Consiliul științific

Principalele atribuţii ale Consiliului ştiinţific sînt:

a) elaborarea strategiei de cercetare a instituţiei de învăţămînt superior, ori a consorţiului sau parteneriatului;
b) elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii de doctorat pe care îl supune aprobării Senatului instituţiei de învăţămînt superior sau organului echivalent al consorţiilor sau parteneriatelor;
c) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul instituţiei ori parteneriatului;
d) selectarea conducătorilor de doctorat pentru activitate într-o nouă şcoală doctorală;
e) coordonarea parteneriatului potrivit contractului de parteneriat, dacă este cazul;
f) alte atribuţii specifice, stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii de doctorat.

Sursa: Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III

(Aprobat prin HG Nr. 1007 din  10.12.2014. Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396)