Grafice

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Orarul sesiunii de reevaluare periodică (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Orarul sesiunii de reevaluare periodică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Orarul sesiunii de evaluare periodică, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Graficul stagiilor de practică pentru Ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2020-2021

Graficul stagiilor de practică Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență pentru anul de studii 2020-2021

Orarul examenelor sesiunii de vară, Ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență pentru anul de studii 2019-2020

Orarul susținerii tezelor de licență, ciclul I, învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă pentru anul de studii 2019-2020

Graficul stagiilor de practică pentru absolvenți anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare pentru absolvenți ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare pentru absolvenți ciclul I, studii superioare de licență, anul de studii 2019-2020

Orarul examenelor sesiunii de vară, ciclul I, absolvenți 2019- 2020

Orarul sesuinii de reexamenare pentru  absolvenți ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență, anul de studii 2019-2020

Orarul susținerii prealabile a tezelor, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020

Orarul susținerii prealabile a tezelor, ciclul II, studii superioare de master, învățământ cu frecvență anul de studii 2019-2020

Orarul sesiunii de reexaminare ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență redusă, anul de studii 2019-2020

Arhiva 2017-2019