Componenţa Consiliului

Nr./o Prenume Nume
1. Ina CIOBANU, dr., conf. univ., decan – Preşedinte al Consiliului
2. Ianina CAZAC, asist. univ., prodecan, Secretar al Consiliului
3. Vitalie BEŞLIU, dr., conf. univ., şef Catedră ȘFI
4. Mircea PETIC, dr., conf. univ., șef Catedră MI
5. Carolina TCACI, dr., conf. univ., şef Catedră ȘE
6. Stanislav STADNIC, dr., conf. univ., şef Catedră ȘNA
7. Lidia POPOV, dr., conf. univ. Preşedinte al Biroului Sindical al Facultății ȘREM
8. Denis STAVRO, student, grupa GB21Z Președinte al Organizației Sindicale a studenților USARB
9. Vasilii ȘARAGOV, dr. hab., conf. univ.
10. Alexandr OJEGOV, dr., conf. univ
11. Pavel PERETEATCU, dr., conf. univ.
12. Serghei TALPĂ, dr., lect. univ.
13. Victor CAPCELEA, dr., lect. univ.
14. Lucia MACRII, dr., lect. univ.
15. Oleg BUGA, dr. hab., prof. univ.
16. Natalia GAŞIŢOI, dr., conf. univ.
17. Valeriu CABAC, dr., prof. univ.
18. Corina NEGARA, dr., conf. univ.
19. Liubov ZASTÎNCEANU, dr., conf. univ.
20. Nelli AMARFII-RAILEAN, dr. hab., conf. univ.
21. Alla TRUSEVICI, dr., conf. univ.
22. Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ.
23. Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ.
24. Daria RODOMANIUC, studentă, grupa IM21Z
25. Diana RUSSU, studentă, grupa IM31Z
26. Olga PUTRENCO, studentă, grupa FB21Z
27. Cristina SADOVEI, studentă, grupa TP31Z
28. Artiom BURLACA, student, grupa IȘ11Z
29. Gheorghe REȘETNIC, student, grupa FB21Z