Funcții vacante

13.05.2022

ANUNȚUL

privind organizarea concursului pentru ocuparea

postului de Președinte al Consiliului Științific USARB

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (în continuare – USARB) anunță concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al USARB (unitatea vacantă în mărime de 0,25 unitate, cu posibilitatea majorării acestei fracțiuni de normă în funcție de numărul de școli doctorale coordonate).

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Dosarul candidatului trebuie să conțină:

 1. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. Curriculum Vitae al candidatului;
 4. programul managerial privind dezvoltarea studiilor la ciclul III doctorat în cadrul USARB;
 5. copia legalizată a diplomelor de grad și titlu științific deținute;
 6. lista publicațiilor și a comunicărilor în conferințe naționale și internaționale pentru ultimii cinci ani;
 7. certificatul ce confirmă abilitarea cu drept de conducere a tezelor de doctorat;
 8. lista studenților-doctoranzi coordonați care au susținut teza de doctorat.

Dosarul de concurs se depune fie personal la Cancelaria USARB, fie prin e-mail la adresa: anticamera@usarb.md. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format pdf sau jpg. Totodată, candidatul este obligat să depună dosarul de concurs în format scriptic la data interviului.

În cazul prezentării copiilor neconfirmate, în ziua desfășurării concursului, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.

Dosarul incomplet este un temei pentru neadmiterea în concurs, prin decizia Comisiei de concurs.

Termenul-limită de depunere a dosarului de concurs: 2 luni din data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova – 13 mai 2022.

Informații suplimentare: tel.: +373 0231 52 491; +373 0231 52 411.

 

28.04.2022

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

anunță concurs pentru suplinirea următoarelor posturi vacante

Decan:

Facultatea de Litere  – 1 unitate;

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului – 1 unitate;

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte – 1 unitate.

 

Șef de Catedră:

Catedra de limba română și filologie romanică – 0,4 unitate;

Catedra de slavistică – 0,3 unitate;

Catedra de psihologie – 0,25 unitate;

Catedra de științe socioumane și asistență socială – 0,4 unitate.

 

14.04.2022

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

Profesor universitar:

Catedra de științe ale educației – 1

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Conferențiar universitar:

Catedra de limba română și filologie romanică – 1 (limba franceză)

Catedra de psihologie – 3 (psihologie)

Catedra de matematică și informatică – 1 (matematică), 2 (informatică)

Catedra de științe fizice și inginerești – 1 (inginerie)

Catedra de științe socioumane și asistență socială – 1 (științe istorice)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Lector universitar:

Catedra de filologie engleză și germană – 1 (limba germană);

Catedra științe ale educației – 2 (pedagogie generală și aplicată)

Catedra de drept – 2 (drept)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Asistent universitar:

Catedra științe ale educației –  1 (educația fizică)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

14 aprilie – 13 mai (inclusiv) 2022: depunerea dosarelor;

16 mai – 20 mai 2022: examinarea dosarelor

23– 24 mai (inclusiv) 2022, începând cu ora 13.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB, după cum urmează:

23 mai – Facultatea de Litere; Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte;

24 mai – Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului; Facultatea de Drept și Științe Sociale.

Până la 24 iunie 2022 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

Dosarele pot fi depuse la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ, Serviciul Resurse umane.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul: https://media.usarb.md/wp-content/uploads/2021/10/Regulament-functii-didactice_stiintifico-didactice_compressed.pdf

02.02.2022

ANUNȚUL

privind organizarea concursului pentru ocuparea

postului de Președinte al Consiliului Științific USARB

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (în continuare – USARB) anunță concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al USARB (unitatea vacantă în mărime de 0,25 unitate, cu posibilitatea majorării acestei fracțiuni de normă în funcție de numărul de școli doctorale coordonate).

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Dosarul candidatului trebuie să conțină:

 1. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. Curriculum Vitae al candidatului;
 4. programul managerial privind dezvoltarea studiilor la ciclul III doctorat în cadrul USARB;
 5. copia legalizată a diplomelor de grad și titlu științific deținute;
 6. lista publicațiilor și a comunicărilor în conferințe naționale și internaționale pentru ultimii cinci ani;
 7. certificatul ce confirmă abilitarea cu drept de conducere a tezelor de doctorat;
 8. lista studenților-doctoranzi coordonați care au susținut teza de doctorat.

Dosarul de concurs se depune fie personal la Cancelaria USARB, fie prin e-mail la adresa: anticamera@usarb.md. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format pdf sau jpg. Totodată, candidatul este obligat să depună dosarul de concurs în format scriptic la data interviului.

