Componenţa Consiliului

Nr./o Prenume Nume
1. Ina CIOBANU, dr., conf. univ., decan – Preşedinte al Consiliului
2. Ianina CAZAC, asist. univ., prodecan, Secretar al Consiliului
3. Vitalie ŢICĂU, asist. univ., prodecan
4. Vitalie BEŞLIU, dr., conf. univ., şef de catedră
5. Mircea PETIC, dr., conf. univ., șef de catedră
6. Carolina TCACI, dr., conf. univ., şef de catedră
7. Stanislav STADNIC, dr., conf. univ., şef de catedră
8. Lidia POPOV, dr., lect. univ., Preşedinte al Biroului Sindical al Facultății ȘREM
9. Tatiana APOSTOL, studentă, grupa CT31Z Președinte al Organizației Sindicale a studenților USARB
10. Pavel TOPALĂ, prof. univ., dr. hab.
11. Vladislav RUSNAC, dr., conf. univ.
12. Arefa HÎRBU, dr., lect. univ.
13. Serghei TALPĂ, dr., lect. univ.
14. Victor CAPCELEA, dr., lect. univ.
15. Vasile BUZDUGAN, dr., conf. univ.
16. Lucia MACRII, dr., lect. univ.
17. Oleg BUGA, prof. univ., dr. hab.
18. Eugeniu PLOHOTNIUC, dr., conf. univ.
19.  Liubov ZASTÎNCEANU, dr., conf. univ.
20.  Natalia GAŞIŢOI, dr., conf. univ.
21.  Corina NEGARA, dr., lect. univ.
22. Andrei BALÎNSCHI, dr., conf. univ.
23.  Maria OLEINIUC, dr. hab., conf. univ.
24.  Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ.
25.  Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ.
26.  Cristina SADOVEI, studentă, grupa TP21Z
27.  Diana RUSU, studentă, grupa IM21Z
28.  Cristian POGOR, student, grupa IȘ11Z
29.  Elena VICHILU, studentă, grupa IT11Z
30.  Anastasia CERVATIUC, studentă, grupa BA11Z
31. Gheorghe REȘETNIC, student, grupa FB11Z
32.  Roxana MUNTEANU, decanul studențesc FȘREM, studentă, grupa GB31Z