Manifestări științifice

26.08.2023
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
„ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ LA ETAPA CONTEMPORANĂ: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”
EDIȚIA IV-a
.
22.10.2022
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ СU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
„ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ LA ETAPA CONTEMPORANĂ: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”
EDIȚIA III-a

Toamna si in special luna octombrie vine cu multa culoare dar si cu o zi speciala pentru psihologi. Dragi colegi, prieteni, felicitari cordiale cu ocazia Zilei profesionale a PSIHOLOGULUI.

Catedra de psihologie are mai multe traditii prin care  promoveaza  imaginea psihologiei si a psihologului.

In data de 21.10.22. am asistat la 2 din ele – a 13 editie a Zilelor psihologiei la USARB si a 3 editie a Conferintei stiintifice cu participare internationala ,,Asisitenta psihologica la etata contemporana : realitati si perspective”, organizata in parteneriat cu Facultatea de Științe Sociale și ale Educației, Universitatea Liberă Internațională din Moldova si Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență socială, Universitatea ,,Petre Andrei”, Iași, România.

Am inceput modest…  dar astazi putem afirma ca aceasta  manifestare stiintifica, initiata de noi cu 3 ani in urma, a devenit una solida.

Pentru a participa la conferinta s-au inregistrat cu comunicari savani, cadre didactice, drd, psihologi, studenti din RM, Romania, Belarus, Armenia, Cazahstan, Rusia.

Din RM avem participanti de la Universitatea de Stat din RM, UPS ,,I.Creanga,” ULIM, Universitatea slavona din RM, Universitatea de  Medicina si Farmacie ,,N. Testemiteanu”;

Din Rominia avem participanti din Iasi, Tirgu- Mures, Bacau, Galati, Comanesti, Bucuresti.

Aducem mulțumiri și cuvinte de gratitudine:

Natalia GAȘIȚOI, conferențiar universitar, doctor, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

Valentina PRIȚCAN, conferențiar universitar, doctor, Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

 Nelli AMARFII-RAILEAN, conferențiar universitar, doctor habilitat,  Președintele Consiliului Științific al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

Tatiana SOVA, conferențiar universitar, doctor, Decana Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

Lina MIHALUȚA, directoare adjunctă a Bibliotecii științifice

Partenerilor noștri:

Facultatea de Științe sociale și ale Educației, Universitatea Liberă Internațională din Moldova Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență socială, Universitatea ,,Petre Andrei”, Iași, România,

dar și tuturor persoanelor, care direct sau indirect au participat la Conferința științifică internațională.

MULŢUMIRI ŞI RESPECT!

Sedinta de inauguare, semnarea acordului de colaborare aici

Comunicari in plen aici

Secvente din sectiuni aici

Excursie la BS, fond de carte rara aici

Workshop aici

Poze de final aici

Programul poate fi accesat aici

08.05.2022
𝗖𝗼𝗹𝗼𝗰𝘃𝗶𝘂𝗹 𝗦̦𝘁𝗶𝗶𝗻𝘁̦𝗶𝗳𝗶𝗰, 𝗘𝗱𝗶𝘁̦𝗶𝗮 𝗩𝗜𝗜𝗜-𝗮, 𝗶̂𝗻 𝗰𝗮𝗱𝗿𝘂𝗹 𝗰𝘂𝗿𝘀𝘂𝗹𝘂𝗶 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗜𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗽𝘀𝗶𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲𝗶 𝗔𝗗𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗡𝗘𝗖𝗨𝗟𝗔𝗨 – 𝗨𝗡 𝗣𝗦𝗜𝗛𝗢𝗟𝗢𝗚 𝗜̂𝗡 𝗔𝗚𝗢𝗥𝗔
În data de 5 mai 2022, Catedra de psihologie, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, a organizat Colocviul Științific, Ediția VIII-a, în cadrul cursului universitar Istoria psihologiei.
Comitetul organizatoric: Luminița SECRIERU, lect. univ. dr. Lilia NACAI, asist. univ. studenți, anul II, Program Psihologie, grupa PS21Z.
Colocviul a fost organizat în format mixt (aplicația Google Meet). În cadrul Colocviului Științific colegii, discipolii, profesorii și studenții au adus un omagiu profesorului, psihologului, metodologului, magistrului, formatorului, cercetătorului, omului cu o personalitate aleasă, inconfundabilă, Creatorului de Şcoală în psihologia românească, Creatorului unui edificiu academic durabil – ADRIAN NECULAU.
Sesiunea de deschidere a Colocviului Științific a fost moderată de doamna Luminița SECRIERU, lect. univ. dr., titular de curs.
Alocuţiunile de deschidere au fost susținute de:
• Valentina PRIȚCAN, conf. univ. dr., Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova.
• Silvia BRICEAG, conf. univ. dr., Șefa Catedrei de psihologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova.
• Dorin NĂSTAS, conf. univ. dr., Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România.
• Octavian ONICI, lect. univ., dr., Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România.
• Ion NEGURĂ, conf. univ. dr., Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova.
Comunicările au fost susținute de către colegi și discipoli:
• Dorin NĂSTAS, conf. univ. dr., Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Adrian NECULAU și psihologia socială la Iași;
• Octavian ONICI, lect. univ., dr., Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Adrian NECULAU și dinamica de grup la Iași;
• Ion NEGURĂ, conf. univ. dr., Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău, Podul de psihologie al lui Adrian NECULAU ca replică la podul de flori.
Sesiunea comunicărilor studenților anului II, Program Psihologie, grupa PS21Z a fost moderată de Artemis NICA. Comunicările studenților au elucidat într-un format, științific, interactiv – viața, opera și contribuțiile științifice ale psihologului, profesorului – ADRIAN NECULAU.
Angela HĂBĂȘESCU, șef birou, grad de calificare superior, Biblioteca Științifică a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți și Valentina VACARCIUC, bibliotecară, grad de calificare I, Biblioteca Științifică a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți au prezentat expoziția de carte cu genericul ,,Adrian NECULAU, psiholog, profesor universitar – 10 ani de la trecerea în eternitate”, enumerînd titlurile de carte, publicațiile lui Adrian Neculau prezente în colecția Bibliotecii Științifice, USARB.
Aducem sincere mulțumiri participanților, organizatorilor și celor care au contribuit în organizarea acestui eveniment de suflet și cu o înaltă încărcătură emoțională: Departamentului Relaţii Internaţionale; Bibliotecii Științifică; Centrului de Informare al României; Direcției Tehnologii Informaționale, subdiviziuni ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
Mai multe foto aici
 
 

11.04.2022

Colocviul Științific „Stres, sănătate psihică și stil de viață”

Ziua Mondială a Sănătății a fost marcată la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Catedra de psihologie prin organizarea și desfășurarea Colocviului Științific „Stres, sănătate psihică și stil de viață”.

În cadrul evenimentului științific studenții grupei academice PS21Z, ciclul I, licență au prezentat mai multe informații științifice la următoatele subiecte:

 • Stresul: definiții și teorii;
 • Principiile de organizare și specificul de aplicare a metodelor de investigație a stresului;
 • Legități de evoluție a stresului;
 • Ce ne stresează și de ce?;
 • Vulnerabilitatea psihică la stres;
 • Stresul și consecințele sale;
 • Profesia – o sursă de stres;
 • Sindromul arderii profesionale: ce este și cum îl depășim?
 • Programe și metode clasice de gestionare a stresului.
 • Spunem „adio” stresului ș.a.

Participanții la eveniment – studenții de la Programul Psihologie cât și studenții de la alte facultăți ai Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți au avut posibilitatea să se implice activ in procesul derularii Colocviului,  adresind întrebări, comentind subiectele abordate.

Veronica Gușan, președinta Autoguvernării Studențești a Universității de Stat ,,Alecu Russo” a menționat că: ,,Trebuie să avem grijă de mintea, sufletul și spiritul nostrul”. Evenimentele organizate în cadrul ,,Zilelor Sănătății” de către Catedra de Psihologie și studenții progarmului de profil de fiecare dată îi aduc satisfacție, stare de bine și încrederea că orice dificultate poate fi înfruntată prin echilibrul emoțional și împăcarea cu sine”

La finele activității șefa Catedrei de psihologie, doctor, conferențiar univeristar, doamna Silvia Briceag, a venit cu un mesaj de felicitare pentru tinerii cercetători dar și pentru absolvenții anului III care s-au implicat activ în organizarea  evenimentelor dedicate ,,Zilelor Sănătății-2022” ediția a-XIII-a.