În cazul prezentării copiilor neconfirmate, în ziua desfășurării concursului, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.

Dosarul incomplet este un temei pentru neadmiterea în concurs, prin decizia Comisiei de concurs.

Termenul-limită de depunere a dosarului de concurs: 2 luni din data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova – 04 februarie 2022.

Informații suplimentare: tel.: +373 0231 52 491; +373 0231 52 411.

 

 

05.10.2021

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

 

Profesor universitar la Catedra de:

Limba română și filologie romanică – 1 (limba română)

 

Conferențiar universitar la Catedra de:

Filologie engleză și germană – 1 (limba engleză);

Catedra de științe fizice și inginerești – 3 (inginerie);

Catedra de matematică și informatică – 1 (matematică)

Științe economice – 2 (1 teoria economică și politici economice; 1 – economie și management în domeniul de activitate)

Științe ale educației – 1 (pedagogie generală și aplicată)

Arte și educație artistică – 2

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Lector universitar la Catedra de:

Științe ale educației – 1 (pedagogie generală și aplicată)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Asistent universitar la Catedra de:

Științe ale educației –  1 (educație fizică)

Psihologie – 1 (psihologie)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

05 octombrie – 03 noiembrie (inclusiv) 2021: depunerea dosarelor;

04 noiembrie – 10 noiembrie 2021: examinarea dosarelor

11 – 12 noiembrie (inclusiv) 2021, începând cu ora 13.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB, după cum urmează:

11 noiembrie – Facultatea de Litere; Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului;

12 noiembrie – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.

17 noiembrie 2021 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

Dosarele pot fi depuse la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ, Serviciul Resurse umane.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul: https://media.usarb.md/wp-content/uploads/2021/10/Regulament-functii-didactice_stiintifico-didactice_compressed.pdf

 

17.09.2021

Post Vacant

Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți inițiază concursul pentru postul vacant de director adjunct pentru instruire și educație.

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum Vitae de model Europass;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Calendarul concursului:

17.09.2021- 8.10.2021 (inclusiv) –  depunerea dosarelor

9.10.2021 – 15.10.2021 – examinarea dosarelor

20.10.2021 – examinarea curriculum vitae

22.10.2021 –  interviul de performanță

25.10.2021 –  anunțarea rezultatelor

28.10.2021 – validarea rezultatelor concursului în ședința Consiliului profesoral al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360152

Dosarele pot fi depuse fizic la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul 3, biroul 387 sau în format electronic (pdf) la adresa electronică cp.icreanga@gmail.com

Telefon de contact: 0 231 52 -4-28

 

Rezultatele alegerilor prin concurs în vederea suplinirii funcțiilor didactice și științifico-didactice: Decizia Senatului USARB.

 

AVIZ! Funcții didactice și științifico-didactice vacante

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

Conferențiar universitar la Catedra de:

Filologie engleză și germană – 1 (limba engleză); 1 (limba germană)

Științe economice – 1 (științe economice)

Științe ale educației – 3 (pedagogie generală și aplicată)

Arte și educație artistică – 1

Drept – 1 (Drept)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Lector universitar la Catedra de:

Filologie engleză și germană – 1 (limba germană)

Științe economice – 1 (științe economice)

Științe ale educației – 1 (pedagogie generală și aplicată)

Socioumane și asistență socială – 1 (științe istorice)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Asistent universitar la Catedra de:

Limba română și filologie romanică – 1 (limba spaniolă); 2 (limba franceză )

Literatura română și universală – 1

Filologie engleză și germană – 8 (limba engleză); 1 (limba germană)

Slavistică – 1

Matematică și informatică – 1 (matematică); 3 (informatică)

Științe economice – 3 (științe economice)

Științe ale educației – 4 (pedagogie generală și aplicată); 1 (educație fizică)

Psihologie – 1 (psihologie)

Arte și educație artistică – 1

Drept – 4

Socioumane și asistență socială – 1 (filozofie); 1 (asistență socială)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

12 iulie – 10 august (inclusiv) 2021: depunerea dosarelor;

11 august – 19 august 2021: examinarea dosarelor

20 august – 25 august (inclusiv) 2021, începând cu ora 09.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB, după cum urmează:

20 august – Facultatea de Litere;

23 august – Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului;

24 august – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte;

25 august – Facultatea de Drept și Științe Sociale.

26 august 2021 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

Dosarele pot fi depuse la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ, Serviciul Resurse umane.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul: https://usarb.md/wp-content/uploads/2021/07/Regulament_ocuparea-functiilor-didactice_stiintifico-didactice_USARB.pdf