Coducatori de doctorat

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

LISTA CADRELOR DIDACTICE (TITULARE) APROBATE CU CALITATEA DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT 

Nr. d/o Numele, prenumele conducă-torului de doctorat Gradul ştiinţific şi titlul didactico-ştiinţific Cifrul, specialitatea Instituția, care a solicitat aprobarea calității de conducător de doctorat  Hotărîrea ANACEC privind aprobarea calității de conducător de doctorat 
1. CABAC Valeriu dr., prof.. univ. 533.02. Didactica școlară (Informatica) USARB nr. 10 (3172) din 15.03.2019
2. BRICEAG SILVIA dr., conf. univ. 511.03 Psihologie socială ULIM nr. 10 (3160) din 15.03.2019
3. GAGIM Ion dr. hab., prof. univ.  531.01 Teoria generală a educației. Profilul Pedagogie generală

532.02. Didactică şcolară (pe trepte și discipline de învîțîmânt),      profilul Didactica științelor

USARB nr. AT 1/10 (2570) din 16.02.2017
4. LEAHU Nicolae dr., conf. univ. 622.01. Literatura română USARB Nr. AT 6/6 (2959) din 15.11.2016
5. POPA Gheorghe dr. hab., prof. univ.  621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română); 621.02. Gramatică; 621.04. Lexicologie și lexicografie, terminologie și limbaje specializate, traductologie; 6621.05. Semiotică, semantică, pragmatică; 621.06. Teoria textului, analiza discursului, stilistică. USARB  

 

Nr. AT 6/6 (2958) din 15.11.2016

6. SIROTA Elena dr., conf. univ. 621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba rusă) USARB  

nr. 10 (3160) din 15.03.2019

7. SUZANSKAIA Tatiana dr., conf. univ.

 

532.02. Didactică şcolară (Învăţămînt primar, Învăţămînt gimnazial, Învăţămînt liceal; Limba rusă, Literatura rusă);

533.01. Pedagogie  universitară

USARB  

Nr. 12 (3210) din 09.07.2019

8. ŞARAGOV Vasilii dr. hab., conf. univ. 144.01. Chimie fizică

 

USARB Nr. AT -4/5 din 03.07.2014, nr. 2018 din 03.07.2014
9. TOPALĂ Pavel dr. hab., prof. univ. 242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare USARB nr. AT 3/6 din 28.05.2015
10.   BULARGA Tatiana dr., conf. univ.

 

532.02. Didactică şcolară (pe trepte și discipline de învățămînt)

533.01. Pedagogie  universitară

USARB Nr. AT 2/8 din 09.04.2015
11. MORARI Marina dr., conf. univ.

 

531.01. Teoria generală a educației

532.01. Didactică preşcolară

USARB Nr. AT 2/8 din 09.04.2015
12. VRABIE Diana dr., conf. univ. 622.01. Literatură română USARB Nr. AT 2/8 din 09.04.2015
13.   TRINCA Lilia dr., conf. univ.

 

621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română) USARB  

Nr. AT 4/6 (2223) din 07.07.2015

14. ȘOVA Tatiana dr., conf. univ. 531.01. Teoria generală a educației USP „Ion Creangă” Nr. 35 (3120) din 25.01.2019
15. AMARFII-RAILEAN Nelli dr., conf. univ. 521.03 Economie și management în domeniul de activitate INCE Nr. 35 (3128) din 25.01.2019
16. MOVILĂ Irina dr. hab., conf. univ. 521.03 Economie și management în domeniul de activitate ASEM Nr. 35 (3129) din 25.01.2019
17. RĂCIULA Lilia dr., conf. univ. 621.06 Teoria textului, analiza discursului, stilistică (limba română) USARB Nr. 8 (3182) din 19.04.2019
18. BOIȘTEANU Eduard dr. hab., prof. univ. 553.05. Dreptul muncii și protecției sociale USARB  Nr. 8 (3187) din 19.04.2019
19. TCACI Carolina dr., conf. univ. 521.03 Economie și management în domeniul de activitate; 522.01 Finanțe INCE Nr. AT 6/6 (2493) din 15.11.2016
20. PRIȚCAN Valentina dr., conf. univ.  511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională; 511.03 Psihologie socială; USP „Ion Creangă” Nr. AT 5/6 (2260) din 07.10.2015

