Consiliul calității

 Misiunea Consiliului calităţii constă în elaborarea conceptuală şi monitorizarea implementării sistemului de management al calităţii în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi precum şi asigurarea adaptării continue a acestuia la cerinţele învăţămîntului superior naţional şi european  din perspectiva exigenţelor vieţii sociale.

Consiliul calităţii este un organ consultativ al Senatului USARB în domeniul calităţii având următoarele competenţe şi responsabilităţi:

  • Elaborarea şi promovarea  politicilor  de acţiune, pentru creşterea calităţii în USARB;
  • Cooperarea cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional în vederea creşterii calităţii educaţiei şi cercetării în USARB;
  • Stabilirea priorităţilor asigurării calităţii;
  • Elaborarea propriilor proceduri ale Sistemului de management al calităţii, documentaţia specifică a asigurării calităţii şi coordonează aplicarea acestera;
  • Elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică;
  • Aprobarea indicatorilor de performanţă pentru evaluările interne;
  • Elaborarea propunerilor privind îmbunătăţirea programelor de studii şi a proceselor desfăşurate în USARB.

                                 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului calității