CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe

  • Jacota-Dragan Olga, drd., as. univ. la Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială – preşedinte

  • Rusu Vitalie, dr., conf. univ. la Catedra de drept public – membru

  • Dănoi Ion, dr., lect. univ. la Catedra de drept public – membru

  • Cojocaru Igor, dr., conf. univ. la Catedra de științe socioumane și asistență socială – membru

  • Grecu Iulian, student, gr. DR 42Z – membru

 

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2018-2019