 

Partenerii evenimentului desfășurat au fost:

– Autoguvernarea Studenților USARB;

– Biblioteca Științifică a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți;

– Centrul de Dezvoltare Personală a Studenților USARB;

– Laboratorul de Stres Control;

Eveniment realizat în cadrul ,,Zilelor Sănătății-2022” ediția a-XIII-a. Campanie de promovare a Psihologiei. 04 – 07 aprilie 2022.

 

#colocviulstiintific, #sanatate, #sanatatepsihica, #psihologie, #usarb, #modsanatosdeviata, #tineriactivi, #Balti, #USARB

22.10.2021

Conferinței științifice internaționale cu genericul „ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ LA ETAPA CONTEMPORANĂ: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”

În data de 22.10.21 în cadrul celei de a XII-a ediție a Zilelor Psihologiei la USARB și-a desfășurat lucrările cea de II-a ediție a Conferinței științifice internaționale cu genericul „ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ LA ETAPA CONTEMPORANĂ: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”.
Acest for științific a fost organizat de către Catedra de psihologie în parteneriat cu Facultatea de Științe sociale și ale Educației, Universitatea Liberă Internațională din Moldova si Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență socială, Universitatea ,,Petre Andrei”, Iași, România.
Conferința a întrunit peste 100 de persoane, savanți, psihologi, cadre didactice, doctoranzi, studenți din Republica Moldova, România și Belarus. Au fost prezentate 62 de comunicări în 3 secțiuni.
Acest for științific este inclus în registrul național al manifestărilor științifice pentru anul 2021.
Aducem mulțumiri și cuvinte de gratitudine:
Natalia GAȘIȚOI, conferențiar universitar, doctor, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
Valentina PRIȚCAN, conferențiar universitar, doctor, Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
Pavel TOPALĂ, profesor universitar, doctor habilitat, Președintele Consiliului Științific al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
Lora CIOBANU, conferențiar universitar, doctor, Decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
Partenerilor noștri:
Facultatea de Științe sociale și ale Educației, Universitatea Liberă Internațională din Moldova Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență socială, Universitatea ,,Petre Andrei”, Iași, România,
dar și tuturor persoanelor, care direct sau indirect au participat la Conferința științifică internațională.
MULŢUMIRI ŞI RESPECT!
Mai multe foto aici
Programul poate fi accesat aici

7 aprilie 2021

Faceți din stres un prieten și din sănătate o prioritate!
În data de 7 aprilie 2021, și-a desfășurat lucrările Colocviul științific ,,Stres, sănătate psihică și stil de viață”, organizat în cadrul Zilelor sănătății la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo”, ediția a XII-a.
Acest eveniment ştiinţific a fost organizat de către Catedra de psihologie, de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Personală a Studenților, Laboratorul de Stres Control, Autoguvernarea Studenților, Centrul de ghidare în carieră și Relații cu piața muncii.
Comunicările prezentate au vizat următoarele direcţii tematice : Stresul: Prieten sau inamic?; Sănătate psihică și stil de viață.
Colocviul științific este inclus în Registrul național al manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2021.
Lucrările colocviului s-au desfășurat On-line: platforma Google Meet.
Conform datelor prezentate de Platforma Google-Meet, la Colocviu științific au participat 150 de persoane.
Ne exprimam profunda recunoștință dnei Valentina PRIȚCAN, conferențiar universitar, doctor, Prorector pentru activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, dnei Lora CIOBANU, conferențiar universitar, doctor, Decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru susținere și încurajare.
Preşedintele Comitetului organizatoric : Daniela CAZACU, doctor în psihologie, lector universitar.
Mai multe foto aici
 
27 aprilie 2021
În data de 20 aprilie 2021, în cadrul cursului universitar Istoria psihologiei, într-o atmosferă academică s-a desfășurat online cea de-a VII-a ediție a COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC, dedicat lui LEV SEMEONOVICI VÎGOTSKI – „patriarhul” psihologiei ruse. L. S. Vîgotski a făcut atât de mult pentru dezvoltarea psihologiei științifice încât a intrat în istorie ca un psiholog remarcabil al secolului al XX-lea. Manifestarea organizată de către studenții de la specialitatea Psihologie, grupa PS21Z, coordonatori Luminița Secrieru, dr. conf., Lilia Nacai, asist.univ., a reunit peste 65 de participanți – studenți, cadre didactice, bibliotecari. Ne exprimam profunda recunoștință dnei Valentina PRIȚCAN, conferențiar universitar, doctor, Prorector pentru activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru susținere și încurajare. În cadrul COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC au fost elucidate într-un format creativ, științific, interactiv viața, opera și contribuțiile științifice geniului psihologiei – LEV SEMEONOVICI VÎGOTSKI.
Mulțumim tuturor celor care au dat curs invitației noastre, ne-au onorat cu prezența și au contribuit activ la buna desfășurare a acestui eveniment.
Mai multe foto aici
 
18.04.2021

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte

Catedra de Psihologie

COLOCVIUL ȘTIINȚIFIC ÎN CADRUL CURSULUI ISTORIA PSIHOLOGIEI EDIȚIA A VII-A. LEV SEMEONOVICI VÎGOTSKI – „patriarhul” psihologiei ruse

20.04.2021, ora 09.45, online video conferință

Programul colocviului științific poate fi accesat aici.

 
27.05.2020
În data de 26 mai 2020, în cadrul cursului universitar Istoria psihologiei, într-o atmosferă academică s-a desfășurat online cea de-a VI-a ediție a COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC, dedicat lui ALBERT BANDURA – unul dintre cei mai prolifici și prezenți psihologi ai epocilor moderne și post-moderne, clasat pe locul al patrulea ca fiind cel mai citat psiholog din toate timpurile, după Sigmund Freud, Jean Piaget şi B.F. Skinner, care în 2008 a câştigat Premiul Grawemeyer în Psihologie.
Manifestarea organizată de către studenții de la specialitatea Psihologie, grupa PS21Z, coordonatori Luminița Secrieru, dr. conf., Lilia Nacai, asist.univ., a reunit peste 50 de participanți – studenți, cadre didactice, bibliotecari. În cadrul COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC au fost elucidate într-un format creativ, științific, interactiv viața, opera și contribuțiile științifice a unui dintre cei mai influenți psihologi din toate timpurile – ALBERT BANDURA.
Mulțumim tuturor celor care au dat curs invitației noastre, ne-au onorat cu prezența și au contribuit activ la buna desfășurare și succesul acestui eveniment.
Mai multe foto aici
 
 
26.05.2020
Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
Catedra de Psihologie
COLOCVIUL ȘTIINȚIFIC ÎN CADRUL CURSULUI ISTORIA PSIHOLOGIEI EDIȚIA A VI-A. ALBERT BANDURA
26.05.2020, ora 14.50, online video conferință
 
26.10.2020
Astăzi este despre voi, astăzi este despre noi, despre psihologi!
La Universitatea de Stat ,, Alecu Russo” din Bălți există mai multe tradiții. Unele din ele își au începutul chiar la Catedra de psihologie.
Astăzi asistăm cu toții la una dintre ele- a XI-a ediție a Zilelor Psihologiei la USARB.
Și tot astăzi punem începutul unei noi tradiții. Ne dorim ca în fiecare an în a doua jumătate a lunii octombrie, de ziua profesională, psihologii să știe că la USARB își desfașoară lucrările Conferința științifico- practică a lor și pentru dânșii.
Anul acesta este prima ediție a acestei Conferințe științifice. Ne dorim ca prin acest for științific să valorificăm potențialul științific și profesional al psihologilor.
Cine suntem noi, Psihologii?
Noi suntem cei la care se apelează în situații de criză personală, în momente de grea încercare, în clipe de incertitudine, când oamenii sunt cuprinși de angoasă, stres, furie sau temeri. Suntem oamenii care, prin prisma profesiei noastre, avem grijă de mintea, sufletul și spiritul altora. Le amplificăm resursele creatoare și îi transformăm în cea mai bună variantă a lor.
În toata lumea Psihologii sunt printre primii care merg pe site-urile atacurilor teroriste și dezastrelor pentru a sprijini rudele victimelor.
Ei, a căror profesie este atât de des subestimată, salvează mii de vieți în fiecare zi, scoțând oamenii din depresie profundă.
Ei sunt cei care stau la celălalt capăt al liniei când o persoană disperată care și-a pierdut sensul vieții în pragul sinuciderii apelează linia de asistență.
Lucrarea unui psiholog este foarte delicată și necesită o mare dăruire și o liniște deplină a propriului suflet!
Astazi este despre PSIHLOGI, astazi este despre noi!
Mai multe foto aici
 
