Membri

COMPONENŢA

Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională

Zamfir Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar, membru desemnat de către Ministerul Educației și Cercetării;

Lilia Grigoroi, doctor în științe economice, conferențiar universitar, decana Facultății de contabilitate, Academia de Studii Economice din Moldova, membru desemnat de către Ministerul Educației și Cercetării;

lurie Beșliu, director Moldindconbank, sucursala  mun. Bălți, membru desemnat de Ministerul Finanțelor;

Marina Morari, conf. univ., dr., desemnată din rândul cadrelor didactice titulare ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

Eduard Boișteanu, prof. univ., dr. hab. desemnat din rândul cadrelor didactice titulare ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

Alexandru Bordeianu, director financiar al companiei „DRA  Draexlmaier Automotive”, membru desemnat de Senat, expert extern;

Constantin Botnari, avocat, decan al Baroului de avocați din Circumscripția Curții de Apel Bălți, membru desemnat de Senat, expert extern;

Natalia Gașițoi, conf. univ., dr., rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

Lidia Pădureac, conf. univ., dr., prim-prorector  pentru  activitate didactică, responsabilă pentru probleme financiare.

Ordin CDSI USARB