Cercetare și inovare

Activitatea de cercetare ştiinţifică în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți se desfăşoară individual, la nivel de cercetător – pentru proiectele cu tematică limitată şi, respectiv, în echipe de cercetare, la nivel de laboratoare, în cadrul centrelor de cercetare şi transfer tehnologic – pentru proiectele mai complexe.Componentă indispensabilă a vieţii științifice universitare moderne constituie  proiectele de cercetare. Universitarii bălțeni au realizat proiecte instituționale de cercetare atât fundamentale cât și aplicative: proiecte din cadrul Programului de Stat, proiecte pentru tineri cercetători, Proiecte de inovare şi transfer tehnologic, Proiecte/granturi de cercetare internaţionale.*****

Secția știință

Biroul știință și acreditare: Alexandra MELNIC, metodist, sala 137A 

Biroul studii de doctorat și postdoctorat: Oxana NICULICA, metodist

tel: 0231 52 4 91

e-mail: stiinta@usarb.mdstiinta.usb@gmail.com