Plan de învățământ

Manualul programului de studii 0114 Didactica matematicii

Planurile de învățământ ciclul I, studii superioare de licență, anul de studii 2021-2022

Licența: 

Master:

Planurile de învățământ modificate, ciclul I, studii superioare de licență, anul de studii 2020-2021

Plan de învățământ ciclul I, studii superioare de licență, anul de studii 2020-2021. Specialitatea Tehnologia informației 

Planurile de învățământ modificate în anul 2018-2019

Licența: 

Master:

Planurile de învățământ  în anul 2017-2018

Master:

Licența: