Oferta Educațională

Ciclul I, Studii superioare de licență

Științe ale educației.  (240 ECTS)

        Titlul obținut la finele studiilor: Licențiat în științe ale educației

Filologie. Studiul limbilor (240 ECTS)

     Titlul obținut la finele studiilor: Licențiat în științe umanistice

 

Ciclul II – studii superioare de masterat

Programul  Didactica limbilor străine (limba engleză) (90 ECTS), frecvența la zi

Programul Limbi moderne aplicate (limba engleză) (120 ECTS), frecvența la zi