Membri

COMPONENŢA

Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională

CIOBANU Marin, administrator principal al Zonei Economice Libere „Bălti”, doctor în științe economice  — Preşedintele CDSI

BODRUG lon, director CITT, Asociatia Patronală a Industriei Prelucrătoare din RM — Vice-preşedinte, membru al CDSI

MORARI Marina, conferentiar universitar, doctor în științe pedagogice — Membru, secretar al CDSI

GAŞIŢOI Natalia, rector, conf., univ., doctor în științe fizico – matematice — Membru al CDSI

PĂDUREAC Lidia, prorector pentru activitatea didactică, conf., univ., doctor în științe istorice — Membru al CDSI

BOIŞTEANU Eduard, conferentiar universitar, doctor habilitat în drept — Membru al CDSI

ŞLEAHTITCHI Mihail, conferenţiar universitar, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova — Membru al CDSI

TIGHINEANU Ion, academician, prim-vicepreşedinte al AŞM — Membru al CDSI

ZACHERNICINAIA Anna, doctor în economie, director în SA „ZANNA—AUDIT”, expert în monitorizarea şi audierea financiară — Membru al CDSI