Licență

Tematica tezelor de licență pentru anul de învățământ 2024-2025

Specialitatea Business și Administrare, studii cu frecvență
Specialitatea Business și Administrare, studii cu  frecvență redusă
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență redusă
Specialitatea Finanţe şi băncistudii cu frecvență
 

Tematica tezelor de an pentru anul de învățământ 2023-2024

Specialitatea Business și Administrare, studii cu  frecvență redusă
Specialitatea Contabilitate, studii cu frecvență redusă
 
 

Graficul consultaţiilor pentru anul de studii 2023-2024. Semestru I

Graficul calendaristic de executare a tezelor de licență, învăţământ cu frecvenţă anul de învățământ 2023-2024

Graficul calendaristic de executare a tezelor de licență, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul de învățământ 2023-2024

Temele și conducătorii ştiinţifici ai tezelor de licenţă, anul universitar 2023-2024

Specialitatea Business și administrare, grupa BA31Z
Specialitatea Contabilitate, grupa CT31Z
Specialitatea Finanţe şi bănci, grupa FB31Z
Specialitatea Business și administrare,    grupa BA41R   
Specialitatea Business și administrare,  grupa BA42R
Specialitatea Contabilitate,  grupa CT41R
 
 

 

Arhiva anul de studii 2015-2023