Componența

Lista membrilor Consiliului Facultății de Litere
2022-2023

1. Lilia Trinca, conf. univ., dr., decanul Facultății de Litere
2. Lucia Balanici, asist. univ., prodecanul Facultăţii de Litere
3. Elena Lacusta, conf. univ., dr., șefa Catedrei de limba română și filologie romanică
4. Nicolae Leahu, conf. univ., dr., șeful Catedrei de literatură română și universală
5. Oxana Chira, conf. univ., dr., șefa Catedrei de filologie engleză și germană
6. Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., șeful Catedrei de slavistică
7. Elvira Guranda, conf. univ., dr., preşedintele comitetului sindical al Facultății de Litere
8. Diana Ignatenco, lect. univ., dr., secretarul ştiinţific al Consiliului Facultății de Litere
9. Gheorghe Popa, prof. univ., dr. hab.
10. Viorica Popa, conf. univ., dr.,
11. Ana Pomelnicova, conf., univ., dr.
12. Viorica Cebotaroş, conf. univ., dr.
13. Micaela Țaulean, conf. univ., dr.
14. Tatiana Suzanskaia, conf. univ., dr.
15. Veaceslav Dolgov, conf. univ., dr.
16. Ludmila Cabac, lect. univ., dr.
17. Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr.
18. Elena Varzari, asist. univ.
19. Silvia Bogdan, asist. univ.
20. Lina Cabac, asist. univ.
21. Tatiana Gorea, asist. univ.
22. Daniela Baciu, asist. univ.
23. Oxana Stanţieru, asist. univ.
24. Iuliana Rogojină, studentă
25. Rotaru Maria, studentă
26. Nichitina Maria, studentă
27. Volconovici Cătălin, student
28. Răcila Maria, studentă
29. Porcescu Georgeta, studentă
30. Dimitrov Ecaterina, studentă
31. Puzic Ana, studentă