CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe

·       Jacota-Dragan Olga, as. univ.,  drd. la Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială – președinte  

·       Spatari Mariana, conf. univ., dr. la Catedra de drept – membru

·       Rusu Vitalie, conf. univ., dr. la Catedra de drept – membru

·       Cazacu Valentin, lect. univ., dr. la Catedra de drept – membru

·       Tanasov Natalia, studentă, gr. DR 12R – membru

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2020-2021

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2019-2020 

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2018-2019

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2014-2015

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2016-2017

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2017-2018