Avize și dispoziții

DISPOZIȚIA nr. 4 a Departamentului pentru activitate didactică, USARB din 15 ianuarie 2024

DISPOZIȚIA nr. 3 a Departamentului pentru activitate didactică, USARB din 10 ianuarie 2024

DISPOZIȚIA nr. 1 a Departamentului pentru activitate didactică, USARB din 14 septembrie 2023

DISPOZIȚIA nr. 2 a Departamentului pentru activitate didactică, USARB din 18 septembrie 2023

DISPOZIȚIA nr. 7 a Departamentului pentru activitate didactică, USARB din 05 aprilie 2023

DISPOZIȚIA nr. 6 a Departamentului pentru activitate didactică, USARB din 27 ianuarie 2023

DISPOZIȚIA nr. 5 a Departamentului pentru activitate didactică, USARB din 18 ianuarie 2023

 

Z I U A    M O N D I A L Ă    A    C A L I T Ă Ț I I

În vederea promovării „Săptămânii Europene a Calităţii”, declarată de către Organizația Europeană pentru Calitate, cu genericul săptămânii „Quality – Emotion – Inspiration” și a organizării Zilei Mondiale a Calității, introdusă de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1989, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pe parcursul perioadei de 06.11.2023 – 11.11.2023, vor fi organizate diverse activități, conform următorului grafic:

FACULTATEA DE LITERE

.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI 

„SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A CALITĂŢII”

06.11 – 11.11.2023

Plan de activitate al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității

Data Activitate
06.11.2023 Workshop „Calitatea dărilor de seamă perfectate de persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător” cu studenții de la specialitățile „Contabilitate”, gr. CT21Z și „Finanțe și Bănci”, gr. FB21Z

   responsabil: asist. univ., Nichitcin Corina

06.11.2023 Workshop „Calitatea prezentării unei materii prin intermediul unui procesor de prezentări” cu studenții de la specialitățile „Contabilitate”, gr. CT11Z și „Finanțe și Bănci”, gr. FB11Z

responsabil: conf. univ., dr. Popov Lidia

06.11.2023 Workshop „Eliminarea calitativă a apei din produsele alimentare” cu studenții de la specialitatea „Tehnologia produselor alimentare”, gr. TP21Z

responsabil: lector univ., dr. Pînzaru Natalia

07.11.2022 Prelegere „Planificarea calității bunurilor și serviciilor” cu studenții de la specialitatea „Inginerie și management în transport auto”, gr. IM41Z

responsabil: conf. univ., dr. hab. Suslenco Alina

07.11.2022 Prelegere „Reflectarea costurilor calității în evidența contabilă a entităților” cu studenții de la specialitățile „Business și administrare”, gr. BA21Z și „Inginerie și management în transport auto”, gr. IM31Z

responsabil: conf. univ., dr. Tcaci Carolina

08.11.2022 Seminar „Calitatea cercetărilor de marketing” cu studenții de la specialitățile „Contabilitate”, gr. CT21Z și „Finanțe și Bănci”, gr. FB21Z

responsabil: lector univ., dr. Slutu Rodica

08.11.2023 Ora tutorelui gr. IM 21Z, TP 21Z discuții la tema „Calitatea predării disciplinelor de specialitate”        

responsabili:

lector univ., dr., Pînzaru N.

09.11.2023 Videou „Calitatea în viziunea studentului de la ȘREM

responsabili: decanatul studențesc

09.11.2023 Gazeta de perete „Ziua mondială a calității

responsabili: decanatul studențesc

09.11.2023 Prelegere „Calitatea informației prelucrate de banca comercială și prevenirea riscurilor bancare” cu studenții de la specialitățile „Contabilitate”, gr. CT31R și „Business și Administrare”, gr. BA31R și BA32R

    responsabil: conf. univ., dr. Postolache Victoria

09.11.2023 Ora tutorelui gr. CT11Z, FB11Z, IT11Z, IS11Z, IT21Z, IS21Z discuții la tema „Calitatea predării disciplinelor de specialitate”        

responsabili:

conf. univ., dr. Branașco N.,

conf. univ., dr. Popov L., asist. univ. Gorea A.

10.11.2023 Ora tutorelui gr. BA11Z, MI11Z, MI21Z, TP11Z, IM11Z discuții la tema „Calitatea predării disciplinelor de specialitate”          

responsabili:

conf. univ., dr. hab. Suslenco, A.,

asist. univ. Rotari T., lector univ., dr. Talpă, S.

10.11.2023 Ora tutorelui gr. CT21Z, FB21Z, BA21Z discuții la tema „Calitatea predării disciplinelor de specialitate”          

responsabili:

asist. univ. Cazac Ianina, Nichitcin Corina

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE

Graficul activităților

planificate în cadrul Săptămânii Europene a Calității

(06.11.2023 – 10.11.2023)

Nr. d/o Activități Participanți Data,

ora, sala

Persoane responsabile
1. Activități de informare despre Ziua mondială a calității Membrii CEAC, Decanatul studențesc FȘEPA, 06.11

9.30-11.30

blocul VI, blocul VIII

Membrii CEAC,

Decanatul studențesc FȘEPA

2. Discuție – panel

Calitatea practicii pedagogice în învățământul primar”

PP51R, PP52R,

PP53R

09.11

11.30

Sala 628

conf. univ., dr. Șova Tatiana

conf. univ., dr. Ciobanu Lora

3. Dezbatere „Etica comunicării în spațiul virtual”

 

MZ11Z,

MZ21Z

08.11

Sala 811

conf. univ., dr. Morari Marina
4. Masă rotundă cu șefii de grupă ai anului I „Medierea conflictelor” Șefii de grupă ai anului I, decanatul studențesc, prodecanul FȘEPA 07.11

15.00

sala 625

Decanul studențesc
5. Tur virtual „Prin universitățile lumii”. Studenții de la FȘEPA 09.11-11.11

 

Membrii CEAC
6. Oră de grupă cu tema  ,,Aprecierea și autoaprecierea adecvată ca necesitate a dezvoltării profesionale”. Grupele academice, anul I și anul II, ciclul I, licență 07.11-11.11

Conform orarului

Curatorii grupelor academice
7. Vizita de studiu la Căminul Veteranilor din mun. Bălți cu subiectul „Depășirea conflictelor cu subiectul între generații”. Grupa PS11Z 06.11 Lect. univ., dr. Corcevoi Maria

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

 

Arhiva anul de studii 2015-2023