 
 

26.10.2019

Ediția a-X- a Zilelor Psihologiei la USARB. Conferinţa ştiinţifică națională a studenților-viitori psihologi

In data de 26.10.19. si-a desfasurat activitatile Conferinţa ştiinţifică națională a studenților-viitori psihologi
„Vivat Academia,
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!”
(Gaudeamus)
Organizatori:
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte,
Catedra de psihologie
Parteneri:
Autoguvernarea Studenților Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți
La acest for stiintific national al studentilor – viitori psihologi au fost prezenti reprezentanti de la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creanga”, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia.
Programul Conferintei stiintifice nationale a inserat 38 de comunicari ale studentilor –viitori psihologi.

Program aici

Mai multe aici

25.10.2019

Ediția a-X- a Zilelor Psihologiei la USARB. Conferinta stiintifica internaționala ,, Psihologia in mileniul III: Provocari si solutii”

Mesajul sefei Catedrei de psihologie conf.univ., dr., Silvia Briceag
Acest for stiintific este inclus in registrul national al mainifestarilor stiintifice pentru anul 2019 si vine sa incununeze o traditie frumoasa a Catedrei de psihologie – Zilele psihologiei la USARB, care este la a 10 editie.
Acum 10 ani, avind ca scop promovarea imaginii psihologiei si a psihologului am venit cu o initiativa, care a fost sustinuta de comunitatea academica, dar in special de colegii mei de a institui in USARB Zilele psihologiei.
Si iata-ne astazi la cea dea 10 editie!
Cu acest prilej, vreau sa le aduc multumiri colegilor mei, care au fost pe parcursul acestor ani foarte creativi si au contribuit prin atitudinea lor la promovarea imiaginii psihologiei.
Aceasta Conferinta stiintifica internationala este dedicata Psihologului – acelui agent al schimbarii, care are menirea de a dezvolta potentialul uman, care faciliteaza, incurajeaza, sustine, psihologului- persoana empatica, sincera si binevoitaoare.
Stimati colegi, traim cu totii intr-o lume in care schimbarile au loc intr-un ritm rapid, iar noutatile de astazi devin, doar peste noapte, un lucru uzual. Astfel, viata noastra se transforma usor intr-un lung sir de provocari.
Conferinta stiintifica de astazi vine sa descopere provocarile cu care se confrunta stiinta psihologica, dar si maria sa OMUL in mileniul III si sa propuna solutii.

Suntem bucurosi si apreciem inalt interesul manifestat fata de acest eveniment stiintific, organizat de Catedra de psihologie, in parteneriat cu Universitatea ,,Petre Andrei” din Iasi, Romania, Universitatea Liberă Internațională din Moldova si Institutul de stiinte penale si criminologie aplicata.
Aducem multumiri si cuvinte de gratitudine tuturor persoanelor, care direct sau indirect participa la Conferinta stiintifica internationala.
Vrem sa mentionam ca la lucrarile Conferintei vor participa persoane din: Moldova, Romania, Ucraina, Belarus.
Conferinta stiintifica internationala intruneste cercetatori stiinitifici, cadre didactice universitare: profesori, doctori conferentiari, doctori; lectori, doctoranzi; psihologi, cadre didactice din invatamintul preuniversitar.
Stimați colegi, cu prilejul acestui eveniment de înaltă demnitate, sa ne dorim succese pentru ziua de azi, care va fi una incarcata stiintific si emotional, în speranţa că prin eforturile noastre conjugate vom reuşi la sfirsitul acestei zile să obţinem excelenţa ştiinţifică încununată cu multa satisfactie personala si rezultate care vor avea impactul expectat.

Program aici

Mai multe aici

 

23.04.2019

Astăzi, 23 arpilie 2019, a avut loc Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XV-a. 
În cadrul conferinței au participat 15 studenți și masteranzi ai specialității #Psihologie
Felicităm toti participanții și le dorim mult succes, încurajându-i să exploreze în continuare în domeniul cercetării și inovării.

Programa

Pozele de la eveniment pot fi accesate aici

 

25.03.2019

Seminarul științific

Seminarul științific cu genericul ”Investigația experimental a particularităților comunicării în relația cadru didactic-student” Autorul a scos în evidență modalitatea de a realiza un studiu experimental a particularităților de comunicare a cadrului didactic, menționînd, că acesta trebuie să pornească de la ideea că relația de comunicare didactică are doi parteneri profesorul și educabilul, fiind îndreptățit faptul ca educabilul să evalueze conduita comunicațională a profesorului, mai mult, profesorul să realizeze și o autoevaluare. În rezultatul investigațiilor științifice, Lilia Nacai menționează dificultățile cercetării și a elaborării teoretice asupra conduitei comunicaționale, particularităților de comunicare a cadrului didactic, aducînd mai multe argumente: 1. Rolul profesorului se îmbogățește, se nuanțează de la o perioadă la alta. 2. Multe din funcțiile pe care el le exercită sunt imprecise și de cele mai multe ori abstracte și nu putem vorbi despre un model al conduitei comunicaționale eficiente. 3. Concepțiile cadrelor didactice privind propriul mod de a comunica în cîmpul educațional diferă și ele foarte mult. A prezentat interes, demersul aplicativ precum și instumentele psihologice propuse întru realizarea acestui scopului propus, precum și discuțiile constructive realizate de către memebrii catedrei de psihologie la acest subiect.

Foto aici

 

07.12.2018

O nouă întâlnire cu angajatorii!

În data de 7 decembrie 2018, Catedra de psihologie din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, a organizat masa rotundă cu genericul: ,,Psihologia și arta de a iubi viața”. Acest eveniment a fost planificat și inclus în Registrul național al manifestărilor științifice pentru anul 2018.
Scop: 
– promovarea imaginii Psihologiei;
– consolidarea relațiilor de parteneriat cu instituțiile și organizațiile prestatoare de servicii psihologice. 
Subiecte: Arta de a iubi viața, eșecuri, devianță comportamentală: probleme, soluții și perspective ș.a. 
La eveniment au fost prezenți reprezentanții următoarelor instituții și organizații: 
– Direcția de Învățământ, Tineret și Sport din Bălți;
– Penitenciarul Nr.11 din Bălți;
– Inspectoratul de Poliție Mun. Bălți;
– Biroul de Probațiune Bălți;
– Instituţia Medico-Sanitară Publică „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi”;
– Instituţia Medico-Sanitară, Spitalul De Psihiatrie Bălţi;
– Centrul de Sănătate Mintală „Somato”;
– Tinerii Pentru Dreptul la Viață;
– Centrul Comunitar pentru Persoane în Etate ,,Respirația A II-A”;
– Centrul de Resurse Pentru Adolescenți și Tineret „CRAT”;
– Centrul de Criză Familială ,,Sotis”;
– Centrul Ergo-Social pentru Persoane cu Probleme de Sănătate Mintală „Socium”;
– Centru Social Regional ,,Viața cu Speranță”;
– Centrul de găzduire şi adaptare socială a persoanelor fără adăpost „Reîntoarcere”.
Participanții la eveniment au confirmat disponibilitatea de a se implica activ în procesul de formare profesonală a studenților/masteranzilor, inclusiv, în cadrul practicii de specialitate/specializare și pregătirea lor către inserția profesională.
Activitatea a fost organizată și desfășurată în cadrul sălii de conferințe a Bibliotecii Științifice Universitare, cu suportul logistic și financiar din partea Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți.
Foto aici
 

Conferința „Mediul social contemporan între reprezentare, interpretare şi schimbare”

Evenimentul a fost organizat de Catedra de psihologie a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte în cadrul Proiectului instituțional „Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene”.

