Componenta comisiilor Consiliului

Anul universitar 2019-2020

Nr. Nume, Prenume Comisia
1. Ciobanu Ina, dr., conf. univ. Preşedintele Consiliului
2. Cazac Ianina, asist. univ. Secretar al Consiliului
COMISIA METODICĂ
1. Balînschi Andrei, dr., conf. univ. Preşedinte
2. Capcelea Victor, dr., lect. univ. membru
3. Popov Lidia, asist. univ. membru
4. Ţîcău Vitalie, asist. univ. membru, secretar
5. Şaragov Vasilii, dr. hab., conf. univ. membru
6. Hîrbu Arefa, dr., lect. univ. membru
COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
1. Topală Pavel, dr. hab., prof. univ. Preşedinte
2. Boincean Boris, dr. hab., prof. cercet. membru
3. Gaşiţoi Natalia, dr., conf. univ. membru
4. Zastînceanu Liubov, dr., conf. univ. membru
5.  Oleiniuc Maria, dr., conf. univ. membru
6.    Crudu Valeria –  studentă membru, secretar
COMISIA DE IMAGINE ŞI MARKETING
1. Branașco Natalia, dr., conf. univ. Preşedinte
2. Tcaci Carolina, dr., conf. univ. membru
3. Buzdugan Vasile, dr., conf. univ. membru
4. Gorea Adela, asist. univ. membru
5. Rusnac Vladislav, dr., conf. univ. membru
6. Maidacenco Anastasia – studentă membru
COMISIA DE CONCURS
1. Plohotniuc Eugeniu, dr., conf. univ. Preşedinte
2. Tcaci Carolina, dr., conf. univ. membru
3. Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. membru
4. Beşliu Vitalie, dr., conf. univ._________________________ membru
COMISIA DE ACTIVITATE ŞI VIAŢĂ STUDENŢEASCĂ
1. Talpă Serghei, dr., lect. univ. Preşedinte
2. Cazac Ianina, asist. univ. membru
3. Șahvorost Veaceslav – student membru
4. Potlog Grigore – student membru
5. Anniuc Tatiana – studentă membru, secretar
COMISIA DE CALITATE
1. Negară Corina, dr., conf. univ. Preşedinte
2. Guzgan Dorin, asist. univ. membru, secretar
3. Curicheru Galina, lect. univ. membru
4. Postolache Victoria, dr., conf. univ. membru
5. Cuculescu Olga – studentă membru