Coducatori de doctorat

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Cadre didactice (titulare) aprobate cu calitatea  de  conducător de doctorat 

Nr. d/o Numele, prenumele conducă-torului de doctorat Gradul ştiinţific şi titlul didactico-ştiinţific Cifrul, specialitatea Instituția, care a solicitat aprobarea calității de conducător de doctorat  Hotărîrea ANACEC privind aprobarea calității de conducător de doctorat 
1. CABAC Valeriu dr., prof.. univ. 533.02. Didactica școlară (Informatica) Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți nr. 10 (3172) din 15.03.2019
2. BRICEAG SILVIA dr., conf. univ. 511.03 Psihologie socială Universitatea Liberă Internațională din Moldova nr. 10 (3160) din 15.03.2019
3. GAGIM Ion dr. hab., prof. univ.  531.01 Teoria generală a educației. Profilul Pedagogie generală

532.02. Didactică şcolară (pe trepte și discipline de învîțîmânt),      profilul Didactica științelor

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți nr. AT 1/10 (2570)  din 16.02.2017
4. LEAHU Nicolae dr., conf. univ. 622.01. Literatura română Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr. 1 (2959) din 23.03.2018
5. POPA Gheorghe dr. hab., prof. univ.  621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română); 621.02. Gramatică; 621.04. Lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traductologie; 6621.05. Semiotică, semantică, pragmatică; 621.06. Teoria textului, analiza discursului, stilistică. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  

Nr. 1 (2958) din 23.03.2018

6. SIROTA Elena dr., conf. univ. 621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba rusă) Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  

nr. 10 (3160) din 15.03.2019

7. SUZANSKAIA Tatiana dr., conf. univ.

 

532.02. Didactică şcolară (Învăţămînt primar, Învăţămînt gimnazial, Învăţămînt liceal; Limba rusă, Literatura rusă);

533.01. Pedagogie  universitară

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  

Nr. 12 (3210) din 09.07.2019

8. TOPALĂ Pavel dr. hab., prof. univ. 242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr.13 (3) din 04.10.2021
9. BULARGA Tatiana dr., conf. univ.

 

532.02. Didactică şcolară (pe trepte și discipline de învățămînt)

533.01. Pedagogie  universitară

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr. 9 (19) din 25.06.2021
10. MORARI Marina dr., conf. univ.

 

531.01. Teoria generală a educației

532.01. Didactică preşcolară

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr. 9 (17) din 25.06.2021
11. VRABIE Diana dr., conf. univ. 622.01. Literatură română Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr.13 (15) din 04.10.2021
12. ȘOVA Tatiana dr., conf. univ. 531.01. Teoria generală a educației Universitatea de Stat Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău Nr. 35 (3120) din 25.01.2019
13. AMARFII-RAILEAN Nelli dr., conf. univ. 521.03 Economie și management în domeniul de activitate Institutul National de Cercetări Economice Nr. 35 (3128) din 25.01.2019
14. RĂCIULA Lilia dr., conf. univ. 621.06 Teoria textului, analiza discursului, stilistică (limba română) Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr. 8 (3182) din 19.04.2019
15. BOIȘTEANU Eduard dr. hab., prof. univ. 553.05. Dreptul muncii și protecției sociale Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  Nr. 8 (3187) din 19.04.2019
16. TCACI Carolina dr., conf. univ. 521.03 Economie și management în domeniul de activitate; 522.01 Finanțe Institutul National de Cercetări Economice Nr. AT 6/6 (2493) din 15.11.2016
17. PRIȚCAN Valentina dr., conf. univ.  511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională; 511.03 Psihologie socială USP „Ion Creangă” Nr. AT 5/6 (2260) din 07.10.2015

Nr. AT 4/6 (2196) din 07.07.2015

18. RUSU Vitalie dr., conf. univ. 554.04 Drept penal Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice Nr. 12 din 22.12.2021
19.   POMELNICOV Ana dr., conf. univ. 621.03 Fonetică și fonologie, dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică (limba germană) Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr. AT 1/8 (2358) din 25.02.2016
20. OJEGOV Alexandr dr., conf. univ. 242.05 Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr. 7 (3232) din 27.09.2019
21. RUSNAC Vladislav dr., conf. univ.  242.05 Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr. 7 (3233) din 27.09.2019
22. BEŞLIU Vitalie dr., conf. univ. 242.05 Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr. 7 (3231) din 27.09.2019
23. OLEINIUC Maria dr. hab., conf. univ. 521.03 Economie și management în domeniu de activitate Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr. 10 (35) din 30.10.2020
24. SUSLENCO Alina dr., lect. univ. 521.03 Economie și management în domeniul de activitate Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr. 10 (35) din 30.10.2020
25. POSTOLACHE Victoria dr., conf. univ. 522.01 Finanţe Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr. 10 (35) din 30.10.2020
26. COSUMOV Marina dr., conf. univ. 532. 02 Didactică școlară (pe trepte şi discipline de învăţământ). Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr. 10 (35) din 30.10.2020
27. CRIȘCIUC Viorica dr., conf. univ. 532.02 Didactică școlară (pe trepte şi discipline de învăţământ). Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr. 10 (35) din 30.10.2020
28. TAULEAN Micaela dr., conf. univ. 531.01 Teoria generală a educației. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  Nr. 9 (10) din 23.12. 2020
29. NEGARA Corina dr., conf. univ. 532.02 Didactică școlară (pe trepte şi discipline de învăţământ). Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  Nr. 9 (11) din 23.12. 2020
30. CHIRA Oxana dr., conf. univ. 621.04. Lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traductologie (Limba română) Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Nr.13 (14) din 04.10.2021
31. PETIC Mircea dr., conf. cerc.

 

121.01. Bazele teoretice ale informaticii;

121.03. Programarea calculatoarelor

Institutul de Matematică și Informatică Nr. 35 (3108) din 25.01.2019
32. BABII Leonid dr. hab., conf. univ. 521.03 Economie și management în domeniul de activitate Institutul National de Cercetări Economice Nr. 1 (2807) din 23.03.2018