Componenta comisiilor Consiliului

Comisiile Consiliului Facultății ȘREM

Anul universitar 2021-2022

Nr. Nume, Prenume Comisia
1.                    Ciobanu Ina, dr., conf. univ. Preşedintele Consiliului
2.                    Cazac Ianina, asist. univ. Secretar al Consiliului

COMISIA METODICĂ

1.         Ţîcău Vitalie, asist. univ. Preşedinte
2.         Capcelea Victor, dr., lect. univ. membru
3.         Popov Lidia, dr., lect. univ. membru, secretar
4.         Balînschi Andrei, dr., conf. univ. membru
5.         Suslenco Alina, dr., conf. univ. membru
6.         Garbuz Veronica, dr., conf. univ. membru
7.         Macrii Lucia, dr., lect. univ. membru
8.         Hîrbu Arefa, dr., lect. univ. membru
9.         Șaragov Vasilii, dr. hab., conf. univ. membru

COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

1.         Topală Pavel, dr. hab., prof. univ. Preşedinte
2.         Plohotniuc Eugeniu, dr., conf. univ. membru
3.                    Gaşiţoi Natalia, dr., conf. univ. membru
4.                    Zastînceanu Liubov, dr., conf. univ. membru
5.                    Oleiniuc Maria, dr., conf. univ. membru
6.                    Sadovei Cristina, studentă, grupa TP21Z membru, secretar

COMISIA DE IMAGINE ŞI MARKETING

1.         Branașco Natalia, dr., conf. univ. Preşedinte
2.         Tcaci Carolina, dr., conf. univ. membru
3.         Negara Corina, dr., conf. univ. membru
4.         Petic Mircea, dr., conf. membru
5.         Rusnac Vladislav, dr., conf. univ. membru
6.         Vichilu Elena, studentă, grupa IT11Z membru

COMISIA DE CONCURS

1.         Petic Mircea, dr., conf. univ. Preşedinte
2.         Tcaci Carolina, dr., conf. univ. membru
3.         Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. membru
4.         Beşliu Vitalie, dr., conf. univ. membru

COMISIA DE ACTIVITATE ŞI VIAŢĂ STUDENŢEASCĂ

1.         Talpă Serghei, dr., lect. univ. Preşedinte
2.         Cazac Ianina, asist. univ. membru
3.         Buga Oleg, prof. univ., dr. hab. membru
4.         Reșetnic Gheorghe, student, grupa FB11Z membru
5.         Cervatiuc Anastasia, studentă, grupa BA11Z Membru, secretar

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

1.         Postolache Victoria, dr., conf. univ. Preşedinte
2.         Tcaci Carolina, dr., conf. univ. membru
3.         Stadnic Stanislav, dr., conf. univ. membru
4.         Beşliu Vitalie, dr., conf. univ. membru
5.         Petic Mircea, dr., conf. membru
6.         Skutnițki Olesea, asist. univ. membru
7.         Guzgan Dorin, asist. univ. membru, secretar
8.         Avram Alexandru, asist. univ. membru
9.         Rusu Diana, studentă, grupa IM21Z membru
10.     Pogor Cristian, student, grupa IȘ11Z membru
11.     Munteanu Roxana, decanul studențesc FȘREM, studentă, grupa GB31Z membru