Personal

Filologie rusă

Vladimir Brajuc, doctor, conferențiar universitar, șeful catedrei de slavistică, titular la disciplinele: 

 • Introducere în  teoria literaturii
 • Istoria literaturii universale II
 • Istoria literaturii ruse V
 • Teoria literaturii
 • Literatura rusă şi comparată
 • Literatura pentru copii
   

Dina Stici, doctor, conferențiar universitar, titular la disciplinele:

 • Limba slavă veche
 • Dialectologia
 • Istoria limbii ruse

Tatiana Suzanskaia, doctor, conferențiar universitar, titular la disciplinele:

 • Istoria literaturii ruse III
 • Istoria literaturii ruse IV
 • Didactica literaturii ruse
 • Lectura și scrierea învățământul preuniversitar
 • Textul dramatic în context didactic

Elena Sirota, doctor, conferențiar universitar, titular la disciplinele:

 • Limba rusă contemporană I
 • Limba rusă contemporană III
 • Lingvistica textului literar
 • Analiza discursului
 • Gramatica funcţională
 • Analiza lingistică a textului

Larisa Pascari, doctor, conferențiar universitar, titular la disciplinele:

 • Curs practic la limba rusă
 • Limba rusă
 • Didactica limbii ruse
 • Abordarea prin competențe a disciplinelor filologice

Fiodor Gorlenco, doctor, lector universitar, titular la disciplinele:

 • Întroducere în lingvistică
 • Întroducere în cercetare textului literar
 • Aspecte de analiza limbii
 • Metodologia şi etica cercetării

Veaceslav Dolgov, doctor, lector universitar, titular la disciplinele:

 • Elemente de cultura naţională
 • Istoria literaturii universale I
 • Istoria literaturii ruse I
 • Istoria literaturii ruse II
 • Limba și literatura în orizontul interdisciplinarității
   

 

Filologie ucraineană

   
   

Diana Ignatenco, doctor, lector universitar, titular la disciplinele:

 • Limba ucraineană contemporană
 • Dialectologia
 • Introducere în cercetare
   

 

Laborant

Ludmila Colcina

tel: (373) (231) 52-346