La conferință au participat specialiști în domeniu din Republica Moldova, România, Franța, Israel, Ucraina și Belarus. Ei au prezentat, în cadrul a trei secțiuni, comunicări și dezbat subiecte pe tema: Schimbările de paradigmă în analiza, interpretarea şi remodelarea mediului familial; Procesul educaţional contemporan: tendinţe, deschideri, descoperiri; Omul şi societatea la o nouă etapă: provocări, probleme, soluţii.

Șefa Catedrei de psihologie, conf. univ., dr. în psihologie Silvia Briceag a menționat:,,Ne dorim ca această Conferință științifică să devină o arenă a dezbaterilor de anvergură pe marginea unor valori și idei comune și aducem mulțumiri și cuvinte de gratitudine tuturor persoanelor care, direct sau indirect, participă la Conferința științifică internațională”.

La lucrările Conferinței au participat 119 persoane. Au fost prezentate 96 de comunicări, care urmează să fie editate într-un volum.

Pentru poze CLIC AICI

Colocviul științific ”Orientări actuale în cercetarea doctorală”

În data de  08 decembrie 2017, în cadrul Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți, doctoranzii au avut posibilitatea să prezinte principalele rezultate ale cercetării știintifice.

În cadrul lucrului pe secțiunea „Științe ale educației”, au fost inițiate dezbateri și de cadrele Catedrei de psihologie:

Lilia Nacai, cu comunicatul: Intervenții de neutralizare a berierilor în comunicare;

Vasile Garbuz, cu comunicatul: Analiza modelelor comportamentale ale managerilor din mediul educațional.

Lansare de carte

În data de 27.10.2017 in sala de conferinte a BS a USARB a  avut loc lansarea cărții Familia în spaţiul reprezentărilor sociale: Definiţii, concepţii, reflecţii in Cadrul proiectului de cercetare stiintifica aplicativa „Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene”, din cadrul direcției strategice 08.07 „Patrimoniul național și dezvoltarea societății”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 15.817.06.26A prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 285 din 17 decembrie 2014.

CLIC POZE

Masa rotundă

În data de 25.10.2017 a avut loc Masă rotundă ”Analiza situaţiei psiho-sociale a familiei în Republica Moldova” Ediţia a III-acu participarea cadrelor didactice din liceele din mun. Bălţi

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului instituțional „Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene.

Coordonator:
–  dr. conf. univ. Silvia Briceag;
–  lect. univ. Daniela Cazacu;
–  asist. univ. Maria Corcevoi;
–  asist. univ. Vasile Garbuz

Masă rotundă

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Catedra de psihologie a găzduit, în data de 24.10.2017, Masă rotundă ”Analiza situaţiei psiho-sociale a familiei în Republica Moldova.” Ediţia a III-a, cu participarea asistenţilor sociali din Bălţi. Evenimentul a fost organizat  în cadrul Proiectului instituțional „Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene”.

Coordonator:
–  dr. conf. univ. Silvia Briceag;
–  lect. univ. Daniela Cazacu;
–  asist. univ. Maria Corcevoi;
–  asist. univ. Vasile Garbuz

Conferința științifico-practică cu participare internațională „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”

În data de 12.10. 2017 a avut loc COLLOQUIA PROFESSORUM Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a VII-a. În cadrul secțiunii nr. 3 ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ARTE: Atelierul nr. 1 Psihologie și științe ale educației au comunicat:

Silvia BRICEAG, dr., conf. univ., Maria CORCEVOI, lect., univ. Dimensiuni ale instabilității maritale ca efect al migrației de muncă;

Luminița SECRIERU, dr., conf. univ., Impactul variabilei independenţă- interdependenţă în reprezentarea reacţiei emoţionale.

CLIC PENTRU POZE

Conferința științifico-practică cu participare internațională „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”

În data de 12.10. 2017 a avut loc COLLOQUIA PROFESSORUM Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a VII-a. În cadrul secțiunii nr. 3 ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ARTE: Atelierul nr. 1 Psihologie și științe ale educației au comunicat:

Silvia BRICEAG, dr., conf. univ., Maria CORCEVOI, lect., univ. Dimensiuni ale instabilității maritale ca efect al migrației de muncă;

Luminița SECRIERU, dr., conf. univ., Impactul variabilei independenţă- interdependenţă în reprezentarea reacţiei emoţionale.

CLIC PENTRU POZE

Lansarea de carte

Astazi, 09.06.2017 in sala de conferinte a BS a USARB a  avut loc lansarea de carte in Cadrul proiectuui de cercetare stiintifica aplicativa „Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene”, din cadrul direcției strategice 08.07 „Patrimoniul național și dezvoltarea societății”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 15.817.06.26A prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 285 din 17 decembrie 2014.

Mihai Șleahtițchi – doctor în pedagogie din anul 1987 cu teza susținută la Moscova, doctor în psihologie din anul 1998 cu teza susținută la Iași, conferențiar universitar, Vice-Rector ULIM pentru cercetare, Președinte al Consiliului Științific ULIM. Autor a peste 15 cărți de specialitate și a zecilor de articole  științifice și lucrări publicate în reviste cu impact.

Personalitate marcantă în domeniul psihologiei sociale în Republica Moldova, Mihai Șleahtițchi, a fost dintodeauna interesat de fenomenul reprezentării sociale.

Lucrarea Tratat de analiză structurală a reprezentărilor sociale reprezintă un demers de consolidare şi fundamentare, necesar pentru ca psihologia socială în Republica Moldova să evolueze coerent şi armonios.

Totodată, lucrarea constituie o provocare epistemologică, dar şi o miză etică mai mult ca orcând necesară într-o eră, eră după cum spune și autorul a reprezentărilor sociale.

Lucrarea Tratat de analiză structurală a reprezentărilor sociale acoperă o problematică de interes general şi special pentru toţi cei implicaţi în activitatea de cercetare de la toate nivelurile sistemului de învăţământ:  profesori, studenţi, elevi, cercetători în domeniul psihologiei sociale ș.a.

Autorul se adresează atât teoreticienilor cât și practicienilor, cercetătorilor fideli psihologiei sociale, oferind fiecăruia deopotrivă un instrument de analiză şi un construct consistent pentru reflecţia proprie, pentru reconsolidarea informaţiilor. Recomandăm toturor pentru lecturare!

VEZI POZELE

Seminar științific catedral

La data de 31.05.2017 a avut loc Seminarul științific catedral cu tema: ”Impactul stilului de comunicare asupra activității profesionale juridice”  prezentat de lect.univ. Inga Baciu.

În cadrul seminarului au fost abordate dimensiunile pe care le implică stilurile de comunicare asupra activității profesionale juridice.  În același timp au fost prezentate rezultatele studiului experimental ce vizează investigarea detaliată a stilului de comunicare, a impactului pe care îl implică asupra activităţii profesionale a juriştilor în general și asupra satisfacției de munca profesională, în particular.

La seminar au participat cadrele didactice de la Catedra de Psihologie care au manifestat un interes sporit față de informația prezentată atât prin implicarea activă cât și prin sugestiile și recomandările oferite.

VEZI POZELE

Conferinţa ştiinţifică internaţională: Structura și dinamica personalității umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice

În data de 26 mai 2017 la USARB si-a deschis lucrarile Conferinta stiintifica internationala ,, Structura si dinamica personalitatii umane in epoca globalizarii: perspective psiho-socio-pedagogice”!

Sefa Catedrei de psihologie, conferentiar univ., doctor in psihologie Silvia Briceag a mentionat: ,,Suntem bucurosi si apreciem inalt interesul manifestat fata de acest eveniment stiintific de anvergura, organizat de Catedra de psihologie, de la FSEPA, USARB  in parteneriat cu Universitatea Liberă Internațională din Moldova  și Universitatea ,, Petre Andrei” din Iași, România.”

