Cadre didactice

Tatiana SUZANSKAIA, doctor, conferențiar universitar.
 
Elena SIROTA, doctor, conferențiar universitar.
 
Fiodor GORLENCO, doctor, lector.
 
Vladimir BRAJUC, doctor, conferențiar universitar, șeful catedrei de slavistică.
 
Veaceslav DOLGOV, doctor, conferențiar universitar.
 
Diana IGNATENCO, doctor, lector.
 
Liudmila PARAHONCO, asistent universitar.
 
 

E-mail: slavistica@usarb.md | tel.: 0231-52-346 | str. Pușkin 38, corp. III, sala 326 | facebook вконтакте | youtube | ukr.md