CEAC a Facultăţii de Drept și Științe Sociale

  • Jacota-Dragan Olga, as. univ.,  drd. la Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială – președinte  
  • Spatari Mariana, conf. univ., dr. la Catedra de drept – membru
  • Rusu Vitalie, conf. univ., dr. la Catedra de drept – membru
  • Cazacu Valentin, lect. univ., dr. la Catedra de drept – membru
  • Samohvalov Ionela, studentă, gr. AS 31Z – membru

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2022-2023

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2021-2022

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2020-2021

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2019-2020 

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2018-2019

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2014-2015

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2016-2017

Planul de activitate al CEAC a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru anul de studii 2017-2018