Departamentul de management al calității

Calitatea nu este o acţiune, ci un obicei.” 

 Aristotel 

____Misiunea Departamentului de management al calităţii este de a crea un Sistem de Management al Calităţii (SMC) bazat pe o politică, o structura organizatorică şi pe proceduri care să permită ţinerea sub control, evaluarea / auditarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii tuturor activităţilor în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

____Departamentul de management al calităţii reprezintă o structură cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină Comisia pentru învățământ, evaluare și asigurare a calității în realizarea managementului calităţii în USARB, prin planificarea acțiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor, instruirea personalului privind asigurarea calității şi gestionarea documentelor SMC.

      Direcțiile principale de acțiune ale Departamentului de management al calităţii sunt:

  • Conceperea şi implementarea unui sistem de Management al Calităţii care să conducă la îmbunătăţirea continuă a procesului didactic din universitate;
  • Planificarea şi coordonarea activităţilor de evaluare periodică din universitate prin audituri interne;
  • Acordă consultanţă de specialitate;
  • Organizează programe de instruire şi alte acţiuni de diseminare a managementului calităţii în vederea dezvoltării culturii calităţii în universitate;
  • Elaborarea de proceduri de evaluare a cadrelor didactice;
  • Elaborarea de proceduri de evaluare de către studenţi a activităţilor (în special activităţilor didactice) din universitate;
  • Conceperea şi implementarea de proceduri de evaluare a activităţilor de cercetare ştiinţifică din universitate (în colaborare cu Departamentul pentru activitate științifică şi relaţii internaţionale);
  • Elaborarea de proceduri de evaluare a specializărilor universitare şi postuniversitare prin audituri interne.