Componenta comisiilor Consiliului

Comisiile Consiliului Facultății ȘREM

Anul universitar 2022-2023

Nr. Nume, Prenume Comisia
1. Ina CIOBANU, dr., conf. univ. Preşedintele Consiliului
2. Ianina CAZAC, asist. univ. Secretar al Consiliului
COMISIA METODICĂ
1. Lidia POPOV, dr., conf. univ. Preşedinte
2. Valeriu CABAC, dr., prof. univ. membru
3. Vasilii ȘARAGOV, dr. hab., conf. univ. membru
4. Nelli AMARFII-RAILEAN, dr. hab., conf. univ. membru
5. Alexandr OJEGOV, dr., conf. univ membru
6. Victor CAPCELEA, dr., lect. univ. membru
7. Lucia MACRII, dr., lect. univ. membru
COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
1. Nelli AMARFII-RAILEAN, dr. hab., conf. univ. Preşedinte
2. Natalia GAŞIŢOI, dr., conf. univ. membru
3. Alexandr OJEGOV, dr., conf. univ membru
4. Carolina TCACI, dr., conf. univ. membru
5. Olga PUTRENCO, studentă, grupa FB21Z membru, secretar
COMISIA DE IMAGINE ŞI MARKETING
1. Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ. Preşedinte
2. Pavel PERETEATCU, dr., conf. univ. membru
3. Liubov ZASTÎNCEANU, dr., conf. univ. membru
4. Carolina TCACI, dr., conf. univ. membru
5. Mircea PETIC, dr., conf. univ. membru
6. Oleg BUGA, prof. univ., dr. hab. membru
7. Daria RODOMANIUC, studentă, grupa IM21Z membru, secretar
8. Diana RUSSU, studentă, grupa IM31Z membru
9. Olga PUTRENCO, studentă, grupa FB21Z membru
10.   Cristina SADOVEI, studentă, grupa TP31Z membru
11.   Artiom BURLACA, student, grupa IȘ11Z membru
12.   Gheorghe REȘETNIC, student, grupa FB21Z membru
13.   Denis STAVRO, student, grupa GB21Z membru
COMISIA DE CONCURS
1. Ina CIOBANU, dr., conf. univ. Preşedinte
2. Vitalie BEŞLIU, dr., conf. univ. membru
3. Mircea PETIC, dr., conf. univ. membru
4. Carolina TCACI, dr., conf. univ. membru
5. Stanislav STADNIC, dr., conf. univ. membru
COMISIA DE ACTIVITATE ŞI VIAŢĂ STUDENŢEASCĂ
1. Ianina CAZAC, asist. univ. Preşedinte
2. Serghei TALPĂ, dr., lect. univ. membru
3. Lidia POPOV, dr., conf. univ. membru
4. Oleg BUGA, dr. hab., prof. univ. membru
5. Cristina SADOVEI, studentă, grupa TP31Z membru, secretar
6. Artiom BURLACA, student, grupa IȘ11Z membru
7. Olga PUTRENCO, studentă, grupa FB21Z membru
8. Denis STAVRO, student, grupa GB21Z membru
COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII
1.  Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ. Preşedinte
2. Vitalie BEŞLIU, dr., conf. univ. membru
3. Mircea PETIC, dr., conf. univ. membru
4. Carolina TCACI, dr., conf. univ. membru
5. Stanislav STADNIC, dr., conf. univ. membru
6. Corina NEGARA, dr., conf. univ. membru
7. Alla TRUSEVICI, dr., conf. univ. membru
8. Natalia Pînzaru, dr., lect. univ. membru
9. Olga PUTRENCO, studentă, grupa FB21Z membru
10. Diana RUSSU, studentă, grupa IM31Z membru
11. Gheorghe REȘETNIC, student, grupa FB21Z membru, secretar