Ea a punctat citeva momente cu referinta la genericul selectat pentru Conferinta stiintifica internationala:„Globalizarea nu are o definiţie unanim acceptată şi nici nu a fost inventată de cineva anume. Este rezultatul evoluţiei tehnologiilor, în special în zona informaticii, a comunicaţiilor, a transporturilor, în domeniul militar, a schimburilor şi facilităţilor bancare, a accesului la baze de date, la biblioteci electronice etc. Este rezultatul dorinţei oamenilor de a cunoaşte alte ţări, alte sisteme, alte culturi, alte „civilizaţii”. Este rezultatul dorinţei fireşti de a avea acces la bunuri şi servicii tot mai sofisticate, mai performante, mai ieftine. Globalizarea nu poate fi oprită de voinţa cuiva. Organismele sociale au instrumentele lor de evaluare, prin care acceptă ce le convine şi blochează ce nu le convine. Lumea fără frontiere este acceptată de către majoritatea oamenilor. In aceste conditi personaitatea suporta performante calitative diverse. 
Aceasta Conferinta stiintifica internationala are ca obiectiv major descoperirea  performantelor de ordin psihologic, social dar si educational ale personalitatii in epoca globalizarii. 
La lucrarile Conferintei  participa persoane din:  Moldova, Romania, Franta, SUA, Polonia, Ucraina, Rusia.

Conferinta stiintifica internationala  antreneaza savanţi, psihologi, medici, cadre didactice, sociologi, asitenți sociali.

Comunicările prezentate la reuninune vor fi publicate într-un volum special.

În continuare urmează pozele conform desfășurării Conferinței:

ÎNREGISTRATEA PARTICIPANȚILOR

ȘEDINȚA DE INAUGURARE și COMUNICĂRILE ÎN PLEN

SEMNAREA ACORDURILOR DE COLABORARE cu Universitatea „Ovidius”, Constanța, România și Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Moldova

ȘEDINȚE ÎN SECȚIUNI

WORKSHOP: Narcisa Gianina CARANFIL, psihoterapeut Iași, România, doctorand, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova “Rolul animatorului socio-educativ în dezvoltarea socioemoţională a adolescenţilor”

POZE CU STUDENȚII care au fost de ajutor

Aducem multumiri  si exprimam profunda recunostinta:

Ion GAGIM, profesor universitar, doctor habilitat, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Natalia GAȘIȚOI, conferențiar universitar, doctor, Prorector pentru activitatea didactică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Igor COJOCARU, conferențiar universitar, doctor, Prorector pentru activitatea științifică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Lora CIOBANU, conferențiar universitar, doctor, Decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Pavel TOPALĂ, profesor universitar, doctor habilitat, Președintele Consiliului Științific al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Cât și partenerilor noștri:

Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistența socială, Universitatea Liberă Internațională din Moldova;

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea ,,Petre Andrei”, Iași, România

MULŢUMIRI ŞI RESPECT!

 

Seminarul științific catedral (copie 1)

În data de 26.04.2016 la ședința catedrei de psihologie a avut loc Seminarul științific catedral: „Principiile şi strategiile de lucru cu familia marcată de migrația economică în vederea îmbunătățirii funcționării” prezentat de Maria Corcevoi, lect. univ., unde s-au discutat aspecte ale impactului mecanismelor psihologice aplicate asupra membrilor familiilor temporar dezintegrate.

Vezi și pozele

COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC CARL RANSOM ROGERS, Ediția a II-a

În data de 12 mai 2016 a avut loc COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC CARL RANSOM ROGERS în cadrul cursului Istoria psihologiei, organizat de Silvia Briceag, conf.univ. dr. și Luminiţa Secrieru, lect. univ. dr.

Studenții de la specialitatea de psihologie au prezentat publicului informații despre ilustra figură a marelui psiholog într-o formă creativă însoțită de suport material, prezentări PowerPoint și secvențe video.

Scopul colocviului științific a fost valorizarea lui C. Rogers și a activității profesionale a psihologului.

Realizarea colocviului este la cea de a II ediţie  iar utilitatea ei îşi găseşte adevăr în afirmaţiile studenţilor care menţionează că aceste evenimente sunt importante pentru promovarea istoriei psihologiei, dar și prin faptul că informația aflată poate ajuta la activitatea de mai departe a viitorilor psihologi.

Clic AICI pentru poze

Colocviului științific internațional dedicat aniversării de 160 ani de la nașterea lui Sigmund Freud cu genericul ”La început a fost opera”

Între 13-14 mai, la ULIM, a fost organizat Colocviul științific internațional ”La început a fost opera”, dedicat aniversării de 160 ani de la nașterea lui Sigmund Freud, organizat de Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, coorganizatori: Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte a Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți ș.a. În contextul acestui eveniment Șefa catedrei de psihologie, S. Briceag, dr., conf. univ., susținută de membrii catedrei, a venit cu un cuvînt de felicitare pentru toţi cei prezenţi, pasionaţi de opera lui Sigmund Freud, urînd ca acest eveniment să se transforme într-o tradiție.

 

Clic AICI pentru poze

Conferința Științifică studențiască „Cercetări, Realizări, Perspective” – ediția a III-a

La data de 17 mai 2016 în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, a avut loc a treia ediție a Conferinței Științifice studențești. La lucrările conferinței în domeniul Psihologie au participat 13 studenți și 6 masteranzi. Tematica articolelor prezentate a demonstrat actualitatea problemelor pe plan psihosocial. Conferința a început cu comunicările în plen unde masteranda grupei CP21M, Irina Jitari, a prezentat comunicarea: „Strategii de consiliere a adolescenților cu tulburări de comportament”; Conducător ştiinţific: conf.univ., dr., Silvia Briceag., după care au urmat comunicările pe secțiuni.

Clil AICI pentru pozele din ședința plenară și de totalizare

Secțiunea nr.1 Aspecte psihologice de asistenţa a familiei şi a copilului

Moderatori: L. Nacai, lect. univ.; M. Corcevoi, lect. univ.; N. Coţofană, st. gr. PS31Z

Raportori:

 1. Mărgărită BUGA, „Reprezentări sociale despre concubinaj: diferenţe de gen” – conducător ştiinţific: lect. univ., Daniela Cazacu;
 2. Liliana MĂL1GĂ, „Stilurile parentale-factor de impact în dezvoltarea inteligenţei emoţionale la copii” – conducător ştiinţific: conf. univ., dr„ Silvia Briceag;
 3. Siluan ŞCOLINIC, „Structura bipolară a reprezentării sociale despre familie la adolescenţi: tehnici de intervenţie” – conducător ştiinţific: lect. univ., Daniela Cazacu;
 4. Gheorghe GUMINIUC, „Factori explicativi în alegerea partenerială” – conducător ştiinţific: conf. univ., dr„ Silvia Briceag;
 5. Ionela COŢOFANĂ, „Strategii de consiliere a copiilor proveniţi din familii marcate de migraţia economică” – conducător ştiinţific: lect. univ. Maria Corcevoi;
 6. Cristina ŞCERBATIUC, „Profilaxia agresivităţii la copiii din familiile vulnerabile” – conducător ştiinţific: lect. univ., Natalia Guţu;
 7. Oxana CHEPTEA, „Relaţia dintre comportament în conflict şi satisfacţie maritală” – conducător ştiinţific: lect. univ., Lilia Nacai.

Secțiunea nr.2 Abordări psihosociale ale personalităţii

Moderatori: D.Cazacu, lect. univ.; V.Garbuz., lect. univ.; A.Ceban, st. gr. PS31Z

Raportori:

 1. Diana APOSTOL, „ Stima de sine a tinerilor cu HIV- S1DA” – conducător ştiinţific: lect. univ., Natalia Guţu;
 2. Olga PLEŞCA, „Aspectele psihologice ale identităţii organizaţionale şi personale a cadrelor didactice” – conducător ştiinţific: lect. univ., Vasile Garbuz;
 3. Eudochia BICU, „Comportamentul în conilict – diferenţe de gen” – conducător ştiinţific: lcct. univ., Lilia Nacai;
 4. Natalia RUSU, „Workaholismul şi relaţia lui cu satisfacţia în muncă” – conducător ştiinţific: conf. univ., dr„ Silvia Briceag;
 5. Ana CEBAN, „Imaginea de sine şi motivaţia învăţării şcolare” – conducător ştiinţific: conf. univ., dr„ Silvia Briceag;
 6. Nadejda NEDELCIUC, „Motivaţia şi satisfacţia profesională în mediul educaţional” – conducător ştiinţific: lect. univ, Vasile Garbuz.
Secțiunea nr.3  Intervenţia psihologică în contextul contemporan

Moderatori: S. Briceag dr., conf. univ. N. Guţu, lect. univ.

