Catedra de Științe Economice

Șef de catedră 

Carolina Tcaci – dr., conf.univ.

Tel: 0231 52 490