Activităţi didactico-metodice

Obiectivele catedrei pentru anul curent de studii 

 1. Pregatirea rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii.
 2. Elaborarea notelor de curs, manualelor, îndrumarelor, indicațiilor metodice etc.
 3. Actualizarea permanentă a site-ul catedrei.
 4. Conlucrarea cu întreprinderile şi instituţiile în vederea pregătirilor viitorilor ingineri şi cadre didactice de profil tehnico-tehnologic
 5. Elaborarea materialelor pentru învățământul la distanță.
 6. Activități intensive de recrutare a abiturienților.
 7. Înaintarea dosarelor cu abilitatea de conducere la doctorat.
 8. Participarea la conferițe științifice, seminare, tîrguri, saloane de inventică.
 9. Publicarea articolelor științifice în reviste internaționale și naționale, inclusiv în ediții cu factor de impact.
 10. Organizarea /coorganizarea conferințelor științifice.
 11. Înaintarea propunerilor de proiecte de cercetare naționala și internațională.
 12. Monitorizarea și susținerea cadrelor didactice tinere în vederea definitivării tezei de doctor.

Lauriații concursurilor organizate Catedra de Stiinţe Fizice şi Inginereşti