Activități științifice

Activitatea ştiinţifică la catedra se efectuează în conformitate cu Planul de cercetare ştiinţifică.

Tema de cercetare: Rolul polifuncţional al agriculturii durabile în acordarea serviciilor pentru societate şi mediul ambiant (reducerea încălzirii globale; păstrarea biodiversităţii, reducerea impactului negativ asupra calităţii solurilor şi apei etc.).

Reieşind din specificul specialităţilor şi specializărilor, cât şi a temei unice de cercetare a catedrei, direcţiile de cercetare ştiinţifică se ramifică în două părţi:

a) Cercetări legate de ştiinţele biologo-geografice;

b) Cercetări realizate în domeniul chimiei şi tehnologiei sticlei.

Direcţii de cercetare:

4.1. Nivel naţional

Proiecte instituţionale de cercetare:

 • § În cadrul USB „Alecu Russo”:

“Cercetarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor straturilor superficiale ale sticlelor industriale şi de model anorganice, tratate termochimic cu reagenţi ce conţin fluorură”;

”Elaborarea şi cercetarea metodelor noi de intensificare a procesului de dezalcalinizare a sticlelor anorganice cu gaze acide”;

 • § În cadrul ICCC „Selecţia”:

„Crearea soiurilor şi hibrizilor competitivi de culturi de cîmp, perfecţionarea tehnologiilor de cultivare, elaborarea şi perfecţionarea sistemului de agricultură durabilă”

4.2. Nivel catedral

 • Eficientizarea formării culturii ecologice în şcoală;
 • Modernizarea tehnologiilor didactice de predare în învăţământul universitar;
 • Educarea modului sănătos de viaţă la elevii din gimnazii şi licee;
 • Aspectele microbiologice ale solului;
 • Studiul biodiversităţii florei şi faunei ţinutului natal;
 • Analiza de sistem în ştiinţă, tehnică, didactică;
 • Bazele ecologice a reducerii folosirii surselor energetice nerenovabile (gaz natural, naftă) şi derivatelor lor (pesticide, îngrăşăminte minerale etc.)

4.4. Activitatea membrilor catedrei se realizează prin:

Participare la proiecte internaţionale şi naţionale în alte instituţii

 1. Managementul durabil a ecosistemelor agricole pe cernoziom tipic din stepa Bălţului”;
 2. Proiectul bilateral moldo-german „Monitorizarea şi adaptarea la variaţia schimbărilor umidităţii solului în condiţiile încălzirii globale” conform Programului de colaborare bilaterală între AŞM şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF) în calitate de partener  serveşte Universitatea Tehnică din München, Bavaria;
 1. Proiectul de inovaţii în agricultură susţinut de Comunitatea Europeană „Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector’s competitiveness and innovation in the South East Europe” (APP4INNO) cu participarea a 10 ţări, 16 parteneri şi peste de 40 experţi din diferite ţări din partea de sud-est a Europei;
 2. Proiectul 543946-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES „Support for vocational training in sustainable forestry” (SUSFOR)
 3. Proiectul 544178-2013-PT-JPCR „Reform of education thru international knowledge exchange” (RETHINK);

Participări la tîrguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale

ª Participarea la şedinţele Seminarului ştiinţific de profil pe lângă Universitatea Agrară de Stat din Chişinău, specialitatea 06.01.01 – Agrotehnica;

ªPrezentarea rapoartelor şi materialelor la foruri ştiinţifice;

ªOrganizarea conferinţelor internaţionale cu participarea savanţilor din ţară şi de peste hotare