Nr. AT 4/6 (2196) din 07.07.2015

21. RUSU Vitalie dr., conf. univ. 554.03 Drept procesual penal Institutul de Cercetări Juridice Nr. AT 5/5 (2493) din 06.10.2016
22. POMELNICOV Ana dr., conf. univ. 621.03 Fonetică și fonologie, dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică (limba germană) USARB Nr. AT 1/8 (2358) din 25.02.2016
23. OJEGOV Alexandr dr., conf. univ. 242.05 Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini USARB Nr. 7 (3232) din 27.09.2019
24. RUSNAC Vladislav dr., conf. univ.  242.05 Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini USARB Nr. 7 (3233) din 27.09.2019
25. BEŞLIU Vitalie dr., conf. univ. 242.05 Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini USARB Nr. 7 (3231) din 27.09.2019
26. OLEINIUC Maria dr., conf. univ. 521.03 Economie și management în domeniu de activitate USARB Nr. 10 (35) din 30.10.2020
27. SUSLENCO Alina dr., lect. univ. 521.03 Economie și management în domeniul de activitate USARB Nr. 10 (35) din 30.10.2020
28. POSTOLACHE Victoria dr., conf. univ. 522.01 Finanţe USARB Nr. 10 (35) din 30.10.2020
29. COSUMOV Marina dr., conf. univ. 532. 02 Didactică școlară (pe trepte şi discipline de învăţământ). USARB Nr. 10 (35) din 30.10.2020
30. CRIȘCIUC Viorica dr., conf. univ. 532.02 Didactică școlară (pe trepte şi discipline de învăţământ). USARB Nr. 10 (35) din 30.10.2020
31. TAULEAN Micaela dr., conf. univ. 531.01 Teoria generală a educației. USARB      Nr. 9 (10) din 23.12. 2020
32. NEGARA Corina dr., conf. univ. 532.02 Didactică școlară (pe trepte şi discipline de învăţământ). USARB      Nr. 9 (11) din 23.12. 2020

 

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

LISTA CADRELOR DIDACTICE (CUMUL EXTERN) APROBATE CU CALITATEA DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT 

Nr. d/o Numele, prenumele conducă-torului de doctorat Gradul ştiinţific şi titlul didactico-ştiinţific Cifrul, specialitatea Instituția, care a solicitat aprobarea calității de conducător de doctorat  Hotărîrea ANACEC privind aprobarea calității de conducător de doctorat 
33. SAINENCO Ala dr., conf. univ. 621.01.Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română);  

USARB

 

Nr. 20 (3092) din 23.11.2018

34. ŞLEAHTIŢCHI Maria dr., conf. univ. 622.01. Literatura română USARB Nr. AT 6/6 (2960) din 15.11.2016
35.   ABRAMCIUC Maria dr., conf. univ. 622.01. Literatură română USARB Nr. AT 2/8 din 09.04.2015
36.   BANTOȘ ANA dr. hab., conf. univ. 622.01. Literatură română USARB Nr. AT 4/6 din 07.07.2015
37. PETIC Mircea dr., conf. univ.

 

121.01. Bazele teoretice ale informaticii;

121.03. Programarea calculatoarelor

Institutul de Matematică și Informatică Nr. 35 (3108) din 25.01.2019

 

38. NOVAC Adela dr., conf. univ. 621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română) USARB Nr. 35 (3136) din 25.01.2019
39. BABII Leonid dr. hab., conf. univ. 521.03 Economie și management în domeniul de activitate INCE Nr. 1 (2807) din 23.03.2018