Activitatea științifică

Rapoarte de activitatea științifică pentru anul 2023

Rapoarte de activitatea științifică pentru anul 2022

Rapoarte de activitatea științifică pentru anul 2021

Rapoarte de activitatea științifică pentru anul 2020

Rapoarte de activitatea științifică pentru anul 2019

Rapoarte de activitatea științifică pentru anul 2018

Rapoarte de activitatea științifică pentru anul 2017

RAPORT cu privire la rezultatele științifice a  proiectului din Sfera Științei și Inovării 15.817.06.24A „Managementul implementării praxiologiei formativ inovaționale în sistemul învățământului artistic național”, director de proiect – conf. univ., dr., Tatiana BULARGA (2015-2019)

RAPORT cu privire la rezultatele științifice a proiectului din Sfera Științei și Inovării 15.817.06.23A „Modelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor educației artistice din perspectiva formării inteligenței spirituale a personalității”, director de proiect – conf. univ., dr., Marina MORARI (2015-2019)

 

16.02.2023

Programul aici

 

22.12.2022

07.09.2020

_

Catedra de Arte şi Educaţie artistică

a Facultăţii de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte,

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

invită

 cercetătorii, profesorii şi toţi colaboratorii domeniului educaţional-artistic să participe în data de 30-31 octombie 2020 la

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INTERNAŢIONALĂ

„EDUCAŢIA ARTISTIC-SPIRITUALĂ ÎN CONTEXTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI CONTEMPORAN: REALIZĂRI, PROVOCĂRI, PERSPECTIVE”

Fișa de înregistrare

Regulament română

Regulament engleză

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

10.09.2019

 • Program International Scientific Symposium Artistic Education Fields Integration
 •  
 • Planul activităților din cadrul Simpozionului Științific Internațional

  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiCatedra de arte și educație artistică

  vă invită să participați la

  Simpozion Științific Internaţional

  Integralizarea domeniilor de educație artistică:

  repere teoretico-metodologice, provocări și perspective

  ♪♪♪
  Интеграция областей художественного образования:

  теоретико-методологические концепции, проблемы и перспективы

  ♪♪♪

  Artistic Education Fields Integration:

  Theoretical and Methodological Framework. Challenges. Perspectives

  Simpozionul Științific Internațional va avea loc în perioada 18-20 octombrie 2018, în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (Republica Moldova, municipiul Bălți, strada Pușkin, 38, corp I) și  abordează problema actuală și complexă a integralității – criteriu de bază al unităţii sistemului de învățământ, în contextul pedagogiei artelor.

  Sunt invitați să participe: cadre didactice și cercetători, artiști și animatori culturali, studenți și doctoranzi interesați de această tematică. Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. Sunt oferite diplome nominale de participare.

  Programul simpozionului va include: ședință în plen, lucrul pe secții, laboratoare de creație artistică, lecții publice, master-class, masă rotundă, expoziție de carte, program artistic, excursie.

  Secțiunile tematice:

  • Domeniile de educație artistică în preșcolaritate
  • Integralizarea artelor în sistemul de învățământ general
  • Interdisciplinaritatea în predarea disciplinelor artistice
  • Inteligența spirituală a personalității în contextul educației prin arte
  • Managementul activităților culturale și artistice
  • Educația artistică pe parcursul vieții

  Momente organizaționale:

  • Formularul de înregistrare găsiți aici
  • Autorii ale căror articole vor fi acceptate spre publicare vor primi invitație și un mesaj privind condițiile de plată a taxei de înregistrare.
  • Cheltuielile de cazare şi transport vor fi acoperite de participanţii simpozionului.
  • Limbile de lucru ale simpozionului sunt: română, rusă, engleză.
  • Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa: balti@gmail.com

  Termene limită:

  • 20 septembrie 2018 – Trimiterea titlurilor şi a rezumatelor în limba maternă și engleză (până la 200 de cuvinte și 3-5 cuvinte cheie).
  • 25 septembrie 2018 – Confirmarea acceptării lucrărilor.
  • 29 septembrie 2018 – Trimiterea lucrărilor in extenso (între 6 și 8 pagini, inclusiv bibliografia).

  Norme de redactare a textului: Formatul paginii este A4 (210x297mm); Marginile paginii: sus – 2cm ; jos – 2 cm; stânga – 2,5 cm; dreapta – 2 cm; Lungimea documentului: maxim 8 pagini; Configurare pagină: Normal, Single space; Titlul: Aldine (bold), majuscule, TNR 14; Informaţii personale: TNR 12 Italics, Right; Text: TNR, 12; Rezumat şi cuvinte-cheie: TNR 12 Italics; Tabele/ figurile din text vor fi în alb-negru; Bibliografie: până la 20 surse.

  VĂ INVITĂM SĂ NE ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ

   LA ACEST FOR ŞTIINŢIFIC!

