Cadre didactice

Vladimir BRAJUC, doctor, conferențiar universitar, șeful catedrei de slavistică.
 
Tatiana SUZANSKAIA, doctor, conferențiar universitar.
 
Elena SIROTA, doctor, conferențiar universitar.
 
Veaceslav DOLGOV, doctor, conferențiar universitar.
 
Fiodor GORLENCO, doctor, lector universitar.
 
Diana IGNATENCO, doctor, lector universitar.
 
Victoria BARBUN, doctor, asistent universitar.
 
Liudmila PARAHONCO, asistent universitar.
 
 

E-mail: slavistica@usarb.md | tel.: 0231-52-346 | str. Pușkin 38, corp. III, sala 326 | facebook вконтакте | youtube | ukr.md