Activităţi didactico-metodice

Obiectivele catedrei pentru anul curent de studii 

 1. Pregatirea rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii.
 2. Elaborarea notelor de curs, manualelor, îndrumarelor, indicațiilor metodice etc.
 3. Actualizarea permanentă a site-ul catedrei.
 4. Conlucrarea cu întreprinderile şi instituţiile în vederea pregătirilor viitorilor ingineri şi cadre didactice de profil tehnico-tehnologic
 5. Elaborarea materialelor pentru învățământul la distanță.
 6. Activități intensive de recrutare a abiturienților.
 7. Înaintarea dosarelor cu abilitatea de conducere la doctorat.
 8. Participarea la conferițe științifice, seminare, tîrguri, saloane de inventică.
 9. Publicarea articolelor științifice în reviste internaționale și naționale, inclusiv în ediții cu factor de impact.
 10. Organizarea /coorganizarea conferințelor științifice.
 11. Înaintarea propunerilor de proiecte de cercetare naționala și internațională.
 12. Monitorizarea și susținerea cadrelor didactice tinere în vederea definitivării tezei de doctor.
 • În data de 28 februarie 2015 în încinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălţi a avut loc concursul Grafică inginerească, ediţia a IV-a. La concurs au participat 27 de elevi reprezentanţi a colegiilor din municipiul Bălţi şi din regiunea de Nord a Moldovei.

Lista laureaţilor Concursului de Grafică inginerească

 • În data de 28 februarie 2015 în incinta Universităţii de Stat „Aleco Russo” din municipiul Bălţi a avut loc concursul la fizică În memoria distinsului pedagog Petru Medveţki, ediţia a XIII-a. La concurs au participat 202 de elevi reprezentanţi a 7 raioane ale zonei de Nord a Moldovei şi municipiul Bălţi.

Lista laureaţilor Concursului la Fizică

 • În data de 29 martie 2014 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălţi a avut loc concursul Grafică inginerească, ediţia a III-a. La concurs au participat 21 de elevi  reprezentanţi a colegiilor din municipiul Bălţi  şi din regiunea  de Nord a Moldovei.

Lista laureaţilor Concursului de Grafică inginerească

 • În data de 29 martie 2014 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălţi a avut loc concursul  la fizică  În memoria distinsului pedagog Petru Medveţki, ediţia a XII-a. La concurs au participat 220 de elevi  reprezentanţi a 7 raioane ale zonei de Nord a Moldovei şi municipiul Bălţi.

Lista laureaţilor Concursului la Fizică

 • În data de 2 martie 2013 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc concursul la fizică “În memoria distinsului pedagog Petru Medveţki”, ediţia a XI-a. La concurs au participat 200 de elevi reprezentanţi a 7 raioane ale zonei de Nord a Moldovei şi municipiul Bălţi.

Lista laureaţilor

 • În data de 2 martie 2013 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc concursul la „Grafică inginerească”, ediţia a II-a. La concurs au participat 25 de elevi reprezentanţi a colegiilor din municipiul Bălţi şi din regiunea de Nord a Moldovei.

Lista laureaţilor

 • În data de 3 martie 2012 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc concursul la fizică consacrat aniversării a 65-ea de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Reale şi “În memoria distinsului pedagog Petru Medveţki”. La concurs au participat 268 de elevi reprezentanţi a 9 raioane ale zonei de Nord a Moldovei şi municipiul Bălţi.

Lista laureaţilor

 • În data de 3 martie 2012 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc concursul “Grafică inginerească”, ediţia a I-a. La concurs au participat elevi, reprezentanţi a colegiilor din municipiul Bălţi şi din regiunea de Nord a Moldovei, precum şi studenţi ai universităţii.

Lista laureaţilor