Planuri de studii

CICLUL I, STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ

STUDII CU FRECVENȚĂ

2021

2017

PLAN DE STUDII, ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea Business și administrare

PLAN DE STUDII, ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea Contabilitate

PLAN DE STUDII, ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea Finanțe și bănci

PLAN DE STUDII, ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea Servicii hoteliere, turism și agrement 

2016

PLAN DE STUDII, ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea Business și administrare

PLAN DE STUDII, ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea Contabilitate

PLAN DE STUDII, ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea Finanțe și bănci

PLAN DE STUDII, ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea Turism

STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

2021

2017

PLAN DE STUDII, ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea Business și administrare

PLAN DE STUDII, ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea Contabilitate

2016

PLAN DE STUDII, ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea Business și administrare

PLAN DE STUDII, ciclul I, studii superioare de licență, specialitatea Contabilitate

CICLUL II, STUDII SUPERIOARE DE MASTER

2021

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Administrarea afacerilor comerciale

Acest program a fost modernizat în cadrul proiectului: 
Erasmus+ Consolidarea capacităților în învățământul superior
Proiect nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP 
Titlu: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA

2018

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Administrarea afacerilor comerciale

Acest program a fost modernizat în cadrul proiectului: 
Erasmus+ Consolidarea capacităților în învățământul superior
Proiect nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP 
Titlu: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA

Manualul programului de studii, ciclul II, studii superioare de master, Bănci şi Asigurări

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Bănci și asigurări

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Management financiar

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Contabilitate

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Managementul serviciilor publice

2017

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Administrarea afacerilor comerciale

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Bănci și asigurări

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Management financiar

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Contabilitate

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Managementul serviciilor publice

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Managementul educatiei incluzive (90cr)

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Managementul educatiei timpurii

2016

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Administrarea afacerilor comerciale

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Bănci și asigurări

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Management financiar

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Contabilitate

PLAN DE STUDII, ciclul II, studii superioare de master, specializarea Managementul serviciilor publice