CEAC a Facultăţii de Drept și Științe Sociale

  • Mariana SPATARI, conf. univ., dr. la Catedra de drept – președinte
  • Vitalie RUSU, conf. univ., dr. la Catedra de drept – membru
  • Gheorghe NEAGU, conf. univ., dr. la Catedra de științe socioumane și asistență socială – membru
  • Dumitru DUMITRAȘCU, lect. univ., dr. la Catedra de drept – membru
  • Stas CEBOTARI, student – membru

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2023-2024

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2022-2023

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2021-2022

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2020-2021

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2019-2020 

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2018-2019

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2014-2015

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2016-2017

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2017-2018