Sesiune și Grafice

Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență (90 credite), anul de studii 2020-2021    

Orarul sesiunii de examene, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021    

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență (90 credite),  anul de studii 2020-2021  

Arhiva anul de studii 2019-2020

Arhiva anul de studii 2018-2019