Acte normative

Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de slavistică Planul de dezvoltare strategică a Catedrei de slavistică
2023 2023–2027
2016 2017–2022

 

E-mail: slavistica@usarb.md | tel.: 0231-52-346 | str. Pușkin 38, corp. III, sala 373