Laboratorul de cercetări științifico-metodice în economie

Laboratorul de cercetări știinţifico-metodice în economie a fost fondat în data de 27.01.2010 la Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți în cadrul facultății de Economie, pe baza hotărîrii Senatului Universității. Laboratorul a fost deschis pe baza a 2 proiecte care au demarat in anii 2009-2010.

Scopul principal al laboratorului este efectuarea și promovarea cercetărilor științifice pe baza celor mai noi metode. Printre obiectivele  laboratorului sunt promovarea cercetărilor și studierea celor mai noi metode și idei pentru îmbunătățirea situației economice a țării.

Deasemenea laboratorul prestează servicii și consultații de management, marketing, contabilitate, atât studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cât și antreprenorilor ce au nevoie de ajutor în domeniu.

De la fondare laboratorul a avut 4 proiecte naționale, dintre care 2 sunt în realizare. În cadrul laboratorului este deschis proiectul internațional CEEPUS pentru mobilitatea profesorilor și studenților.

Potențialul științific al laboratorului este format din doctori în știință, care activează ca cercetători superiori și cadre didactice care activează ca cercetători științifici.

Laboratorul de cercetări ştiinţifico-metodice în economie funcţionează în baza statutului propriu şi statutului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Activitatea Laboratorului reglamentează de actele normative ale Republicii Moldova şi hotărîrile Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Laboratorul de cercetări ştiinţifico-metodice în economie reprezintă o componentă structurală a Facultăţii de Economie, nu este persoană juridică şi nu are cont bancar propriu.