Sesiune și Grafice

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020  

Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență (90 credite),  anul de studii 2019-2020  

Orarul examenelor sesiunii de iarnă, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020  

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență (90 credite),  anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul sesiunii examenelor, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii finale a tezelor ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii prealabile a tezelor ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul examenelor sesiunii, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Orarul susținerii finale a tezelor de master de 90 credite învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Susținerea prealabilă a tezelor de master de 90 credite învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019

Graficul stagiilor de practică, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2018-2019