Personal

CATEDRA DE ȘTIINȚE SOCIOUMANE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cadre angajate de bază

Nr. d/o Numele Prenumele Funcția ocupată Email
1.        Canțer Nicoletta Asistent universitar ncanter@mail.ru
2.        Cojocaru Igor Conferențiar universitar, dr. cojocaru.igor@usarb.md
3.        Crudu Cristina Asistent universitar cristinacrudu@mail.ru
4.       

Jacota-Dragan Olga CV

Asistent universitar olga.jacota@usarb.md
5.       

Lisnic Dumitru CV

Lector universitar, dr. Dumitru1999.lisnic@gmail.com
6.        Marșalcovschi Teo-Teodor Conferențiar universitar, dr. doorhro@gmail.com
7.        Neagu Gheorghe Conferențiar universitar, dr. neagu.gheorghe@gmail.com
8.        Parnovel Valeriu lector universitar, dr. vparnavel@mail.ru

Cadre angajate prin cumul intern

Nr. d/o Numele Prenumele Funcția ocupată Email
1.

Pădureac Lidia CV

Prim-prorector pentru activitatea didactică, Conferențiar universitar, dr. lidiapadureac@gmail.com
2. Cabac Ghenadie Șef DTI, Lector universitar, dr. gcabac@gmail.com
3. Prițcan Valentina Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Conferențiar universitar, dr. valentina.pritcan@gmail.com
4. Nacai Lilia Asistent universitar liliaciobanu@mail.ru
5. Secrieru Luminița Conferențiar universitar, dr. dimvasc@mail.ru
6. Rusu Vitalie Conferențiar universitar, dr. russuvitalie@mail.ru
7. Gînju Tatiana Lector universitar, dr. tginju@list.ru
8. Briceag Silvia Conferențiar universitar, dr. silviabriceag@mail.ru
9. Ciobanu Ion Conferențiar universitar, dr. ionciobanu1980@gmail.com
10. Corcevoi Maria Lector universitar, dr. corcevoimaria981@gmail.com

Cadre angajate prin cumul extern

Nr. d/o Numele, Prenumele Funcția ocupată Email
1. Iațco Ala Asistent universitar protineret@yahoo.com
2.

Bîrlădeanu Virgiliu CV

Conferențiar universitar, dr. birladeanuv@yahoo.com
3.

Cojocari Ludmila CV

Conferențiar universitar, dr. lcojocari@gmail.com
4. Gherasim Cristina Lector universitar, dr. gherasimcristina14@gmail.com
5. Coman Claudiu Profesor universitar claudiu.coman@unitbv.ro
6.

Molcosean Ana CV

Asistent universitar ana.cuculescu1995@gmail.com
7. Teterina Marina Asistent universitar mteterina06@yahoo.com
8. Gribincea Tatiana Conferențiar universitar, dr. gritanea@gmail.com
9.  Chihai Jana Conferențiar universitar, dr. jchihai@gmail.com
10. Isac Oxana Conferențiar universitar, dr. oxana_isac@rambler.ru