Deplasări de serviciu în străinătate

În vederea executării deciziei prim-ministrului Republicii Moldova nr. 94 din 02 octombrie 2019 cu privire la  sporirea nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți publică informația privind deplasările de serviciu în scopuri de cercetare efectuate în străinătate de către personalul USARB:

Lista deplasărilor colaboratorilor peste hotarele țării pentru perioada ianuarie – decembrie 2022

Lista deplasărilor colaboratorilor peste hotarele țării pentru perioada ianuarie – decembrie 2021

Lista deplasărilor colaboratorilor peste hotarile țării pentru perioada ianuarie–decembrie anul 2020

Lista deplasărilor colaboratorilor proiectelor instituționale pentru perioada octombrie  decembrie anul 2019

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți în perioada octombrie-decembrie 2019

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în anul 2019 

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în anul 2018 

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în anul 2017