 

 

 

1. LABORATORUL ȘTIINȚIFIC Psihopedagogia și Filosofia artei

Coord. Tatiana BULARGA, dr., conf. univ.
Sediul: USARB, Corpul VIII, Sala 829

 

 

2. PROIECTUL ȘTIINȚIFIC 15.817.06. 23A – Modelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor educației artistice din perspectiva formării inteligenței spirituale a personalității, director Marina Morari, dr., conf. univ., direcţia strategică 18.06 „Patrimoniul național și dezvoltarea societății”, Conform Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 276 din 17.12.2015 „Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de proiecte de cercetări științifice fundamentale și cercetării științifice aplicative  pentru anii 2015-2018.

3.PROIECTUL ŞTIINŢIFIC 15.817.06.24A Managementul implementării praxiologice formativ-inovaţionale în sistemul învăţământului artistic naţionaldirector Tatiana Bularga, dr., conf. univ., Conform Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 276 din 17.12.2015 „Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de proiecte de cercetări științifice fundamentale și cercetării științifice aplicative  pentru anii 2015-2018.

4.SEMINARUL ŞTIINȚIFIC DE PROFIL  la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (discipline artistice) din cadrul Universităţii de Stat Alecu Russo” din Bălţi.

Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice nr. AT–2/1-1 din 05 aprilie 2012 privind validarea deciziilor senatelor universitare/consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare despre aprobarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil pentru un termen de 4 ani.

Componența nominală a Seminarului Ştiințific de Profil:

 • Președinte:  Ion Gagim,  dr.habilitat în pedagogie, profesor universitar;
 • Vicepreședinte:  Margarita Ţetelea,  dr. în pedagogie, conferențiar universitar;
 • Secretar științific:  Tatiana Bularga,  dr. în pedagogie, conferențiar universitar;Silistraru Nicolae,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
 • Pâslaru Vlad,  doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
 • Morari Marina,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
 • Simac Ana,  doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar
 • Zorilo Larisa,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
 • Cabac Valeriu,  doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 • Ciobanu Lora,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
 • Popov Anton,  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
 • Paşca Eugenia,  doctor în studiul artelor, profesor universitar
 • Graneţkaia Lilia,   doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

5.CONSILIUL ŞTIINȚIFIC SPECIALIZAT D.35.13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (discipline artistice).

Ordinul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare cu privire la instituirea Consiliului ştiinţific specializat D 35.13.00.02-19.14.07 din cadrul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi. aici

 • Președinte: Ion Gagim, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
 • Secretar științific: Marina Morari, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
 • Componența Consiliului specializat se formează ad-hoc la propunerea Seminarului științifiuc de profil, fiind examinată și aprobată de Consiliul Național de Atestare și Acreditare a Republicii Moldova

 6.REVISTA DE CULTURĂ, ŞTIINŢĂ  ŞI  PRACTICĂ  EDUCAŢIONALĂ

 

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ

Fondator:  Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi.

Co-fondotator: Academia de Muzică,Teatru şi Arte Plastice din Chişinău.

Redactor –şef:  Ion GAGIM, dr.hab.,prof.univ., membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova.

 

COLEGIUL DE REDACŢIE

Carmen COZMA ,dr.în filosofie,prof.univ

(Universitatea Alexandru Ioan Cuza,Iaşi)

Vladimir Axionov, dr.hab.în studiul artelor,

prof.univ.(Academia de muzică,Teatru şi Arte Pastice,Chişinau)

Vlad PÎSLARU, dr,hab,în pedagogie,

prof.univ.(Universitatea Pedagogicăde Stat,Moscova)

Genadie CIOBANU, compozitor(Preşedintele

Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor,Chişinau)

Irina AVRAMKOVA , dr.în studiul artelor,prof,univ.

(Universitatea Pedagogica de Stat Herzen,Sankt+Peterburg)

Victoria MELNIC, dr. în studiul artelor,prof.conf.univ.

(Academia de Muzică,Teatre şi arte Plastice,Chişinau)

Viorel MUNTENU, dr.în muzicologie,prof.univ.

(Universitatea de Arte George Enescu,Iaşi)

Alexandr KIUEV, dr.hab.în filosofie,prof-univ

(Universitatea Pedagogică de Stat Herzen,Sankt-Peterzburg)

Elfrida COROLIOV, dr.în studiul artelor

(Academia de Ştiinţă a Moldovei)

Valeriu CABAC, dr.in ştiinţe-matematice,conf.univ.,

(Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi)

Maia MOREL, dr.în ştiinţe ale educaţiei,dr.în artele plastic,conf.univ.,cercetător asociat(Istitutul Naţional de la Recherche Scientifique,Montreal.Quebec,Canada)

Iulian FILIP, poet (Chişinău)

Svetlana TÎRŢĂU, dr.în studiul artelor,conf.univ.

(Academia de Muzică,Teatru şi Arte Plastice,Chişinău)

Ion NEGURĂ, dr.în psihologie,conf.univ

(Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă,Chişinău)