Activități

Ghid metodic pentru elaborarea tezelor de master

Planul de activitate al Catedrei de drept privat 2016-2017

Cerere privind aprobarea temei tezei de licență

Cerere privind aprobarea temei tezei de master

Ghid metodic privind elaborarea tezei de licență

Recomandari de realizare a tezei de licenta și de master in USARB

TEMATICA TEZELOR DE LICENȚĂ PENTRU ANUL DE STUDII 2017

TEMATICA TEZELOR DE MASTER INSTITUTII DE DREPT PRIVAT 2016-2018

TEMATICA TEZELOR DE MASTER RELATII DE MUNCA SI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 2016-2018

Planul de activitate al Catedrei de drept privat 2017-2018