Membri

Președinte:

Pavel TOPALĂ, doctor habilitat, profesor universitar

Membri:

Gheorghe POPA, doctor habilitat, profesor universitar

Veaceslav PÎNZARI, doctor, conferențiar universitar

Valentina PRIȚCAN, doctor, conferențiar universitar

Carolina TCACI, doctor, conferențiar universitar

Margarita TETELEA, doctor, conferențiar universitar

Corina IAVORSCHI, doctorandă