Componenţa Consiliului

Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului

 1. Ina CIOBANU, conf. univ., dr., decan – Preşedinte al Consiliului
 2. Ianina CAZAC, lect. univ., prodecan, Secretar al Consiliului
 3. Vitalie ŢICĂU, lect. univ., prodecan
 4. Boris BOINCEAN, dr. hab., prof. cercet., şef de catedră
 5. Eugeniu PLOHOTNIUC, dr., conf. univ., şef de catedră
 6. Carolina TCACI, dr., conf. univ., şef de catedră
 7. Vitalie BEŞLIU, dr., conf. univ., şef de catedră
 8. Lidia POPOV, lect. sup. univ., Preşedinte al Biroului Sindical al Facultății ȘREM
 9. Valeria CRUDU, Președinte al Organizației Sindicale a studenților USARB
 10. Pavel TOPALĂ, prof. univ., dr. hab.
 11. Vladislav RUSNAC, dr., conf. univ.
 12. Arefa HÎRBU, dr., lector univ.
 13. Serghei TALPĂ, dr., lect.univ.
 14. Victor CAPCELEA, lect. univ.
 15. Vasile BUZDUGAN, dr., conf. univ.
 16. Stanislav STADNIC, dr., conf. univ.
 17. Vasilii ŞARAGOV, conf. univ., dr. hab.
 18. Liubov ZASTÎNCEANU, dr., conf. univ.
 19. Natalia GAŞIŢOI, dr., conf. univ.
 20. Corina NEGARA, dr., conf. univ.
 21. Adela GOREA, asist. univ.
 22. Andrei BALÎNSCHI, dr., conf. univ.
 23. Maria OLEINIUC, dr., conf. univ.
 24. Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ.
 25. Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ.
 26. Veaceslav ȘAHVOROST, student, grupa IM21Z
 27. Tatiana ANIUC, studentă, grupa CT21Z
 28. Valeria PLEȘCA, studentă, grupa EC21Z
 29. Olga CUCULESCU, studentă, grupa IM11Z
 30. Grigore POTLOG, student, grupa BA21Z
 31. Anastasia MAIDACENCO, studentă, grupa IȘ21Z