Membri

COMPONENŢA

Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională

Marin Ciobanu, administrator principal al Zonei Economice Libere Bălti, membru desemnat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

Ion Bodrug, președinte al asociației obștești „Asociația pentru dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale”, membru desemnat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

Sava Pașinschi, ex șef Trezoreria Edineț membru desemnat de către Ministerul Finanțelor;

Marina Morari, conf.  univ., dr., desemnată în rândul cadrelor didactice titulare ale Universității de Stat „ Alecu Russo” din Bălți;

Eduard Boișteanu, prof. univ., dr. hab. desemnat în rândul cadrelor didactice titulare ale Universității de Stat „ Alecu Russo” din Bălți;

Anna Zachernicinaia, director al asocietății pe acțiuni „Zanna—Audit” S.R.L., membru desemnat de Senat, expert extern; 

Constantin Botnari, avocat, decan al Baroului de avocați din Circumscripția Curții de Apel Bălți, membru desemnat de Senat, expert extern; 

Natalia Gașițoi, conf., univ., dr., rector al Universității de Stat „ Alecu Russo” din Bălți;

Lidia Pădureac, conf., univ., dr., prim-prorector pentru activitatea didactică, responsabilă pentru probleme financiare.

Ordin CDSI USARB