Raportori:

1.   Nadejda GRĂJDIANU, „Strategii de consiliere psihologică a femeilor supuse violenţei în familie” – conducător ştiinţific: conf. univ., dr., Valentina Priţcan;
2.   Marina BULAI, „Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la adolescenţi” – conducător ştiinţific: conf. univ., dr., Valentina Priţcan;
3.   Elena BRAGUŢA, „Rolul intervenţiei psihologice în depăşirea dificultăţilor de relaţionare interpersonală în grupurile de adolescenţi” – conducător ştiinţific: conf. univ., dr., Valentina Priţcan;
4.   Arina CORBU, „Factorii socio-detenninanţi în apariţia depresiei” – conducător ştiinţific: conf. univ., dr., Jana Chihai;
5.   Tatiana VAICEACOVSCAIA, „Particularităţi ale dezvoltării imaginii de sine la copiii instituţionalizaţi şi cei crescuţi în familie” – conducător ştiinţific: lect. sup., dr., Luminiţa Secrieru;
6.   Iana BRĂIESCU, „Studiu corelaţional privind genul şi frecvenţa tipurilor de minciuni la adolescenţi” – conducător ştiinţific: lect. sup., dr., Luminiţa Secrieru.

Clil AICI pentru pozele din secțiuni

Seminarul științific catedral

În data de 23.06.2016 la ședința catedrei de psihologie a avut loc Seminarul științific catedral: ,,Structura reprezentarilor sociale a familiei in contextul schimbarilor socio-economice din RM” prezentat de Daniela Cazacu, drd., lector univ., prin care a răspuns la întrebarea: „De ce ne-am propus sa cercetam familia?”

”…Ultimul deceniu al secolului XX şi primul deceniu din secolul XXI pot fi comparate cu o „punte a suspinelor” de bucurie dar şi de durere pentru poporul nostru.

Considerată altădată „leagăn“ al vieții și civilizației, mediul cel mai prielnic și propriu al dezvoltării umane personale și comunitare, familia a suferit, mai ales în ultimele decade, numeroase transformări și alterări. Schimbările şi provocările antrenate de noua ordine socială, economică şi politică au avut şi au un impact multidimensional la nivelul societăţii noastre. El este nuanţat şi crescut sub aspectele benefice dar şi negative de progresul cunoaşterii în toate domeniile, de fenomene ca informatizarea, globalizarea şi intentiile noastre de intrare în comunitatea europeană etc.
Societatea contemporană este dinamizată de tendinţe opuse, conflicte, probleme ce solicită adaptare creatoare şi capacitate de previziune pentru a realiza o schimbare calitativă din mers. „Timpurile shimbărilor sunt timpurile oportunităţilor. Când relaţiile dintre oameni şi lucruri se schimbă, noile juxtapuneri creează noi necesităţi şi dorinţe, oferă noi posibilităţi”. Această apreciere, ce aparţine lui John Naisbitt (Mind set, 2006), ne susţine în argumentarea ideii că orice provocare, problemă, conflict trebuie privite ca oportunităţi de schimbare şi progres.
Impactul produs de schimbarea socială şi câştigarea unor drepturi şi libertăţi, oferite de noua realitate socială şi politică, s-a reflectat şi la nivelul familiei sub aspecte benefice, pozitive dar şi negative. Dintre fenomenele negative amintim: creşterea numărului divorţurilor şi avorturilor, dezorganizarea temporară a familiei prin plecarea părinţilor la lucru în străinătate, etc. 
Deci, folosind acest timp al provocarilor, incercam prin investigatia noastra sa raspundem la intrebarea cruciala : Incotro se indreapta familia din RM?”

Vezi și pozele

Conferinţa ştiinţifică studenţescă CERCETĂRI, REALIZĂRI, PERSPECTIVE

 • În data de 07.05.2015 a avut loc conferinţa ştiinţifică studenţească CERCETĂRI, REALIZĂRI, PERSPECTIVE, Ediţia a II-a.La lucrările conferinței în domeniul Psihologie au participat 18 studenți și 9  masteranzi. Conferința a început cu comunicările în plen unde masteranda gr. CP21M a prezentat comunicarea:“Consiliere psihologică a persoanelor de vîrstă a treia (sentimentul singurătății)” – coordonator: Silvia Briceag, conf. univ., dr.

Tematica comunicărilor pe secțiune:

Secţiunea N1 Familia în contextul provocărilor lumii contemporane”

Moderatori: L. Secrieru, lect. superior, dr.V. Garbuz, lect. univ.

Raportori:

 1. Alina BOGDAN, PS31Z- „Reprezentări sociale despre familie la vîrsta a treia”- coordonator: Daniela Cazacu, lect.univ.
 2. Tatiana LUCHIANIUC, PS31Z- „Reprezentări sociale despre familie la tineri” – coordonator: Daniela Cazacu, lect.univ.
 3. Aliona ZALEVSCHI, PS31Z-Stiluri de comunicare- diferenţe de gen” – coordonator: Lilia Nacai, lect.univ.
 4. Olga MOCANU, PS31Z- „Comunicarea maritală – element esenţial al satisfacţiei maritale” – coordonator: Lilia Nacai, lect.univ.
 5. Elena DOLINŢĂ, PS31Z-„ Strategii de consiliere a familiilor marcate de migraţia economică” – coordonator: Maria Corceavoi, lect.univ.
 6. Natalia DABIJA, PS31Z-“Evaluarea instabilităţii maritale a familiilor marcate de migraţia economică”- coordonator: Maria Corceavoi, lect.univ.
 7. Valeria ŞMIGON, PS31Z- „Familia din Republica Moldova în contextul integrării europene”- coordonator: Maria Corcevoi, lect.univ.
 8. Gheorghe GUMENIUC, PS21Z „Umorul ca formă de consiliere – a rezolva problema prin glume” – coordonator: Maria Corceavoi, lect.univ.
 9. Elena OJOG, PS31Z „Imaginea bărbatului contemporan în viziunea adolescentelor”  – coordonator: Silvia Briceag, conf.univ.dr.

Secţiunea N2 „Intervenție psihologică în contextul educational”

Moderatori: L. Nacai, lect. univ, D. Cazacu, lect. univ.drd.

Raportori:

 1. Cristina PODGURSCHI, PS31Z-„Reprezentările sociale la copiii cu deficienţe mintale” – coordonator: Luminiţa Secrieru, lect.superior, dr.
 2. Diana ANDRONIC, PS31Z-„ Imaginea de sine la adolescenţii instituţionalizaţi, comparativ cu adolescenţii neinstituţionalizaţi” coordonator: Luminiţa Secrieru, lect.superior, dr.
 3. Siluan ŞCOLINIC, PS21Z- „Imaginea de sine a elevilor aflaţi în eşec şcolar” – coordonator: Natalia Guţu, lect.univ.
 4. Ana BOTNARI, PS31Z-„ Factori ai toleranţei faţă de darea de mită” coordonator: Luminiţa Secrieru, lect.superior, dr.
 5. Doina PALAMARCIUC, PS31Z-„Psihoprofilaxia nevrotizării elevilor în procesul de instruire” – coordonator: Natalia Guţu, lect.univ.
 6. Carolina RUSU, PS31Z-„Dezvoltarea competenţelor comunicative prin antrenament psihologic la studenţii viitorii jurişti” – coordonator:Natalia Guţu, lect.univ.
 7. Cristina VÎNAGA, PS31Z-„Specificul reabilitării psiho-sociale a agresorilor familiali” – coordonator: Vasile Garbuz, lect.univ.
 8. Aurica MOROŞANU, PS31Z- „Cercetarea sferei emoţional-volitive a persoanelor HIV pozitive”  – coordonator:Vasile Garbuz, lect.univ.
 9. Alexandru BALAN, PS31Z- „Autoconştiinţa profesională şi manifestarea ei la studenţii psihologi” –coordonator: Silvia Briceag, conf.univ.dr.

