Grafice

Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență 

Orarul susținerii prealabile a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare (I),  ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, pentru anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de iarnă, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, pentru anul de studii 2022-2023

Graficul stagiilor de practică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare (III), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de examene (absolvenți), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Orarul susținerii prealabile a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Graficul stagiilor de practică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2021-2022

Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă

Orarul susținerii prealabile a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de examinare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2021-2022

Orarul sesiunii de iarnă, ciclul II, studii superioare de master, pentru anul de studii 2022-2023

Graficul stagiilor de practică, studii superioare de master, învățământ cu frecvență,  anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023

Graficul stagiilor de practică, studii superioare de master, învățământ cu frecvență,  anul de studii 2022-2023

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, 90 de credite (ECTS), pentru anul de studii 2022-2023 

Orarul susținerii tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, 90 de credite (ECTS), pentru anul de studii 2022-2023

Orarul susținerii prealabile a tezelor de master, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, 120 de credite ECTS, anul de studii 2021-2022 

 

Arhiva 2017-2019