studentă
25. Maria Răcila, studentă
26. Maria Nichitina, studentă
27. Eugenia Matcovschi, studentă
28. Valeria Șaruc, studentă
29. Ana Puzic, studentă
30. Vladimir Novicov, student
31. Valeria Usataia, studentă