Secţiunea N3 (ciclul II) Paradigmele asistenței psihologice la etapa contemporană

Moderatori: S. Briceag, conf.univ.dr., N. Guțu, lect. univ

Raportori:

 1. Olga BEREZINSCAIA, CP21M- „Consiliere psihologică a persoanelor de vîrsta a treia (sentimentul singurătăţii)- coordonator:Silvia Briceag, conf.univ.dr.
 2. Mariana GLIJIN, CP21M- „Consiliere raţional –emotivă în caz de divorţ” – coordonator:Silvia Briceag, conf.univ.dr.
 3. Maria ŢÎGULEA, CP21M- Психологическое консультирование по проблемам переживания расставания с партнером”-coordonator: Silvia Briceag, conf.univ.dr.
 1. Rodion CITAC, PJ21M-„Comportamentul simulat la minorii delincvenţi : prevenţie şi intervenţie” – coordonator Valentina Priţcan, conf.univ.dr.
 2. Valeriu GALAICU, PJ21M- „Acord şi dezacord în reprezentarea socială a delincvenţei” – coordonator: Mihai Şleahtiţchi, conf.univ.dr.
 3. Ana ŞVEŢ, CP21M- „Impactul secvenţelor audio-vizuale asupra nivelului agresivităţii la adolescenţi” – coordonator Luminiţa Secrieru, lect.superior, dr.
 4. Mariana HARUŢA, CP21M- „Asistenţa psihologică a copiilor hiperactivi cu deficit de atenţie”- coordonator:Valentina Priţcan, conf.univ.dr.
 5. Tatiana LUNGU, PJ21M- „Specificul conlucrării intersectoriale în asistenţa copilului abuzat” – coordonator Valentina Priţcan, conf.univ.dr.
 6. Larisa LOBUSOVACP21M- – Impactul patern asupra orientărilor valorice ale adolescentuluicoodonator:Aglaida Bolboceanu, prof. univ.,dr.hab.

Pentr-un clic vezi premianții

Vezi Și pozele aici

Colocviul Ştiinţific Studenţesc INTERUNIVERSITARIA Ediţia a XI-a

În data de 20 mai 2015, Departamentul pentru activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, în colaborare cu facultăţile Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a organizat Colocviul Ştiinţific Studenţesc INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XI-a.

În atelierul la Psihologie au participat studenții și masteranzi cu comunicările:

1. Alina BOGDAN, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licență, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Reprezentări sociale despre familie la vîrsta a treia, coord. şt. – lect. univ. Daniela CAZACU

2. Tatiana LUCHIANIUC, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Reprezentări sociale despre familie la tineri, coord. şt. – lect. univ. Daniela CAZACU

3. Olga BEREZINSCAIA, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul II, Masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Психологическое консультирование в третьем возрасте (чувство одиночества), coord. şt. – dr., conf. univ. Silvia BRICEAG

4. Natalia DABIJA, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Evaluarea gradului de nefericire a familiilor marcate de migrația economică, coord. şt. – lect. univ. Maria CORCEVOI

5. Doina PALAMARCIUC, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Psihoprofilaxia neurozelor la elevi în procesul de instruire, coord. şt. – lect. univ. Natalia GUȚU

6. Carolina RUSU, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Dezvoltarea competențelor comunicative prin antrenament psihologic la studenții-viitorii juriști, coord. şt. – lect. univ. Natalia GUȚU

7. Maria ȚÎGULEA, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul II, Masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Психологическое консультирование по проблемам переживания расставания с партнёром, coord. şt. – dr., conf. univ. Silvia BRICEAG

8. Mariana GLIJIN, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul II, Masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 21 Рационально-эмотивное консультирование в случае развода, coord. şt. – dr., conf. univ. Silvia BRICEAG

9. Larisa LOBUSOVA, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul II, Masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Система ценностных ориентаций современных подростков, coord. şt. – dr. hab., prof. cerc. Aglaida BOLBOCEANU

COLOCVIU ȘTIINȚIFIC 5 PSIHOLOGI CARE AU MARCAT ȘTIINȚA PSIHOLOGICĂ MONDIALĂ

În data de 27 mai 2015, în incinta bibliotecii USARB (sala III) a avut loc ediția I-a a COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC în cadrul cursului universitar Istoria psihologiei.

Conform programului colocviului, la deschiderea lucrărilor acestui for ştiinţific, au luat cuvîntul Ion Gagim, dr. hab., prof. univ., decan al facultăţii  de ŞEPA, care ne-a urat să pășim cu piciorul drept în această primă ediție a evenimentului, cît și titularul cursului de istoria psihologiei Maria Corcevoi, lect. univ.

AICI VEZI PROGRAMUL

AICI POZELE

La finalul colocviului, Silvia Briceag, dr., conf.univ., şefa Catedrei de psihologie, a venit cu un cuvînt de felicitare  şi de înaltă apreciere pentru toţi participanții, înmînîndu-le  și diplome.

Suntem recunoscători d-lor Elena Harconiță, directoarea Bibliotecii Științifice USARB şi Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, pentru oportunitatea de a organiza evenimentul în incinta bibliotecii şi prezentarea de carte „Oameni și timpuri în psihologie”.

„Cu cît ştim mai puţine despre trecut şi prezent, cu atît mai nesigură va fi judecata noastră despre viitor”.

(Sigmund Freud)

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională RELEVANŢA ŞI CALITATEA FORMĂRII UNIVERSITARE: COMPETENŢE PENTRU PREZENT ŞI VIITOR

În data de 8 octombrie 2015 în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională RELEVANŢA ŞI CALITATEA FORMĂRII UNIVERSITARE: COMPETENŢE PENTRU PREZENT ŞI VIITOR.
În atelierul nr. 2 Psiholog – profesia mileniului trei: relevanță și calitate în formarea lui cu moderatori: Silvia BRICEAG, dr., conf. univ., Daniela CAZACU, lect. univ., drd. au fost programate următoarele comunicări
 • Igor RACU, dr. hab., prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Pregătirea studenților psihologi pentru activitatea de cercetare
 • Mihai ȘLEAHTIȚCHI, dr., conf. univ., Analiza de similitudine și rolul ei în studierea fenomenului de reprezentare socială
 • Aglaida BOLBOCEANU, dr. hab., prof. univ., cercet., Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Consilierea familiei în probleme de educație a copiilor în Republica Moldova
 • Iulia RACU, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Anxietatea și statutul social la preadolescenți
 • Silvia BRICEAG, dr., conf. univ., Strategii de gestionare a stresului organizațional prin antrenarea inteligenței emoționale
 • Lilia PAVLENCO, dr., cercet. șt., Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Viziuni asupra dezvoltării competenţelor sociale din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii
 • Oleg BUGA, dr. hab., prof. univ., Natalia MELNIC, drd., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Despre aspectele psihologice ale deciziei de grup
 • Natalia GUŢU, lect. univ., Lilia NACAI, lect. univ., Formarea competențelor comunicative la studenți
 • Luminița SECRIERU, dr., lect. univ., Impactul angajamentului în analiza mesajului persuasiv
 • Elena LOSÎI, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Competențele de comunicare și relaționare a educatorilor din grădinițe
 • Lucia SAVCA, dr., conf. univ., Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Transformarea persoanei contemporane prin dezvoltarea inteligenţei spirituale
 • Petru JELESCU, dr. hab., prof. univ., Olga ELPUJAN, drd., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Competenţele antreprenoriale şi formarea lor la studenţii psihologi
 • Emilia FURDUI, cercet. șt., Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Asistenţa psihologică privind dezvoltarea personalităţii copiilor cu dizabilități în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii – experienţe internaţionale
 • Vasile GARBUZ, lect. univ., Imaginea organizațională și personală a cadrelor didactice în instituții de învățămînt
 • Daniela CAZACU, lect. univ., drd., Reprezentări sociale despre familie – ansamblu de informații, credințe și opinii ale tinerilor din Republica Moldova
 • Mădălina GHIZU, drd., Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Memoria – proces psihic fundamental în dobîndirea conduitei auto
 • Larisa PODGORODEȚKAIA, lect. sup. univ., Сравнительный анализ эмоциональных реакций младших школьников в процессе проверки знаний
 • Maria CORCEVOI, lect. univ., drd., Familia marcată de migrația economică în vizorul psihologului
Pozele pot fi vizualizate AICI
Posted by Catedra de Psihologie Bălți on 20 Octombrie 2015
 

Conferinţa ştiinţifică „Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizaţional”

