Master

 
TEMATICA TEZELOR DE MASTER și MODEL de CERERE, anul universitar 2020-2021

INSTRUCȚIUNI pentru studenți privind organizarea și desfășurarea susținerii tezei de licență /master online în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, semestrul II al anului de studii 2019-2020 aici

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de master, anul universitar 2019-2020

 

LISTA STUDENȚILOR, TEMATICII ȘI A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI AI TEZELOR DE MASTER, anul universitar 2019-2020

Specialitatea Administrarea afacerilor comerciale grupa AA21M
Specialitatea Contabilitate grupa CT21M
Specialitatea Management financiar grupa MF21M
Specialitatea Managementul serviciilor publice grupa MP21M

                                                   

Culegere de probleme la disciplina ,,Metode contemporane de analiză în economie

TEMATICA TEZELOR DE MASTER și MODEL de CERERE, anul universitar 2019-2020

Tematica Administrarea afacerilor comercialeCerere AA11M

Tematica Bănci și asigurăriCerere BS11M

Tematica ContabilitateCerere CT11M

Tematica Management financiarCerere MF11M

Tematica Managementul serviciilor publice financiar.Cerere MP11M

 

DEPUNEREA Tezelor de licență/master la catedră

AVIZ privind susținerea preventivă II a tezelor de licență / master, anul universitar 2018-2019

AVIZ privind susținerea preventivă finală a tezelor de licență / master, anul universitar 2018-2019

Graficul calendaristic al elaborării Tezei de master, anul universitar 2018-2019

MODEL de Foaie de titlu pentru Teza de master, anul universitar 2018-2019

LISTA STUDENȚILOR, TEMATICII ȘI A CONDUCĂTORILOR ȘTIINȚIFICI AI TEZELOR DE MASTER,

anul universitar 2018-2019

Specialitatea Administrarea afacerilor comerciale grupa AA 21M
Specialitatea Bănci și asigurări  grupa BS 21M
Specialitatea Contabilitate grupa CT 21M

TEMATICA TEZELOR DE MASTER și MODEL de CERERE, anul universitar 2018-2019

Tematica Administrarea afacerilor comerciale

Tematica Bănci și asigurări

Tematica Contabilitate

Tematica Management financiar

Cerere AA21M

Cerere BS21M

Cerere CT21M

Cerere MF21M

ORARUL susținerii finale a tezelor de master, 2017-2018

Borderoul susținerii preventive finale a tezelor de master, 2017-2018

AA21MBS21MCT21MMF21M

AVIZ pentru grupele absolvente, ciclul I și II, 2017-2018

Susținerea preventivă finală

Depunerea tezelor la catedră

Prezentarea tezelor (necopertate) la catedră