Sesiune și Grafice

Orarul sesiunii de examene, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024   
Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 120 de credite ECTS,  anul de studii 2023-2024
Orarul sesiunii de reexaminare (III), ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024
Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 120 de credite ECTS,  anul de studii 2023-2024
Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024
Orarul sesiunii de reexaminare (I), ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024
Orarul sesiunii de examene, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024   
Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 90 de credite ECTS,  anul de studii 2023-2024 
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024
Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 90 de credite ECTS,  anul de studii 2023-2024  
Graficul stagiilor de practică, studii superioare de master, învățământ cu frecvență,  anul de studii 2023-2024
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2023-2024
 

Arhiva anul de studii 2022-2023

Arhiva anul de studii 2021-2022

Arhiva anul de studii 2020-2021

Arhiva anul de studii 2019-2020

Arhiva anul de studii 2018-2019