În data de 20 decembrie 2013, în incinta Universităţii de Stat ”Alecu Russo”din Bălţi, sa desfăşurat Conferinţa care a semnificat un moment de vîrf în realizarea Proiectului “Cercetarea şi elaborarea mecanismelor de fortificare a sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizaţionalsusţinut de Academia de Ştiinţe a Moldovei. Conferinţa a antrenat  savanţi, psihologi, medici, cadre didactice, asitenți sociali. Lucrările conferinţei s-au desfăşurat  după următorul program (vizualizează printr-un clic):

9. 30 –   10.00 Înregistrarea participanţilor

10. 00 – 11.00 Conferinţe de deschidere

11. 00 – 14.00 Prezentarea comunicărilor şi discutarea lor

14.10  – 14.30 Masa de prînz

14. 40 – 15. 00 Deschiderea solemnă a Centrului de Consiliere psihologică

15. 10 – Workshop “ Spune adio stresului”

Conferința Științifica a studenților „Cercetări, Realizări, Perspective” – ediția I-a în cadrul Facultății de Științe ale educației, psihologie și arte

La data de 4 aprilie 2014 în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, a avut loc prima ediție a Conferinței Științifice. La lucrările conferinței în domeniul Psihologie au participat 22 de studenți și 8 masteranzi. Tematica articolelor prezentate a demonstrat actualitatea problemelor pe plan psihosocial. Conferința a început cu comunicările în plen unde studenta grupei PS31Z, Ana CIORNEA, a prezentat comunicarea: Sănătatea – un element definitoriu al productivităţii în muncă; Conducător ştiinţific:  D. Cazacu, lect. univ., după care au urmat comunicările pe secțiuni.
Vezi comunicările:

Secţiunea N1: Viaţa modernă:  între sănătate psihică şi stres
Secţiunea N2: Dimensiuni psihologice ale familiei şi educaţiei în contexte sociale moderne
Secţiunea N3: Consilierea psihologică: probleme și perspective
 
Comitetul organizatoric Domeniul Psihologie:
Sivia BRICEAG, dr., conf. univ.
Inga BACIU, lect. univ.
Maria CORCEVOI, lect.univ.,
Vasile GARBUZ, lect. univ
Natalia DABIJA, gr, PS21Z

Colocviul Ştiințific INTERUNIVERSITARIA

Pe data de 16 mai 2014 în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi a avut loc Colocviul Ştiinţific Studenţesc INTERUNIVERSITARIA (Ediţia a X-a). În cadrul acestui colocviu studenții au fost repartizați în mai multe secțiuni. Secțiunea Psihologie a fost moderată de către studentele anului II, Dabija Natalia din grupa PS21Z si Rusu Carolina din grupa PS22Z. Cu un cuvînt de început și încurajare pentru stundenți a venit doamna șefa de catedră dr., conf., univ. Silvia Briceag. În cadrul activității științifice și-au expus lucrările 14 studenți, dintre care 12 studenți de la ciclu I și 2 studenți de la ciclu II. Lucrările au fost apreciate și jurizate de doamna lect.univ. Guțu Natalia și doamna lect.univ. Nacai Lilia. Tematicile lucrărilor au trezit interes atît juriului cît și participanților. În special lucrarea ,,Cum să te tratezi cu un basm’’ prezentată de studentele anului II Dolință Elena și Dabija Natalia, coordonator științific drd., lect.univ. Maria Corcevoi, a provocat interes publicului, pe baza căreia sa pornit o discuție aprinsă vis-a-vis de tehnica dată. Stundenții anului I au dat dovadă de curaj, manifestîndu-și și ei forțele științifice în rîndul colegilor mai mari. La un pas de încadrare în cîmpul profesional, studenții anului III , au venit cu cercetări bine structurate, care au servit drept model studenților care vin să parcurgă această treaptă.

Loc I – Tatiana Vaiceacovscaia cu comunicarea,,Sistemul familial în urma migrației economice: structură supusă schimbării la nivel de adaptabilitate și coeziune,coord.șt.drd., lect.univ. Maria Corcevoi

Locul II – Diana Andronic, Alexandru Balan, Ana Botnaru, cu comunicarea ,,Stresul examinațional de la cunoaștere la prevenire, coord. șt. lect. univ. Inga Baciu

Locul III – Inna Semeniuc ,,Консультирование родителей и детей в период адаптаций к школе.’’ coord.,șt. dr., conf. univ. Silvia Briceag.

Colocviul Stiințific INTERUNIVERSITARIA (Ediţia a X-a) a oferit tuturor studenților marea posibilitate de a-și forma, perfecționa și întări calitățile profesionale,de a aduce științei noi cercetări și de a mări și mai mult spectrul cultural și științific al umanității.

Vezi aici participanţii şi comunicările acestora

Vezi si alte poze clic AICI

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională consacrată aniversării a 60 de ani ai Decanului FŞEPA

În data de 5 iunie 2014, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, membrii catedrei de psihologie au participat la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională consacrată aniversării a 60 de ani ai decanului Ion Gagim. Această conferinţă a contribuit la punerea în valoare a contribuţiei profesorului universitar, doctorului habilitat la patrimoniul cultural şi ştiinţific. Ariile tematice ale comunicărilor – Filosofia muzicii, Psihologia muzicii, Pedagogia muzicii, Muzicologia – reprezentă direcţiile pe care-şi desfăşoară activitatea ştiinţifică, profesorală, culturală şi educaţională decanul Ion Gagim.

Am rămas pătrunşi de comunicările autorilor de peste hotare dar şi a autorilor din ţară care rezonau idei ştiinţifice ale savantului. Experimentînd diferite stări de muzică, acestea ne comunicau cu un sens diferit de pînă acum. Şi cum spune savantul:

… Există trăire psihologică, adică sentimentalistă, şi există trăire propriu-muzicală, vibraţional-cosmic-existenţială. Să facem diferenţa!

Muzica este un mare Aforism. Ce au ele în comun? Atît melodia, cît şi aforismul, zic: Nu te uita la mine, uită-te dincolo de mine – acolo e esenţa, eu sînt doar poarta de intrare.

Catedra de psihologie își exprimă stima şi admiraţia faţă de poziţia filosofică, psihologică, pedagogică a savantului pentru muzică. Aceasta denotă o voinţă puternică, dragoste de viaţă, de profesie şi deosebite calităţi sufleteşti.

„Stimate domnule Decan,

Vă dorim să aveţi parte de acea “căutare” plină de iubire şi armonie “…acasă – cu mintea, cu trăirile şi cu toate preocupările interioare pentru al simţi pe Dumnezeu prezent”. Fie ca pacea şi înţelegerea să domine mereu în marea familie a facultăţii noastre!”

Vezi şi alte poze AICI

A III ediţie a COLLOQUIA PROFESSORUM

Ceea ce cunoaşteţi este că :

În data de 12 octombrie 2012 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a organizat COLLOQUIA PROFESSORUM Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a III -a.

Colocviul si-a început lucrările la ora 11.00 în Sala de festivităţi, blocul I.

Ceea ce a urmat:

Secţiunea Perspective asupra structurii şi dinamicii personalităţii, avînd ca moderator Dr., conf. univ., şefa Catedrei de  psihologie şi asistenţă socială Silvia BRICEAG şi secretar drd., lect. univ. Nicoletta CANŢER, a făcut bilanţul realizărilor ştiinţifice, bucurandu-se de o numeroasa participare (peste 50 de participanţi, 20 de comunicări ştiinţifice).

Vezi aici

Conferința Științifica a studentilor si masteranzilor ”Importanța cercetării științifice în formarea viitorilor specialiști” – ediția a VIII

La data de 7 aprilie 2012 în cadrul Facultății de Psihologie și Asistență Socială a USB, a avut loc cea de a VIII – a ediție a Conferinței Științifice a studentilor si masteranzilor ”Importanța cercetării științifice în formarea viitorilor specialiști”.

La lucrările conferinței au participat 54 de studenți din cadrul facultății. Tematica articolelor prezentate a demonstrat actualitatea problemelor pe plan psihosocial.Participarea în cadrul conferinței a oferit posibilitate tinerilor de a se manifesta pe tărîmul științific fiind ghidați de catre coordonatori, cadrele didactice din cadrul facultății.

Eficiența activității realizate în cadrul activităților atelierelor inca o data ne demonstreaza importanta unor astfel de evenimente. În rezultat, studenții au fost apreciați pentru efortul depus, obținînd locuri premiante și mențiuni.

Vezi aici tematicile comuncărilor și rezultatele obținute.